Met de uitstoot van 464 ton CO2 per jaar - een factuur van 150.000 euro - is de openbare bibliotheek Biekorf het meest energieverslindende van alle 520 Brugse stadsgebouwen. Die hoge kosten nopen het Brugs stadsbestuur tot een renovatie van het nochtans jongste stadspand, want de bib dateert uit 1986.
...

Met de uitstoot van 464 ton CO2 per jaar - een factuur van 150.000 euro - is de openbare bibliotheek Biekorf het meest energieverslindende van alle 520 Brugse stadsgebouwen. Die hoge kosten nopen het Brugs stadsbestuur tot een renovatie van het nochtans jongste stadspand, want de bib dateert uit 1986."Gaandeweg hebben we dit project uitgebreid tot veel meer dan een louter energiebesparende ingreep. Want we kregen de kans om onze renovatieplannen in te schrijven in het stadsvernieuwingsproject van De Stadsrepubliek, waarvoor we van Vlaanderen een subsidie van 2 miljoen euro krijgen", stelt burgemeester Dirk De fauw.Bijgevolg kreeg Architectuuratelier Dertien12, dat ook al de vlakbij gelegen De Republiek hertekende, de opdracht om een stedenbouwkundig deelplan voor het stadskwartier Sint-Jakobs op te maken. "Met als ambitie om, net als voor De Republiek, de site van de Biekorf op te waarderen tot een bruisende hotspot, met een centraal cultuur- en leescafé. Zo wordt de Biekorf een dynamische plek vol ontmoeting en creativiteit waar zowel de Bruggeling, de bezoeker, de inwoner als de werknemers elkaar kruisen. De Biekorf moet uitgroeien tot een plaats van beleving voor jong en oud", vervolgt Dirk De fauw.De 150 personeelsleden van de openbare bibliotheek, het Cultuurcentrum Brugge en Brugge Plus zullen een onderkomen krijgen op de zolders van de vernieuwde Biekorf. "Momenteel herbergen die zolders enkel de technische infrastructuur. Maar op 30 jaar tijd is de techniek enorm geëvolueerd en heb je hiervoor veel minder ruimte nodig. Bijgevolg kunnen we op zolder kantoren voor alle werknemers inrichten, zodat ze een comfortabele werkplek krijgen. Bovendien kunnen we een magnifiek stadsbalkon creëren", zegt Lennart Claeys van Architectenbureau Dertien12.En de lelijke, publieke urinoir in de Kuipersstrtaat verdwijnt: die wordt geïntegreerd in het gebouw...