Met de uitstoot van 464 ton CO2 per jaar - een factuur van 150.000 euro - is de openbare bibliotheek Biekorf het meest energieverslindende van alle 520 Brugse stadsgebouwen. Die hoge kosten nopen het Brugs stadsbestuur tot een renovatie van het nochtans jongste stadspand, want de bib dateert uit 1986.
...