Dan toch een vaccinatiecentrum in Komen

© (Foto GF)
© (Foto GF)
Christophe Lefebvre

Het lange tijd weg van een slecht geschreven toneelstuk maar na lang onderhandelen is de kogel uiteindelijk door de kerk. Komen-Waasten krijgt vanaf medio maart een COVID-vaccinatiecentrum waar de inwoners van de grensgemeente zich kunnen laten inenten.

Enkele weken terug zag het er voor de Komenaars nog heel wat minder rooskleurig uit. Via een ministerieel besluit werd bepaald dat het dichtste vaccinatiecentrum voor de inwoners van de gemeente zich in Doornik zou gaan vestigen. Voor wie 2 spuitjes nodig heeft kwam dit neer op een totale afstand van meer dan 200 kilometers die moest worden afgelegd. Ook de verbinding met het openbaar vervoer was er eentje die kwam met heel wat uitdagingen. Het gemeentebestuur, onder leiding van de kersverse burgemeester Didier Soete, trok hard van leer tegen dit besluit en de snelle reactie lijkt zijn vruchten af te werpen. Komen-Waasten krijgt nu toch een eigen vaccinatiecentrum.

Via een bijzondere, digitale gemeenteraad die publiekelijk te volgen was, kon de burgemeester het nieuws wereldkundig maken. “Vanaf midden maart zal de sportzaal van Le Bizet worden geactiveerd als vaccinatiecentrum” klinkt het. “1 week op 3 zullen de Komenaars er heen kunnen om zich te laten inenten. Zoals voorzien zal eerst de categorie 65+ aan bod komen, gevolgd door de rest van de bevolking. Iedereen zal een uitnodiging krijgen via post, mail of zelfs telefoon in een poging een zo breed mogelijke laag van de bevolking te bereiken.”

Didier Soete, burgemeester en eveneens geneesheer, speelt alvast in op enkele van de grootste bekommernissen. “Het zal onmogelijk zijn om te kiezen welk vaccin zal worden toegediend. Het zal ook onmogelijk zijn om aan je huisarts te vragen om je te laten vaccineren in zijn of haar kabinet. Dit is vanwege logistieke redenen absoluut onmogelijk. Gezien de situatie is het dus van uiterst belang om zo goed en zo vlot mogelijk mee te werken aan deze campagne. De gemeente zal speciale maatregelen treffen voor hen die niet in staat zijn zich tot aan het centrum te verplaatsen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.