Waar tot nu toe er sinds de maatregelen betreffende Covid-19 enkel dringende ingrepen en consultaties in het ziekenhuis konden plaatsvinden, kregen de ziekenhuizen de toelating van de overheid om op 4 mei weer te starten met de reguliere consultaties op afspraak. Ook het dagziekenhuis opent weer. Heel wat mensen met uitgestelde zorg kunnen dus weer in het ziekenhuis terecht.
...

Waar tot nu toe er sinds de maatregelen betreffende Covid-19 enkel dringende ingrepen en consultaties in het ziekenhuis konden plaatsvinden, kregen de ziekenhuizen de toelating van de overheid om op 4 mei weer te starten met de reguliere consultaties op afspraak. Ook het dagziekenhuis opent weer. Heel wat mensen met uitgestelde zorg kunnen dus weer in het ziekenhuis terecht. "Alle maatregelen betreffende hygiëne en afstand werden genomen", aldus manager Pers en Communicatie Stefaan Lammertyn. "Mensen hoeven niet bang te zijn om naar het ziekenhuis te komen, het is hier veilig! We hebben ook een zeer performant luchtafzuigingssysteem waar de lucht elk uur gezuiverd wordt." Ook op de spoedafdeling wordt er weer een stuk meer ingenomen voor niet-Covid-19-patiënten.Verschillende digitale borden en tv-schermen door het hele ziekenhuis tonen de richtlijnen i.v.m. veiligheid betreffende Covid-19. "We kunnen die altijd aanpassen als er nieuwe richtlijnen komen", zegt Stefaan. "Er wordt ook voortdurend gewezen op de afstandsregel van 1,5 meter, hoe je handen moet ontsmetten en er staat uitleg hoe je een mondmasker draagt. De gele bordjes die gewoonlijk wijzen op een gladde vloer na het poetsen werden aangepast naar 'Houd afstand!"Voor de ingang van het ziekenhuis staat een tent waar ziekenhuisbezoekers in twee stromen zullen opgevangen worden: een stroom voor mensen die medicatie komen ophalen en een stroom van mensen die op consultatie komen. "Bij iedereen die het ziekenhuis binnenkomt wordt de temperatuur opgemeten. We zorgen voor een maximale inzet van onze medewerkers aan het onthaal. De vrijwilligers zullen in een later stadium weer ingezet worden." Er komt eenrichtingsverkeer met een aparte in- en uitgang, zodat mensen elkaar niet moeten dwarsen. Alle balies werden voorzien van plexiglas.Waar momenteel het afhaalpunt voor het wasgoed is - aan Viva Sara - komt de uitgang. Daar werd ook de parkeerautomaat geplaatst. In de loungeruimte bij Viva Sara - die momenteel nog niet geopend wordt - kunnen patiënten die moeten opgehaald worden wachten. Wasgoed ophalen en brengen gebeurt vanaf 4 mei in het parkeergebouw naast de fietsenstalling. Hier worden ook enkele parkeerplaatsen voorzien."Een mondmasker dragen is in het ziekenhuis verplicht", stelt Stefaan. "Ofwel breng je een mondmasker mee van thuis maar ook hier zijn mondmaskers beschikbaar." Er staat ook ontsmettingsmiddel aan de ingang en aan de balie. In alle wachtplaatsen werden de nodige maatregelen genomen. Zo werden zitjes verwijderd zodat de mensen niet dicht bij elkaar zitten. "We werkten met bordjes met het ludieke opschrift 'Pas geverfd, hou voldoende afstand'"Bij AZ Groeninge vraagt men uitdrukkelijk aan de patiënten om niet meer dan één kwartier vooraf te komen naar een afspraak. "Zo kunnen we een overbevolking in onze wachtzalen vermijden. De dokters zullen zich ook aan de tijdslimiet houden."Bezoek bij patiënten wordt nog altijd niet toegelaten, behalve in enkele uitzonderingen bij minderjarigen op de pediatrie en bij mensen in hun laatste levensfase. Enkel de reguliere consultaties en het dagziekenhuis starten weer op 4 mei. "Het zullen er nog geen 1.700 per dag zijn zoals we gewoon waren", aldus Stefaan. Afdelingen zoals dermatologie en orthopedie lagen een tijdlang zo goed als stil. Kleine ingrepen kunnen vanaf maandag al gebeuren. De sms-dienst die zorgt voor een reminder bij wie een afspraak heeft was gedesactiveerd en start ook weer op.De operaties waar intensieve zorgen nodig zijn starten pas vanaf 11 mei. "We hebben immers nog een aantal Covid-19-patiënten. Zij verblijven meestal toch een tweetal weken op intensieve zorgen. We hebben nu nog 3 van de 5 Covid-afdelingen. We moeten van de overheid ook een buffer voorzien voor mocht er een tweede golf van Covid-19 komen. Het is koffiedik kijken, maar het zou eventueel wel kunnen met de opstart van veel bedrijven. Het aantal Covid-19-patiënten is ondertussen gereduceerd tot onder de 50. We hebben er op een bepaald moment meer dan 110 gehad met een piek van 120 patiënten."(EDB - foto EDB)