"De kaartclub Ter Deeve, die dit jaar zijn dertigste verjaardag mag vieren, werd in 1989 boven de doopvont gehouden door Wilfried Serroels en Albert Desmet", opent Christiane Desmet, die vandaag voorzitter van de kaartclub is. Samen met Jules Crombez vormt zij het bestuur.
...

"De kaartclub Ter Deeve, die dit jaar zijn dertigste verjaardag mag vieren, werd in 1989 boven de doopvont gehouden door Wilfried Serroels en Albert Desmet", opent Christiane Desmet, die vandaag voorzitter van de kaartclub is. Samen met Jules Crombez vormt zij het bestuur. "De kaartclub groeide zienderogen en al snel werden er per speeldag tien tot vijftien tafels gevuld. Het was pas in 1994 dat ik me samen met mijn echtgenoot aansloot bij de club. Toen Wilfried Serroels en Albert Desmet gezondheidsproblemen kregen, werd me gevraagd of ik hun plaats niet wilde innemen in het bestuur. Ik kende toen al het reilen en zeilen binnen de club en leerde veel in de periode toen ik naast Wilfried zat.""Ondertussen ben ik al vijf jaar voorzitter van de club. Enkele jaren later kwam ook Jules erbij als bestuurslid en vandaag vormen wij samen het bestuur. De boekhouding en de inleg van de kaartdagen zijn voor mij, terwijl Jules zich bezighoudt met de aanwezigheidslijst."Op de vraag waarom ze kaarten zo leuk vinden, antwoorden beiden in koor: "Omdat het toch gezelligheid troef is op zulke momenten. Een potje kaarten staat voor een gezellig samenzijn met een leuke bende." "Het aantal mensen dat graag kaart, is doorheen de jaren steeds verminderd", meent Christiane Desmet. "We hebben veel mensen zien komen, maar ook veel mensen zien gaan. Kaarten is niet zo 'hip' bij de jeugd. Toch is iedereen, zowel jong als oud, welkom bij onze club."In het spel zijn er ook verliezers, maar kan iedereen wel tegen zijn of haar verlies? "Daar heb ik absoluut geen probleem mee", vertelt Jules Crombez. "Ik kaart heel graag, maar als voorzitster kom ik er weinig aan toe. Enkel als er een vierde man ontbreekt, spring ik in. Net als Jules kan ik heel gemakkelijk tegen mijn verlies", zegt ook Christiane."Een kaartnamiddag start om 14.30 uur", vertelt Christiane. "De tafels worden uitgeloot aan de hand van kaarten. Iedereen trekt een kaart en de vier gelijke kaarten vormen samen een tafel. Iedereen speelt drie bomen met telkens een andere partner. Enkel degene die de punten noteert, blijft zitten terwijl de rest doorschuift aan de tafel. Op die manier heeft iedereen eens met iedereen gekaart.""Per vrijdag kaart je drie bomen en kan je maximaal drie punten winnen. Wie drie bomen verliest, sprokkelt die vrijdag natuurlijk geen punten", legt Jules Crombez het spelverloop uit. "Al wie geïnteresseerd is in kaarten, is van harte welkom. De inleg bedraagt twee euro. Dus hoe meer kaarters, hoe gezelliger." Het kaarten omvat een groot deel van de week voor Jules. "Ik heb altijd graag gekaart. Enkel de donderdag kaart ik niet, voor de rest zit ik in tal van kaartclubs", geeft Jules mee. "Ook ik kaart heel graag, ik ben lid van twee clubs, in Ter Deeve en in Okra", besluit Christiane Desmet.