Momenteel is een firma er bezig met werken aan het dak uit te voeren, ...

Momenteel is een firma er bezig met werken aan het dak uit te voeren, maar volgens de brandweer waren bij aankomst geen arbeiders aanwezig. De brand was snel onder controle. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is. Tijdens de bluswerkzaamheden zorgde de politie voor een vlotte regeling van het verkeer.(JVM)