Het bericht verscheen voor het eerst op Facebook, een bericht dat gewag maakte van een moskee die geopend zou worden in de Prins Regentstraat. Het d...

Het bericht verscheen voor het eerst op Facebook, een bericht dat gewag maakte van een moskee die geopend zou worden in de Prins Regentstraat. Het duurde niet lang vooraleer het bericht een eigen leven ging leiden en talrijke mensen de komst van de moskee wisten te bevestigen.De potentiële komst van de moskee zorgde ook voor bezorgde en verontruste reacties en een enkeling stelde zich openlijk de vraag of dit mogelijk was zonder raadpleging van de buurtbewoners.Na contactname met het gemeentebestuur bleek echter dat niemand op de hoogte was van plannen om een moskee neer te planten in Lauwe. Een compleet uit de hand gelopen 1 aprilgrap ligt dan ook naar alle waarschijnlijkheid aan de basis van een kortstondige vlaag van paniek.(CLL)