"Wij mogen maximum 1% van ons patrimonium buiten het wettelijke sociale huurstelsel om ter beschikking stellen van instellingen, onder meer in het kader van leegstandsbeperking van woningen die gerenoveerd moeten worden", zegt voorzitter Jan Vanroose van de Oostendse Haard. "Van onze 1.440 woningen staan er permanent een 50- tot 60-tal leeg in afwachting van renovatie. Dat duurt soms een tijdje omdat wij wachten op de nodige centen of omdat we een volledige straat ineens willen a...

"Wij mogen maximum 1% van ons patrimonium buiten het wettelijke sociale huurstelsel om ter beschikking stellen van instellingen, onder meer in het kader van leegstandsbeperking van woningen die gerenoveerd moeten worden", zegt voorzitter Jan Vanroose van de Oostendse Haard. "Van onze 1.440 woningen staan er permanent een 50- tot 60-tal leeg in afwachting van renovatie. Dat duurt soms een tijdje omdat wij wachten op de nodige centen of omdat we een volledige straat ineens willen aanpakken en de bewoners nog niet allemaal verhuisd zijn. In die situatie mogen wij panden ten dienste stellen van een OCMW, CAW of iets zoals de vzw van dr. Daniëls.""Onze raad van bestuur nam woensdag unaniem de princiepsbeslissing om leegstaande panden in dat kader te verhuren en om twee woningen in de Spaarzaamheidsstraat 163 en 165 te verhuren aan de vzw Daklozenwerking. Wij mogen dat echter niet gratis doen. De wet zegt dat we een huurprijs moeten vragen die minstens de helft is van de normale verhuurprijs, zijnde 348 euro per maand. Het zijn dan ook geen moderne woningen, maar panden die wachten op renovatie. Wij zullen 200 euro per woning per maand als huurprijs vragen." "Niet op de markt"Zoals bekend is het Sociaal Huis bereid die kost voor twee jaar te dragen. Vorige week kwamen de drie meerderheidspartijen dat overeen. In de loop van die twee jaar wordt dan een nieuw daklozenbeleid uitgewerkt, waarna het initiatief van dr. Daniëls wordt overgenomen door het Sociaal Huis in samenwerking met vrijwilligers. Het Sociaal Huis wil dan een 'doorgangswoning' ter beschikking stellen van de daklozen, maar zij zullen ook intensief begeleid worden om hun leven weer op de rails te krijgen."Ik wil benadrukken dat hier geen sociale huurders worden benadeeld", zegt Jan Vanroose. "De huizen staan leeg in afwachting van renovatie en zijn niet op de markt. De bewoners van de Spaarzaamheidsstraat die nu nog in die huizenrij wonen, verhuizen tegen eind volgend jaar naar nieuwe woningen in de Dr. Verhaeghestraat. Eind volgend jaar zal de huizenrij helemaal leeg staan en dan zal er voor de daklozen een andere oplossing moeten worden gezocht.""Laatste hoop"Dr. Daniëls had geen andere mogelijkheden meer om zijn daklozen te huisvesten. "Het woord 'dakloze' sluit onmiddellijk deuren", mocht hij ervaren. "Het was onze laatste hoop. Ook de daklozen zelf slaakten een zucht van verlichting toen ze het nieuws vernamen."(HH)