Dan toch geen 450 extra woningen nabij de Moertjes in Torhout?

Schepen van Ruimtelijke Ordening Rita Dewulf en burgemeester Kristof Audenaert bij het landelijke gebied tussen de Ruddervoordestraat en de Zwevezelestraat, waar er tot voor kort 450 woningen voorzien waren. Nu wordt dat project door de stad serieus in vraag gesteld. © Foto JS
Johan Sabbe

Het grote woonuitbreidingsgebied Moertjes is sinds kort geen zekerheid meer. De plannen om er ten vroegste in 2020 liefst 450 woningen te realiseren, staan op de helling.

Recent is er op Vlaams niveau nogal wat veranderd in de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en dus vraagt het stadsbestuur zich af of je de bewuste landelijke zone tussen de Zwevezele- en de Ruddervoordestraat niet beter aan de landbouw en de natuur laat. Torhout hoopt op een Bouwmeester Scan om daarover duidelijkheid te krijgen. Die Bouwmeester Scan gebeurt door het Team Vlaams Bouwmeester en is een nieuw instrument om de gemeenten te helpen om duurzame ruimtelijke beslissingen te nemen.

Dat de scan er in Torhout komt, is evenwel nog niet zeker, want er hebben zich zestig gemeenten kandidaat gesteld en er zijn maar dertig plaatsen. “We maken ons echter sterk dat we erbij zullen zijn”, aldus waarnemend burgemeester Kristof Audenaert. “De kandidatuurstelling voor de Bouwmeester Scan is pas op 22 januari gestart en op 25 januari hebben we ons aanvraagdossier al ingediend. En blijkbaar is de snelheid waarmee je je kandidaat gesteld hebt, van doorslaggevende aard.”

Heel concreet wil het stadsbestuur met de Bouwmeester Scan onderzoeken of het voorziene woonuitbreidingsgebied op de wijk De Goede Herder effectief een goede locatie is om nieuwe woningen te bouwen – 450 dan nog. Er zijn namelijk heel wat vraagtekens gerezen over de waterbeheersing en de mobiliteit in die omgeving. De verkeersdruk op de sowieso al smalle en gevaarlijke Zwevezelestraat, met in de buurt de warenhuizen Aldi en Hubo, zou door het project met liefst 30 procent kunnen toenemen, wat geen klein bier is.

Project beperken of afblazen

“De laatste tijd beweegt er op Vlaams niveau heel wat inzake ruimtelijke ordening”, vervolgt burgemeester Audenaert. “Zo is er de zogenoemde betonstop die Vlaanderen tegen 2050 wil invoeren. Dat betekent dat elk nieuw bouwproject gecompenseerd zou moeten worden door elders evenveel ruimte aan de natuur te geven. Plus: er is het nieuwe decreet van december 2017 dat diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving grondig wijzigt. Daardoor worden de bpa’s die ouder dan 15 jaar zijn in de praktijk afgeschaft, want ze vormen niet langer een basis om bouwaanvragen te beoordelen en/of te weigeren.”

De verkeersdruk in de Zwevezelestraat, met de winkels Aldi en de Hubo, zou bij de uitvoering van de voorziene woonuitbreiding Moertjes met liefst 30 procent kunnen toenemen.
De verkeersdruk in de Zwevezelestraat, met de winkels Aldi en de Hubo, zou bij de uitvoering van de voorziene woonuitbreiding Moertjes met liefst 30 procent kunnen toenemen.© Foto JS

Het woonuitbreidingsgebied Moertjes zou zoals gezegd uit om en bij de 450 nieuwe huizen bestaan, hoofdzakelijk eengezinswoningen, maar ook een aantal meergezinswoningen, onder andere voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking en senioren. De woonzone zou aansluiten op de huidige wijk Moertjes en ontsloten worden via de Zwevezelestraat, de Kwaplasstraat en de Ruddervoordestraat. Met zonder enige twijfel extra druk op onder andere het nu al erg gevaarlijke kruispunt van de Zwevezelestraat met de Ruddervoorde- en de Kasteelstraat.

“Komt daarbij dat het een relatief waterziek gebied is”, zegt Kristof Audenaert. “En dus vragen we ons af of het nog wel zin heeft om zoveel woningen te centraliseren op één locatie die qua waterhuishouding en mobiliteit tot serieuze problemen zou kunnen leiden. Misschien moeten we het project sterk beperken. Of het afblazen en het gebied helemaal aan de landbouw en de natuur laten. We hopen dat de Bouwmeester Scan duidelijkheid kan scheppen. Als we bij de geselecteerden zijn tenminste.”

Kernversterkend werken

Op elk vlak bijgetreden door schepen van Ruimtelijke Ordening Rita Dewulf, suggereert burgemeester Audenaert dat het wellicht verstandiger is om de nieuwe bewoning meer over de stad te verspreiden en vooral ook kernversterkend te werken.

“Torhout groeit”, zegt hij. “De voorbije vijf jaar werden er bouwvergunningen goedgekeurd voor zo’n zeshonderd woonentiteiten, netjes verdeeld over ongeveer driehonderd huizen en driehonderd appartementen. We willen de overdaad aan appartement graag indijken en ook in de stadskern de huizenbouw aanmoedigen. Daar staan grote, oude woningen die plaats kunnen maken voor minder omvangrijke projecten van telkens een handvol kleinere huizen. Misschien is dat de weg die we moeten gaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat we geen nood aan extra bouwgrond hebben, integendeel zelfs. Maar de vraag rijst of het een goed idee is om al die bouwgrond in het project Moertjes te voorzien. We moeten naar de toekomst toe spaarzaam omgaan met de open ruimte, zoveel is zeker.”

Hopen om geselecteerd te zijn

Intussen hebben projectontwikkelaars al stukken grond verworven op de plaats waar de woonzone Moertjes voorzien was en de vraag is hoe zij zullen reageren als er straks zou blijken dat je dat landelijke gebied maar beter landelijk gebied laat blijven.

“Laat ons eerst hopen dat we bij de dertig geselecteerden voor de Bouwmeester Scan zijn”, reageert Kristof. “Het heeft geen zin om op de zaken vooruit te lopen. Als we de Bouwmeester Scan toegewezen krijgen, waarvoor we overigens zullen moeten betalen, dan zal een team van experts de ruimtelijke ordening in Torhout doorlichten. Dat zou van april tot en met de zomer gebeuren. We willen specifiek weten of het woonuitbreidingsgebied Moertjes een verstandige keuze blijft, maar het eindrapport zal ook andere zaken in verband met bouwen en ruimtelijk beleid verduidelijken. De Bouwmeester Scan heeft dus niets dan voordelen. Het rapport geeft eveneens een overzicht van de concrete sloop- en bouwprojecten, infrastructuurprojecten of landschappelijke ingrepen die op korte of op langere termijn kunnen worden gerealiseerd en die model staan voor het nieuwe ruimtelijke beleid, dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vooropstelt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.