Daniël werd geboren in Stene (Oostende). Zijn vader was stationschef, waardoor het gezin vaak moest verhuizen. Ze woonden onder meer in Oostende, Ru...