De Damse huisdokters willen samen er samen werk van maken dat Damme zo weinig mogelijk coronapatiënten zou tellen én uiteraard willen ze ook geen overlijdens zien als gevolg van het virus. "We nemen die corona-infectie heel ernstig. Omdat er ook voor ons veel vragen zijn hebben wij zondagmorgen buiten aan het kasteel Ryckevelde in Sijsele vergaderd", zegt huisdokter Johan Naessens.

In de frontlinie

Door buiten te vergaderen onderstrepen de dokters nog eens de richtlijnen om zo weinig mogelijk met veel mensen in een besloten ruimte te vertoeven. "We streven naar zo weinig mogelijk coronapatiënten in Damme en uiteraard naar géén overlijdens", gaat dokter Naessens verder. "Het is de bedoeling om duidelijke afspraken te maken met alle dokters en apothekers zodat we deze dan ook kunnen doorgeven aan onze patiënten. Ook wij als Damse huisartsen staan in deze oorlog met het virus in de frontlinie. De eerste vaststelling is alvast dat corona bijzonder ernstig is. Er is geen tijd meer te verliezen. Iedere dag dat er getreuzeld wordt stijgt het aantal besmettingen exponentieel."

De dokters maakten afspraken over procedures die ze allen zullen naleven. Ze wijzen erop dat personen met symptomen van ontsteking van de bovenste luchtwegen niet zelf naar de dokter mogen gaan maar wel telefonisch contact moeten nemen me de huisarts die dan beslist wat er dient te gebeuren. "De coronatesten worden enkel uitgevoerd bij ziekenhuisopnames en bij zorgverleners met luchtweginfecties, dit voor het optimaal nuttig gebruik van de testkits", verduidelijkt dokter Naessens. "Er worden wel nog consultaties gedaan voor niet-luchtweginfecties maar dan enkel met een strikt schema zodat er nooit volk in de wachtzaal hoeft te zitten. Routine huisbezoeken worden uitgesteld tot de epidemie over is. Verder is afgesproken dat wij via internet zorgen dat de nodige voorschriften bij de apotheek geraken en vandaar ook bij de patiënten. Zieke mensen mogen ook niet zelf naar de apotheek komen. We zoeken nog om een systeem uit te werken om de apotheken te ontlasten zodat ze zich kunnen focussen op de dringende zaken en er zich daar geen onnodige risicosituaties voordoen."

De Damse huisdokters willen samen er samen werk van maken dat Damme zo weinig mogelijk coronapatiënten zou tellen én uiteraard willen ze ook geen overlijdens zien als gevolg van het virus. "We nemen die corona-infectie heel ernstig. Omdat er ook voor ons veel vragen zijn hebben wij zondagmorgen buiten aan het kasteel Ryckevelde in Sijsele vergaderd", zegt huisdokter Johan Naessens. Door buiten te vergaderen onderstrepen de dokters nog eens de richtlijnen om zo weinig mogelijk met veel mensen in een besloten ruimte te vertoeven. "We streven naar zo weinig mogelijk coronapatiënten in Damme en uiteraard naar géén overlijdens", gaat dokter Naessens verder. "Het is de bedoeling om duidelijke afspraken te maken met alle dokters en apothekers zodat we deze dan ook kunnen doorgeven aan onze patiënten. Ook wij als Damse huisartsen staan in deze oorlog met het virus in de frontlinie. De eerste vaststelling is alvast dat corona bijzonder ernstig is. Er is geen tijd meer te verliezen. Iedere dag dat er getreuzeld wordt stijgt het aantal besmettingen exponentieel." De dokters maakten afspraken over procedures die ze allen zullen naleven. Ze wijzen erop dat personen met symptomen van ontsteking van de bovenste luchtwegen niet zelf naar de dokter mogen gaan maar wel telefonisch contact moeten nemen me de huisarts die dan beslist wat er dient te gebeuren. "De coronatesten worden enkel uitgevoerd bij ziekenhuisopnames en bij zorgverleners met luchtweginfecties, dit voor het optimaal nuttig gebruik van de testkits", verduidelijkt dokter Naessens. "Er worden wel nog consultaties gedaan voor niet-luchtweginfecties maar dan enkel met een strikt schema zodat er nooit volk in de wachtzaal hoeft te zitten. Routine huisbezoeken worden uitgesteld tot de epidemie over is. Verder is afgesproken dat wij via internet zorgen dat de nodige voorschriften bij de apotheek geraken en vandaar ook bij de patiënten. Zieke mensen mogen ook niet zelf naar de apotheek komen. We zoeken nog om een systeem uit te werken om de apotheken te ontlasten zodat ze zich kunnen focussen op de dringende zaken en er zich daar geen onnodige risicosituaties voordoen."