Toen de federale regering enkele jaren geleden de brandweerhervorming doorvoerde, werd de brandweer van Wenduine onderdeel van de veel ruimere Hulpverleningszone 1, die zich uitstrekt van Knokke-Heist, over Brugge tot Oostende. Van meet af aan was het duidelijk dat het behoud van de post Wenduine onzeker was.
...

Toen de federale regering enkele jaren geleden de brandweerhervorming doorvoerde, werd de brandweer van Wenduine onderdeel van de veel ruimere Hulpverleningszone 1, die zich uitstrekt van Knokke-Heist, over Brugge tot Oostende. Van meet af aan was het duidelijk dat het behoud van de post Wenduine onzeker was. Vorige week donderdag kwam de zonecommandant daar een uiteenzetting over geven voor de leden van het brandweerkorps. "Kern van het probleem is dat de post Wenduine te dicht bij de post Blankenberge ligt, wat niet goed is voor de spreiding: slechts 60% van de bewoners in onze gemeente kan hierdoor binnen de voorgeschreven tijd geholpen worden. Dat is het op één na slechtste resultaat binnen onze zone", legt burgemeester Wilfried Vandaele uit. De kazerne in Wenduine beantwoordt bovendien ook niet meer aan de normen en het aantal vrijwillige brandweermannen is er van alle posten in de zone het sterkst afgenomen. Enige tijd geleden besliste de zoneraad dat er een aantal posten moet verdwijnen of op een andere plaats ingeplant moet worden. Ook de grote posten van Brugge en Oostende moeten naar een nieuwe locatie. De post Wenduine dreigde te verdwijnen, zodat De Haan geen eigen brandweer meer zou hebben. Na tussenkomsten van burgemeester Wilfried Vandaele zou de gemeente De Haan nu toch een brandweerpost kunnen behouden, maar de eis van de zoneraad, waarin de 17 burgemeesters zitting hebben, is wel dat er een meer centrale plaats wordt gevonden. "Als burgemeester heb ik bedongen dat de brandweerpost in Wenduine dan ook een ambulance zou krijgen. Nu is dat niet het geval omdat Blankenberge te dichtbij is", aldus Vandaele. Om de vrijwilligers te versterken, zouden door de zone ook enkele beroepsbrandweerlieden ter beschikking worden gesteld. Vandaele: "Als onze brandweer niet in Wenduine zou kunnen blijven, zou dat natuurlijk doodjammer zijn. Het korps is daar historisch verankerd en vormt de trots van de Wenduinenaren. Maar we moeten absoluut vermijden dat onze gemeente géén brandweerpost meer zou hebben. Als dat onvermijdelijk is, moeten we dan een andere, meer centrale locatie zoeken in De Haan centrum of Vosseslag. Wij kiezen ervoor om alleszins een brandweerpost in onze gemeente te houden, uitgebreid met een ambulance." Terwijl Knokke-Heist een nieuwe brandweerkazerne bouwt op eigen kosten, zou het nieuwe brandweergebouw van De Haan wel bekostigd worden door de zone op voorwaarde dat de gemeente de grond ter beschikking stelt."We zullen daarvoor nog flink moeten onderhandelen, maar het schepencollege is vastberaden om dit dossier tot een goed einde te brengen. We willen nu eerst de gedetailleerde rapporten inzien om na te gaan of onze brandweer effectief in 40% van de gevallen niet op tijd komt. We willen er absoluut zeker van zijn dat de cijfers waarop de zone zich baseert, kloppen", besluit Vandaele.