"Het Damse OCMW verspilt het geld van de Damse belastingbetaler." Gemeenteraadsleden Kelly De Sutter en Caroline Debaut van de Damse Belangen schuwen duidelijk de sterke woorden niet. De reden voor hun misnoegdheid ligt in een transactie die de Damse OCMW-raad, die toen nog onder leiding van secretaris Marc Dalle en voorzitter Inge Bisschop (CD&V, niet meer politiek actief, red.) stond en los van het gemeentebestuur fungeerde, vorig jaar goedkeurde.
...