De persdienst telde 4.080 kaartjes, wat op minstens evenveel aanwezigen wees op deze stijlvolle, 14de IJzerwake. Met speeches, muziek, zang, mime en dans duurde het ganse vertoon een goede twee uur. ...

De persdienst telde 4.080 kaartjes, wat op minstens evenveel aanwezigen wees op deze stijlvolle, 14de IJzerwake. Met speeches, muziek, zang, mime en dans duurde het ganse vertoon een goede twee uur. VNJ Herauten bliezen het vertoon open, waarna een eucharistieviering volgde. E.H. Cyriel Moeyaert werd gelauwerd om zijn Vlaams Nationale trouw.Vervolgens klonk een reeks samenzangen, waaronder 'De Blauwvoet'. Ontroerend en aansprekend was de brief van soldaat Edward aan zijn moeder en haar antwoord. Daarna bracht Bart de Bard een muzikaal intermezzo. De bloemenhulde was een ketting van bloemen, aangereikt door jong en oud.Dan stond gastspreker Bart De Valck onder de spots. In zijn spoor klonken 'De trommel slaat' en 'Het lied der Vlamingen'. Ook speelschaar Ossaert kreeg een staande ovatie voor haar prachtige 'Zwaarddans'. Deze dans was de aanloop naar de slottoespraak door IJzerwake voorzitter Wim de Wit, geruggensteund door een enorme vlaggenparade die de 14de IJzerwake uitvlagde.RB