De Branding uit Heule verleent zorg aan 400 volwassenen met een beperking. 190 personen genieten er woonondersteuning. In de organisatie van woonbegeleiding voor mensen met een beperking is er al langer een evolutie van grotere collectieve woonvo...