De eindspurt is ingezet voor de site Nelca in Lendelede

Er komt stilaan leven op de Nelcasite. V.l.n.r. Francis Bonte, Vicky Devreese, Gudrun Debrabandere en Marnic Vandenbroucke van Trotsoplendlee. (foto Frank)©Frank Meurisse Frank Meurisse
Er komt stilaan leven op de Nelcasite. V.l.n.r. Francis Bonte, Vicky Devreese, Gudrun Debrabandere en Marnic Vandenbroucke van Trotsoplendlee. (foto Frank)©Frank Meurisse Frank Meurisse
Redactie KW

Hoever staat Leiedal met de ontwikkeling van sites Nelca Noord en Zuid? Hoe groot is de interesse bij de bedrijven? Of kon het allemaal iets rapper gaan? Volgens economieschepen Pedro Ketels kwam sinds eind december de verkoop van gronden op Nelca Noord in een stroomversnelling. De oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee hebben daar toch twijfels bij.

“Leiedal verkocht de site Nelca Zuid aan de private projectontwikkelaar Globalindus”, zegt schepen van Economie Pedro Ketels (CD&V).

“Private projectontwikkelaar Globalindus van Global Estate bouwde er al gebouwen met ruimtes voor kantoren, showrooms, opslagplaatsen en KMO-units en verkoopt of verhuurt die ruimtes dan. Een omgekeerde verkoopstrategie van Leiedal op Nelca Noord waar de intercommunale eerst de gronden verkoopt en de bedrijven dan hun bedrijfsgebouw laten bouwen.”

PPS voor de woningen

De zone Noord is 10 hectare groot waarvan 7 hectare voor bedrijven, 1 hectare voor woningen en 2 hectare voor groen, waterbekkens en nutsvoorzieningen.

“Twee percelen zijn verkocht, voor drie is er al een verbintenis en interesse in acht andere”

“De bedrijven mogen bij hun bedrijf een bedrijfswoning of conciërgewoning bouwen wat op Nelca Zuid niet mag. Langs de Stationsstraat komen er op Nelca Noord woningen. Hoeveel hangt af van de woonvorm(en) die men kiest. Mogelijks een 50- à 60-tal woongelegenheden? Er komen zeker acht sociale woningen. Voor de bouw van de woningen is een PPS opgestart (Publiek Private Samenwerking) en er zijn drie kandidaten geselecteerd. Eind eerste kwartaal zal er een definitieve keuze gemaakt worden. Aan de waterbekkens komen ook nog bedrijfsverzamelgebouwen voor 21 KMO-units met 66 parkeerplaatsen. Gebouwen die de Global Estate Group zal ontwikkelen. De kop van de bestaande loods aan de kant van de Emiel Neyrinckstraat wordt afgebroken en de loods wordt ingedeeld in verschillende compartimenten van 500 à 600 m². De gemeente Lendelede is kandidaat-koper voor twee compartimenten om daar de technische diensten van de gemeente in onder te brengen.”

Kritiek onterecht

De kritiek dat het in de site Noord trager verloopt, is volgens Pedro Ketels niet terecht. “Bedrijven die daar grond kopen moeten een grotere financiële inspanning leveren, omdat het gaat om de aankoop van percelen van om en bij de 5000 m² en daar goed moet over nagedacht worden. Trage verkoop? Twee percelen zijn verkocht, voor drie is er al een aankoopverbintenis en acht bedrijven zijn volop in onderhandeling. Het faillissement van Nelca dateert van 2006, Leiedal kocht in 2011 de gronden en dan moesten er eerst nog zware saneringen gebeuren. Al bij al valt dat mee. De site Nelca wordt nu snel een mooie, duurzame en esthetische bedrijven -en woonzone, die vooral voor meer werkgelegenheid zal zorgen.” De N-VA vindt dat het project Nelca Noord vlotter kon verlopen. “Het faillissement van Nelca dateert al van 2006, Leiedal kocht de gronden in 2011 en in 2012 stelden Leiedal en de gemeente het nieuwe project voor in aanloop naar de verkiezingen”, zegt Gudrun Debrabandere.

Er komt leven op de Nelcasite. Op de foto: schepen Pedro Ketels. (foto Frank)© Frank Meurisse
Er komt leven op de Nelcasite. Op de foto: schepen Pedro Ketels. (foto Frank)© Frank Meurisse

Er loopt iets mank

“Op 7 september 2013 werd op een infovergadering alles voor de bewoners concreet uit de doeken gedaan. De gronden zouden zeer snel verkocht en volgebouwd worden. Maar tot op vandaag zijn er volgens ons nog maar drie percelen verkocht in Nelca Noord, waarvan een perceel aan de ondernemer (red: Global Estate Group) die op Nelca Zuid al een heel patrimonium heeft uitgebouwd. Er is geen transparantie bij de verkoop. Het ene bedrijf mag wel gebouwen verhuren, het andere niet. Waarom geen gelijke voorwaarden voor iedereen? Wij willen niet negatief doen, maar waarom duurt alles zo lang als je ziet dat een private ontwikkelaar aan de overkant van de straat wel alles snel kan realiseren? Er loopt duidelijk iets mank. Te hoge prijzen? Te strenge voorwaarden? Hopelijk komt het nu goed op gang”, hoopt Gudrun Debrabandere. “Ik kom al twee legislaturen tussen over de Nelca-site”, zegt Francis Bonte van Trots op Lendlee. “Twee maanden geleden nog vroeg ik naar een stand van zaken omdat er weinig gebeurde langs de waterkant. In de laatste gemeenteraad verwees ik naar een persartikel waarin stond dat Leiedal meer bedrijventerreinen verkocht dan vorig jaar. Alleen is dat blijkbaar niet in Lendelede. En dan vraag ik me af wat de oorzaken daarvan zijn. In de omliggende industriegebieden gebeuren wel veel veranderingen, onder andere in Kuurne.”

meer werk

“Leiedal mag wel eens extra aandacht aan Lendelede geven. Volgens de oorspronkelijke timing moest alles nu al volbouwd zijn. Hoe langer de verkoop van percelen duurt, hoe later de gemeente inkomsten uit onroerende voorheffing kan innen. Inkomsten die misschien kunnen leiden tot lagere gemeentelijk belastingen. En nog belangrijker: meer bedrijven betekent ook meer werk voor de Lendeledenaren.” (IB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier