Het was schepen van Openbare Werken Olivier De Marez die de opeenvolging van de verschillende fasen van de werkzaamheden uit de doeken deed. Het gaat om rioleringswerken, uitdiepen, verbreden en inbuizen van grachten en heraanleg van het kerkplein.
...

Het was schepen van Openbare Werken Olivier De Marez die de opeenvolging van de verschillende fasen van de werkzaamheden uit de doeken deed. Het gaat om rioleringswerken, uitdiepen, verbreden en inbuizen van grachten en heraanleg van het kerkplein."Het speekt voor zich dat de grote afkoppelingswerken wat hinder met zich zullen meebrengen", opende schepen Olivier De Marez. Hij beloofde echter dat de gemeente zal zorgen voor een degelijke communicatie. Er zal info zijn voor de afkoppeling en info over de omleidingen en eventuele hinder. De werken situeren zich vooral in de driehoek Molstenstraat, Grotstraat en Vijf Eikenstraat. De geplande werken draaien gedeeltelijk rond het draineren van het heldere regenwater naar de Mandel. Het vuil water moet afgeleid worden naar leidingen die naar het zuiveringsstation lopen. De bovenvermelde driehoek zit namelijk in overstromingsgebied. Momenteel loopt alle water van de driehoek nog in een gemengde wateropvang en dat mag niet langer. Alle regenwater moet naar de Mandel en niet naar de riolering. Vandaar ook dat er een verplichte scheiding is van vuil water en regenwater op openbaar terrein en op privéterrein. Dat betekent dat alle woningen in de nabijheid van de werken verplicht zijn te zorgen voor een gescheiden afvoer. "Langs de Grotstraat zijn brede grachten voorzien, zodat het regenwater van de landerijen niet onmiddellijk wegvloeit naar de Mandel, maar een tijdlang kan gebufferd worden in de grachten, zodat er een betere insijpeling van het water in de grond is. De grachten in de Grotstraat zullen ook worden voorzien van tussenschotten om een betere buffering te verzekeren. Een langzame afwatering moet een betere insijpeling in de grond verzekeren.""In de omgeving van de kerk wordt de gracht ingekokerd. Aangezien de riolering in het midden van het wegdek ligt, moet het volledige wegdek worden opgebroken wat vanzelfsprekend veel verkeershinder met zich zal meebrengen. Ook in de Vijf Eikenstraat en de Boomgaardstraat zal een deel van het wegdek worden opgebroken. Op het kerkplein zullen na afwerking ook nog eens twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen worden geïnstalleerd. Waar er werken gebeuren, zal meteen ook het verlichtingsnet worden omgeschakeld naar ledverlichting."De werken verlopen in fases en op elke fase staat een begin- en einddatum van de werken. De start van de werken op De Ginste is voorzien op 30 september. In fase één worden het kerkplein en de Grotstraat aangepakt. Het einde van deze werken is voorzien eind februari 2020. De gemeente wil niettegenstaande de hinder die er zal zijn, proberen de meeste kruispunten zolang mogelijk open te houden. De omleidingen zullen wijzigen naargelang de plaats van de werken. De werken in de Vijf Eikenstraat gebeuren in twee fases. Van woning 13 tot 15 wordt gestart midden februari en wordt er gewerkt tot maart 2020. In een volgende fase gaat het om stukken tussen woning 5 en 1, waar in mei 2020 gestart wordt tot augustus 2020. De werken in de Molstenstraat van woning 37 tot 39 starten al in oktober 2019 en duren tot eind januari 2020. De aanleg van nieuwe grachten in de Grotstraat starten midden december 2019 tot maart 2020 . De werken in de Boomgaardstaat ten slotte starten midden november en zullen eind februari 2020 beëindigd zijn. Het spreekt voor zich dat de verplichte afkoppeling voor alle private woningen die in contact komen met de werken heel wat vragen opriep bij de betrokkenen. Volgens de schepen is het zo dat de kosten voor deze afkoppeling op private grond ten kosten zijn van de eigenaar. De betrokkenen hebben de keuze de werken op eigen terrein te laten uitvoeren door iemand naar keuze. Wanneer men de werken laat doen door de aannemer worden eenheidsprijzen gehanteerd. Naar verluidt is er een aparte ploeg die voor de afkoppelingen zorgt, zodat deze werkzaamheden geen invloed hebben op de duur van de werken.(Julien Cluyse)