Damse Belangen: “Dammenaars zijn bestolen”

Kelly De Sutter en Caroline Debbaut van oppositiefractie Damse Belangen klagen een transactie aan waarbij OCMW Damme vorig jaar 125.000 euro besteedde aan de aankoop van een stuk grond van zo’n 1.400 vierkante meter langs de Damse Vaart Zuid. “Op dat stuk grond is helemaal geen bebouwing mogelijk want het ligt grotendeels in natuurgebied dus die prijs is buiten alle proportie”, zegt raadslid De Sutter.

Kelly De Sutter en Caroline Debaut van de Damse Belangen. © PDV

“Het Damse OCMW verspilt het geld van de Damse belastingbetaler.” Gemeenteraadsleden Kelly De Sutter en Caroline Debaut van de Damse Belangen schuwen duidelijk de sterke woorden niet. De reden voor hun misnoegdheid ligt in een transactie die de Damse OCMW-raad, die toen nog onder leiding van secretaris Marc Dalle en voorzitter Inge Bisschop (CD&V, niet meer politiek actief, red.) stond en los van het gemeentebestuur fungeerde, vorig jaar goedkeurde.

125.000 euro

“Het gaat om een uitgave van 125.000 euro die wij in de jaarrekening aantroffen”, zegt Kelly De Sutter. “Die jaarrekeningen zijn niet bepaald gemakkelijk te doorgronden maar na enig opzoekingswerk konden wij achterhalen dat het ging om de aankoop van een stuk grond in twee percelen. Een met een oppervlakte van 380 vierkante meter en dan een groter perceel van 1.100 vierkante meter. Die grond ligt aan de Damse Vaart Zuid, en kijkt uit op de voormalige gemeenteschool en de kerk. In die 380 vierkante meter zit een toegangsweg vervat naar de garages van enkele woningen langs de Damse Vaart en een eerder klein stuk van de tuingrond is ook woongebied; het grootste gedeelte is dus natuurgebied. Op heel dat stuk grond is helemaal geen bebouwing mogelijk gezien het hoofdzakelijk gaat om natuurgebied. Die toegangsweg is inderdaad woongebied maar daarop kun je natuurlijk onmogelijk iets bouwen want die weg biedt toegang tot de uitgangen van anderen woningen.”

In die zin is de prijs die het OCMW voor dit stuk grond heeft gegeven volgens De Sutter en Debaut buiten alle proportie.

“Ik heb mijn licht opgestoken bij lokale landbouwers en voor weiland is de prijs gemiddeld zo’n 5 euro per vierkante meter of 50.000 euro per hectare. Voor akkerland is dat 6 euro per vierkante meter of 60.000 euro per hectare. Ik vernam ook dat voor natuurgebied er gemiddeld 3 euro per vierkante meter of 30.000 euro per hectare wordt betaald. En eigenlijk moet je in hectare rekenen, zoals de landbouwers, want er kan toch niet op gebouwd worden.”

Onbebouwbare grond werd verkocht tegen 85 euro per vierkante meter

Als we deze logica volgen blijkt dus dat er een kleine 85 euro per vierkante werd betaald voor het stuk grond. Raadsleden De Sutter en Debbaut wijzen er ook op dat er in het verleden al meerdere keren een aanvraag tot bouwvergunning werd ingediend maar dat die telkens geweigerd werd, gezien de aanwezigheid in natuurgebied. “Er stond een klein tuinhokje en zelfs dat moest weg. En nu bood de eigenaar zijn grond te koop aan, aan het OCMW, omdat hij er toch niets mee kan aanvangen, en het OCMW Damme hapt toe tegen die buitenproportionele prijs van 125.000 euro. Ik kan me voorstellen dat die verkoper nu heel erg gelukkig is… Maar eigenlijk is dit morsen met belastinggeld.”

Bestolen

“De Dammenaar wordt bestolen door het OCMW. Met die 125.000 euro konden andere zaken gerealiseerd worden”, klinkt het bij De Sutter en Debbaut. Burgemeester Joachim Coens: “Dit gaat over een dossier uit de vorige legislatuur dat binnen de toenmalige OCMW-raad werd behandeld”, stelt de burgemeester.

“Het is zo dat de OCMW-raad deze transactie unaniem goedkeurde in haar zitting van 30 mei 2018. Ook het oppositieraadslid van N-VA keurde het voorstel dus goed. Als argumentatie wordt er onder meer op gewezen dat via het verwerven van die grond een wandelpad van aan de randparking kan aansluiten op een traject op de stadsvesten. De aankoop heeft dus een openbaar nut; het past in de plannen om Damme ‘doorwaadbaar’ te maken. Bovendien is er ook het verslag van de schatter die dus tot deze waardebepaling komt.” Kelly De Sutter is niet overtuigd.

“Men steekt zich nu weg achter het schattingsverslag maar het OCMW heeft zelf genoeg ervaring met gronden om te weten wat een aanvaardbare prijs is. Wij laten het hier niet bij en zullen klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid en bij de provinciegouverneur want hier is duidelijk sprake van wanbeleid.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.