Begin december viel het doek over het al dan niet installeren van een derde windturbine op Grensland, in de buurt van 't Veer. Het stadsbestuur bereikte een akkoord met Grensland Power over de implementatie ervan. De extra veiligheidsmaatregelen, een klachtenprocedure en het op het getouw zetten van regelmatige informatievergaderingen zorgde voor een akkoord. De zo verguisde windmolen zou er nu snel komen. Het bestuur was dan ook verbaasd...

Begin december viel het doek over het al dan niet installeren van een derde windturbine op Grensland, in de buurt van 't Veer. Het stadsbestuur bereikte een akkoord met Grensland Power over de implementatie ervan. De extra veiligheidsmaatregelen, een klachtenprocedure en het op het getouw zetten van regelmatige informatievergaderingen zorgde voor een akkoord. De zo verguisde windmolen zou er nu snel komen. Het bestuur was dan ook verbaasd dat eind vorige week, een goede maand na het bewuste akkoord, Grensland Power via een schrijven meldt dat ze de hele zaak annuleren. "In die brief meldt Grensland Power dat ze afzien van de installatie van die derde windturbine. En dit omwille van diverse ontwikkelingen in de energiesector", meldt Mieke Syssauw schepen van Ruimtelijke Ordening (Open VLD). Wat de beweegredenen ook zijn, Feit is dat ze geen gebruik zullen maken van de toegekende vergunning.""Enkel bedrijfseconomische redenen liggen aan de basis van deze beslissing", verklaart Mark Desmet, voorzitter van Grensland Power. "Wat de aanpassingen aan de andere twee windturbines betreft, dat werd nog niet besproken."Het zou dan onder meer gaan over het aanbrengen van geluidsdempende serrations of het opstarten van een meldpunt, zoals overeengekomen eind vorig jaar. Officieel hebben enkel economische motieven geleid tot de beslissing, het is echter zo dat de turbine al een tijdje operationeel geweest kon zijn. De buurt lag echter dwars, zacht uitgedrukt was er geen draagvlak voor die windturbine. Iets wat elders, in meer open ruimte, misschien wel het geval is. De turbine was gepland heel dicht bij een woonbuurt en in de onmiddellijke nabijheid van een bedrijf met vele werknemers. Actiegroep De Alerte Koekuit voerde in ieder geval een verwoede strijd tegen de komst. Een dispuut dat aansleept sinds 2016. "We zijn vanzelfsprekend bijzonder opgetogen dat het gezond verstand zegeviert", zegt een opgeluchte Rik Vandamme van de actiegroep. "Als economische motieven aan de basis liggen van de beslissing, dan heeft het geld toch eenmaal gezorgd voor een positieve afloop."