De Heilige Godelievekapel behoort samen met het kasteel tot het oudste Moorseelse patrimonium. De kapel werd in de loop der jaren herhaaldelijk gerestaureerd, een laatste keer in 1996. Hou oud ze precies is, kan niemand met zekerheid zeggen. "Ze dateert zeker van voor 1788", zegt Annie Declerck. "Want een rekening uit die tijd vermeldt 2,5 dagen werk aan 'de kapel bij de poort van het kasteel'."
...

De Heilige Godelievekapel behoort samen met het kasteel tot het oudste Moorseelse patrimonium. De kapel werd in de loop der jaren herhaaldelijk gerestaureerd, een laatste keer in 1996. Hou oud ze precies is, kan niemand met zekerheid zeggen. "Ze dateert zeker van voor 1788", zegt Annie Declerck. "Want een rekening uit die tijd vermeldt 2,5 dagen werk aan 'de kapel bij de poort van het kasteel'."Godelieve werd door vele gelovigen aanbeden (zie kaderstuk). Er bestaan verschillende verhalen waarom er uiteindelijk in Moorsele een kapel ter ere van haar staat. "De meest tot de verbeelding sprekende is die van de ring in de slotgracht", vertelt Annie. "Toen Godelieve terug naar haar geboortedorp vluchtte, hield ze halt in Moorsele." "Ze wandelde in het kasteelpark en mijmerend over de triestheid van haar bestaan liet ze haar trouwring in de slotgracht vallen. De volgende winter merkte de kasteelheer dat het ijs op de slotgracht een kleine opening vertoonde, niet groter dan een ring, die maar niet wilde dichtvriezen. Dit wonder zou zich elke keer als het hard vroor weer voltrekken."De huidige bewoner van het kasteel, Michel Bohé, bevestigt dat er bij harde winters nog verschillende mensen komen zoeken naar het gaatje in de bevroren gracht."Een andere verklaring is dat het een dankkapel zou zijn voor de genezing van Pieterke De Mortier, een blindgeboren jongetje dat op driejarige leeftijd opnieuw kon zien nadat zijn moeder beloofd had om op bedevaart te gaan naar de Heilige Godelieve in Gistel.Op 3 augustus 1671 heeft zij dan ook samen met haar kind de bedevaart ondernomen. Het is mogelijk dat de kapel nadien opgericht werd ofwel door de gemeenschap, ofwel door de kasteelbewoners, maar dit is niet officieel bewezen", aldus Annie Declerck.Michel Bohé laat momenteel de kapel restaureren, ter gelegenheid krijgt het beeld van de Heilige Godelieve een opknapbeurt. "De heemkundige kring Wibilinga Moorsele-Wevelgem wil de herinwijding van de Heilige Godelievekapel niet zomaar laten passeren", zegt Lothair Vanoverberghe. "Op zaterdag 4 juli om 15 uur vertrekt een processie vanuit het kasteel. Het beeld van de Heilige Godelieve zal op een draagbaar terug naar haar plaats in de gerestaureerde kapel gebracht worden. We mogen daarvoor rekenen op de medewerking van Harmonie Kunst naar Vermogen en Chiro Oltegoare."