Door Els Deleu
...

Door Els DeleuBethanie, een centrum voor meisjes en jonge vrouwen binnen de jeugdzorg, werd in 1927 door een groep notabele vrouwen gesticht als onafhankelijke vzw. De zusters werkten gratis. In 1960 werd de vzw gesubsidieerd en werd er langzamerhand geprofessionaliseerd. Er kwam een erkenning voor 36 meisjes. Rudy Van Eeckhout is er nu algemeen directeur. Hij werd geboren in Kortrijk, maar woont nu in Gavere. Hij werkte altijd binnen de jeugdzorg en begon 18,5 jaar geleden als directeur in Bethanie, die uit een verblijfsafdeling met mobiele afdeling en een dagcentrum bestaat. Er zijn 27 personeelsleden actief.In 1989 kwam het dagcentrum er. Sabien De Mol begon als opvoedster in een leefgroep en hielp dit dagcentrum mee oprichten. "Hier blijft de opleidingsverantwoordelijkheid thuis en wij ondersteunen door de jongeren op een cruciale manier op te vangen", stelt Sabien. "We bieden intensieve begeleiding naar de jongeren en hun context toe. De draaglast van de ouders vermindert doordat de jongeren hier tijdens vakanties en na school opgevangen en begeleid worden in hun studie. We hebben ook contacten met de school. Als de jongeren het moeilijk hebben met gezag, helpen we bemiddelen. We gaan samen op pad en zoeken hoe we de ouders kunnen versterken in hun rol van opvoeder", merkt Sabien op."De school- en studiekosten blijven voor het gezin, alsook de schoolkeuze. De jongeren komen naar het dagcentrum om een aantal vaardigheden te leren en hun naschoolse tijd zinvol in te vullen. Op een bepaald moment kunnen de ouders weer overnemen en kunnen ze verder. We streven naar zo lang als nodig én zo kort mogelijk."In het dagcentrum is er plaats voor tien jongeren. Je kan uit eigen beweging komen, maar diensten zoals het OCMW, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of een huisarts kunnen ook doorverwijzen. De jongeren kunnen hier ook terecht komen via het OCJ (OndersteuningsCentrum Jeugd) of de jeugdrechtbank.Het dagcentrum is gemengd, terwijl het verblijfgedeelte binnen Bethanie enkel voor meisjes is. "De leeftijd is wel veranderd. Een aantal jaar geleden werd hier bewust gekozen voor 12- tot 18-jarigen. Vroeger waren er 6- tot 18-jarigen, maar dan moesten we teveel opsplitsen. De leeftijden liepen te ver uit elkaar, waardoor er verschillende beleefwerelden waren", geeft Sabien toe.Dagcentrum Bethanie werkt ook gericht naar de toekomst. "Zelfstandigheid en weerbaarheid zijn hier heel belangrijk. Maatschappelijke evoluties zoals sociale media nemen we ook op in de begeleiding", klinkt het.Rudy vertelt dat de grote focus het verbindend werken is. "Dit kan binnen het gezin, maar ook binnen de natuur, met andere jongeren en in de vrije tijd. Pas door verbindend te werken kunnen jongeren en ouders opnieuw goed functioneren in de maatschappij."