"We zijn alle twee afkomstig uit De Haan en hebben twee kinderen Athan (19) en Femke (18)", vertelt Daisy. "Yves was toen we nog in De Haan woonden lid van de schuttersgilde daar maar toen onze zoon Athan geboren werd, moest hij noodgedwongen zijn hobby achterwege laten. Ik werkte toe namelijk nog in de horeca en Yves moest voor de baby zorgen."
...

"We zijn alle twee afkomstig uit De Haan en hebben twee kinderen Athan (19) en Femke (18)", vertelt Daisy. "Yves was toen we nog in De Haan woonden lid van de schuttersgilde daar maar toen onze zoon Athan geboren werd, moest hij noodgedwongen zijn hobby achterwege laten. Ik werkte toe namelijk nog in de horeca en Yves moest voor de baby zorgen.""Tien jaar geleden nam Yves samen met onze zoon deel aan een initiatie boogschieten bij de club hier in Ichtegem, waar we ondertussen woonden. En van het een kwam het ander.""Dat klopt", vult Yves aan. "Ik ben dan wel een aantal jaar gestopt met boogschieten maar de goesting kwam snel terug.""Als 18-jarige ging ik al eens op café en daar zag ik dat ze aan boogschieten deden. Ze vroegen me of ik eens wou proberen en zo ontdekte ik mijn hobby.""Met de geboorte van Athan moest ik inderdaad de boog een tijdje opzij leggen maar toen hij het zelf eens wou proberen, kon ik het ook niet meer laten en werden we lid van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.""Ook onze dochter Femke werd lid maar zij is er ondertussen mee gestopt. Daisy vergezelde ons op de verschillende schietingen en zat daar maar.""Het lag voor de hand dat we haar ook eens wilden laten proeven van het boogschieten. Zo is ook Daisy in het schutterswereldje gerold. En met succes, want in de afgelopen zes of zeven jaar werd ze drie jaar na elkaar koningin op de liggende wip, ze kreeg dus meteen de titel van keizerin", vertelt Yves trots."Daisy is nu ook al twee jaar op rij koningin op de staande wip geweest en kan dus ook in die discipline keizerin worden. Zelf ben ik sedert ik in Ichtegem herbegon ook al drie keer sire geweest, maar niet in opeenvolgende jaren, daarom mag ik mezelf geen keizer noemen. De kampioenstitel op de liggende wip ontbreekt nog op mijn palmares, maar hopelijk kan ik daar nu iets aan doen.""We zijn beiden ook bestuurslid in de schuttersgilde. Daisy is hofmeester en ikzelf ben secretaris. Onze club doet het goed en daarmee gaan we een beetje tegen de algemene trend in. In totaal telt onze vereniging een 50-tal actieve schutters.""We hebben ook een zevental gedreven jongeren en daarmee prijzen we ons gelukkig. Er zijn niet veel schuttersgilden die dat kunnen zeggen.""Per slot van rekening maakt het boogschieten deel uit van ons cultureel erfgoed en met die jeugd verzekeren we toch een beetje de toekomst van de sport. Ons uithangbord bij de jeugd is Arne Genouw (13) die Europees Kampioen staande wip is.""We verwelkomen graag nieuwe schutters. Elke dinsdagavond van 19 uur tot 21.15 uur kan je in ons vernieuwd lokaal op het sportcentrum in de Keibergstraat vrijblijvend eens proberen."