Naar aanleiding van de voorlopige resultaten van een online bevraging aan de Anzegemnaren omtrent hun keuze hierover stelde initiatiefnemer en Vlaams parlementslid Maxim Veys (SP.A) een aantal vragen betreffende dit dossier aan de burgemeester. Uiteindelijk bevestigde burgemeester Devogelaere formeel aan De Krant van West-Vlaanderen dat de voorziene stemming niet zal doorgaan.
...

Naar aanleiding van de voorlopige resultaten van een online bevraging aan de Anzegemnaren omtrent hun keuze hierover stelde initiatiefnemer en Vlaams parlementslid Maxim Veys (SP.A) een aantal vragen betreffende dit dossier aan de burgemeester. Uiteindelijk bevestigde burgemeester Devogelaere formeel aan De Krant van West-Vlaanderen dat de voorziene stemming niet zal doorgaan.Op de vorige gemeenteraad van 13 oktober was er geen meerderheid om de stemming over de aanleg van een ringweg rond Anzegem of het verbreden van de Kerkstraat te laten doorgaan omdat 12 van de 23 aanwezige raadsleden de zittingzaal verlieten omwille van persoonlijke betrokkenheid. Toen werd er meegedeeld door raadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) dat op de volgende gemeenteraad dit punt hernomen zou worden en dat het aantal stemgerechtigde raadsleden dan niet meer van tel zou zijn.Op deze beslissing komt de burgemeester nu terug. "Het is niet fair dat een minderheid van de raadsleden deze zware beslissing zou moeten dragen", stelt burgemeester Devogelaere. "Terwijl het merendeel geen kleur hoeft te bekennen omdat zij opnieuw de raadszaal wellicht zullen verlaten. We kunnen dus geen beslissing nemen in dit dossier."De provincie vroeg Anzegem om een standpunt in te nemen om op basis van dit advies eindelijk werk te kunnen maken van een gedragen keuze als oplossing voor de aanslepende verkeersonveilige situatie in de dorpskern."Ik kan momenteel ook niet zeggen wie de uiteindelijke beslissing hieromtrent zal nemen, maar de provincie zal het alleszins niet zijn", vervolgt Devogelaere. "Het ligt te gevoelig om hier verder uitspraken over te doen. De provincie heeft al zo'n 350.000 euro geïnvesteerd aan onderzoek in dit mobiliteitsdossier om zicht te krijgen op alle mogelijke facetten, dus zij zijn nu niet aan zet. Wat er nog ontbreekt in dit dossier zijn een aantal concrete gegevens zoals bijvoorbeeld hoeveel de burgers die mogelijks onteigend gaan worden in de Kerkstraat, vergoed zouden worden.Nu liggen er eigenlijk drie scenario's op tafel. De omleidingsweg, het verbreden van de Kerkstraat en op korte termijn een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid in de Kerkstraat te verbeteren zoals onder meer het verbreden van de bocht aan het dorpsplein door een paar huizen af te breken. Dinsdag is er alleszins opnieuw overleg met de provincie." (GV)