"Ik moet eigenlijk zeggen dat ik nooit iets anders wilde worden", steekt Daphné (21) van wal. "Toen ik in de derde kleuterklas zat werd ons voor een artikel in de krant gevraagd wat we wilden worden en zonder twijfelen antwoordde ik: politieagente. Uiteraard heeft het feit dat mijn moeder bij de politie is -en dat alles wat met politie te maken heeft voor mij bijgevolg niet vreemd was - hier in meegespeeld. Dat geldt uiteraard voor alle kinderen van politiemensen en toch worden ze lang niet allemaal agent. Ik had van jongs af aan echter altijd al een fascinatie voor de politie en dat heeft volgens mij de doorslag gegeven in mijn beslissing."
...

"Ik moet eigenlijk zeggen dat ik nooit iets anders wilde worden", steekt Daphné (21) van wal. "Toen ik in de derde kleuterklas zat werd ons voor een artikel in de krant gevraagd wat we wilden worden en zonder twijfelen antwoordde ik: politieagente. Uiteraard heeft het feit dat mijn moeder bij de politie is -en dat alles wat met politie te maken heeft voor mij bijgevolg niet vreemd was - hier in meegespeeld. Dat geldt uiteraard voor alle kinderen van politiemensen en toch worden ze lang niet allemaal agent. Ik had van jongs af aan echter altijd al een fascinatie voor de politie en dat heeft volgens mij de doorslag gegeven in mijn beslissing.""Na mijn humaniora heb ik twee jaar sociaal werk gestudeerd aan de Vives Hogeschool in Kortrijk, kwestie van iets te hebben om op terug te kunnen vallen. Binnen deze opleiding heb ik stage gedaan bij de politiezone Het Houtsche. Ik kreeg er veel info over de job en kon er met vragen terecht. Maar vooral door de contacten met de mensen daar raakte ik er alleen maar meer van overtuigd dat een loopbaan binnen de politie echt wel mijn ding zou zijn. Ik heb mij dan ingeschreven voor de selectieproeven, waar ik tot mijn grote tevredenheid voor slaagde. Op 1 oktober 2019, de dag voor ik afstudeerde als maatschappelijk werkster, ben ik dan gestart aan de West-Vlaamse Politieschool. Het theoretisch gedeelte heb ik inmiddels achter de rug en hoe verder ik in de opleiding kom, hoe meer ik overtuigd ben van mijn keuze. Het is vooral de afwisseling die mij in de job aantrekt. Je komt met vele burgers in contact en bent vaak een luisterend oor, je komt in veel verschillende situaties, je moet uiteraard ook de nodige verantwoordelijkheid nemen en je leert juist handelen in bepaalde situaties. Kortom, het is een job waar je nooit op uitgekeken raakt. Het zal nu zaak zijn om gedurende mijn stageperiode al het theoretisch geleerde in de praktijk te brengen.""Het spreekt voor zich dat ik hoop mijn opleiding van een jaar uiteindelijk succesvol af te sluiten en ik hoop echt aan het werk te kunnen. Ik kan echt niet wachten om er in te vliegen! Ik heb inmiddels al gesolliciteerd om te gaan werken in de politiezone Regio Tielt en hoop uiteraard dat met mijn voorkeur rekening zal gehouden worden. Er zijn binnen de politie zeven basisfunctionaliteiten en ik heb bewust gekozen voor het deel interventie, omdat dit het echte veldwerk is en ik van mening ben dat ik zo het meeste ervaring kan opdoen. Ik denk ook dat mijn opleiding als maatschappelijk werker mij hier wel van pas zal kunnen komen. Ik zou hier alleszins een aantal jaren willen in meedraaien en dan zien we wel. Ik heb nu nog geen idee van waar ik binnen bijvoorbeeld tien jaar zou willen staan. Er zijn zoveel doorgroeimogelijkheden, dat ik daar nu nog niet mee bezig ben."We informeerden uiteraard ook eens bij mama Ann (45), die als eerste inspecteur verbonden is aan de wijkpost Pittem. "Ik heb altijd benadrukt dat Daphné moest studeren wat ze graag wou. Uiteraard werd de jongste jaren meer en meer duidelijk dat ze bij de politie aan het werk wou. Ik ben uiteraard megatrots dat ze in mijn voetsporen zal treden, maar toch heb ik ook een klein beetje een dubbel gevoel. Naast politieagent ben ik uiteraard ook moeder en onze job houdt nu eenmaal een bepaald risico in. Het is dus ook logisch dat ik als moeder wat bezorgd ben over mijn dochter. Binnen de wijkpost ben ik de meter van onze nieuwe collega Mathieu Van Autrève, waardoor ik wist wat de opleiding van Daphné precies zou inhouden. De opleiding is immers al wat aangepast sinds ik ze destijds volgde. Daardoor heb ik alles nog intenser met haar kunnen meebeleven. Als ik haar enthousiasme zie ben ik er van overtuigd dat ze de juiste keuze heeft gemaakt en dat is toch het belangrijkste in het leven."