Door Erik De Block
...

Door Erik De BlockDance Rouge is in de loop der jaren een echt succesverhaal geworden. "We zijn gestart met twee groepen en in totaal 15 dansers", vertelt Heleen. "Nu zijn er 175 dansers en 13 groepen. Negentig procent woont in Wervik. Volgend jaar komen er nog twee groepen bij en kunnen we gelukkig in De Pionier beschikken over twee extra uren.""De jongste leden zitten nog in de eerste kleuterklas, de oudsten zijn 22 à 23 jaar en werken al. Iedereen krijgt bij ons gelijke kansen.. Iedereen gelijk, is belangrijk voor ons. Van in het begin hebben we dat duidelijk gemaakt en dat slaat aan. Onze leden komen om te dansen en doen ze het graag, des te beter. Tijdens de twee voorstellingen doet iedereen mee in vier nummers en staat men afwisselend vooraan en achteraan in de groep.""Onze grootste groep bestaat uit kindjes uit het tweede en derde kleuter. Het zijn er nu in totaal 35. Vorig jaar hadden we gemiddeld 16 à 17 kleuters. Het zijn nu nochtans dezelfde lesgevers en de lessen vinden op dezelfde tijdstippen plaats. Een verklaring voor ons succes is de mond-aan-mond reclame. Aan iedereen die graag danst, maar het om een of andere reden niet durft, zou ik zeggen: kom eens af. We pushen niemand. We streven er naar dat iedereen na de lessen vertrekt met het gevoel van 'we hebben gedanst en het was plezant'."De lessen vinden afwisselend plaats in de judozaal en de parketzaal van De Pionier. "We wisselen per week af met Danscompagnie Tros", vertelt Heleen die er al bij is van het eerste uur. "Samen met Nikki Six was dat toen. Nikki is gestopt. Ze studeert geneeskunde. Voorlopig hebben we voldoende lesgevers. Het zijn er momenteel zeventien en allemaal vrijwillig."Dance Rouge telt ook veertien jongens. Drempelvrees hoeft voor jongens alvast niet. "Ik kan begrijpen dat het voor sommige jongens overweldigend is om tussen zoveel meisjes te staan", aldus Heleen. "De jongens laten we andere bewegingen doen en dat passen we altijd wel aan. Ook de kledij tijdens de optredens. Weliswaar in dezelfde kleuren als de meisjes."Het bestuur bestaat uit vier personen: voorzitster Heleen Leleu, haar vader Mario verzorgt het secretariaat, haar vriend Tom Ave fungeert als penningmeester en haar zus Lisa zorgt voor het artistieke. Het lidgeld bedraagt 65 euro voor een heel jaar van september tot eind juni. "Omdat onze lesgevers vrijwilligers zijn, kunnen we het lidgeld laag houden", zegt Heleen. "Om extra inkomsten te hebben, verkochten we in november pannenkoeken en was er in februari een spaghetti-avond. In januari organiseerden we ook een optreden in GC De Knippelaar in Kruiseke."Heleen gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. "We zijn heel groot aan het worden en ik wil er meer mensen bij betrekken", vertelt de voorzitster die ook zelf les geeft. "Aan vier teams. Ik ben hier zeer vaak. Beroepshalve ben ik vertegenwoordiger voor een Duits transportbedrijf en breng ik één dag per week door in Duitsland. Rouge is voor mij een tweede job geworden. (lacht) Een uit de hand gelopen hobby."Een website hebben ze niet, wel een Facebookpagina. In juni is het traditioneel vriendjesmaand. "Iedereen mag dan vier weken lang gratis komen proberen", zegt Heleen. "Voor wie niet echt durft, is het dan het moment om langs te komen."De oudste dansers namen voor de eerste keer aan een competitie deel. "In Limburg eindigden we op de derde plaats", aldus de stichtster. "Het smaakt naar meer. Door deel te nemen aan competitie, weten we ook waar we staan."