De tweede grootste kerncentrale van de wereld ligt vlakbij onze provincie, meer bepaald in Gravelines, net over de Franse grens. Begin juni maakte de ASN (Autorité de sûreté nucléaire, ofte de Franse nucleaire veiligheidsdienst, red.) een rapport publiek waarin het de kerncentrale in gebreke stelt. De centrale zou bij een ongeval verstoord kunnen worden. Daarover werd dinsdagnamiddag gedebatteerd in de Kamer van Volksvertegenwoordiger...

De tweede grootste kerncentrale van de wereld ligt vlakbij onze provincie, meer bepaald in Gravelines, net over de Franse grens. Begin juni maakte de ASN (Autorité de sûreté nucléaire, ofte de Franse nucleaire veiligheidsdienst, red.) een rapport publiek waarin het de kerncentrale in gebreke stelt. De centrale zou bij een ongeval verstoord kunnen worden. Daarover werd dinsdagnamiddag gedebatteerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers."We gaan hier te laks mee om", zegt Groen-volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt uit Oostende. "Ik vroeg de minister in de Kamer om duidelijk te maken aan de Fransen dat we juridische stappen kunnen zetten als potentieel benadeelde. Impact op West-Vlaanderen en de kust door de westenwind zou enorm zijn. Maar natuurlijk zit heel België in de risicozone.""De uitbater van de kerncentrale krijgt tot 31 oktober de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de externe veiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat we dit vanuit België ook blijven opvolgen", vindt ook Bercy Slegers (CD&V). "Een permanent overleg tussen de diensten van de minister, de gouverneur en de Franse autoriteiten hierover is belangrijk. Ook een voorraad van jodiumpillen aanleggen is belangrijk. De informatie moet ook voldoende doorstromen naar de grens- en kustburgemeesters." "Ik heb gewezen op de risico's van Gravelines: oude kernreactoren van 35 jaar en meer, enkele jaren geleden al negatieve veiligheidsanalyse en nu het zoveelste alarmsignaal", geeft Devriendt nog mee. "Als het zo doorgaat, is Gravelines is een accident waiting to happen. Minister De Crem noemde het 'bescherming tegen een voorval met een lage waarschijnlijkheid'. Dat is elke nucleaire ramp...Tot het gebeurt, natuurlijk.""Minister De Crem zal, na twee keer aandringen in het debat, een overleg organiseren met zijn Franse evenknie bevoegd voor nucleaire veiligheid. De West-Vlaamse gouverneur zal daarbij zijn. Hij meldde dat twee van de zes kernreactoren werden stilgelegd, maar wist niet 100 procent zeker of dit vandaag nog het geval, al zou het wel de bedoeling zijn. De Belgische toezichthouder FANC is niet op de hoogte gebracht, maar heeft zelf alle info opgevraagd en ook gekregen."(HH)