Het lijkt misschien allemaal wat absurd, maar zelfs het tweede faillissement van KSV Roeselare in een jaar tijd betekent nog niet noodgedwongen het einde van de club. Het faillissement in september 2019 werd al na één week teruggedraaid. Dat zal nu niet het geval zijn, maar dat betekent niet dat het stamnummer niet kan overgenomen worden. Daarvoor moet wel aan één belangrijke voorwaarde voldaan worden: het betalen van de bondsschulden. ...

Het lijkt misschien allemaal wat absurd, maar zelfs het tweede faillissement van KSV Roeselare in een jaar tijd betekent nog niet noodgedwongen het einde van de club. Het faillissement in september 2019 werd al na één week teruggedraaid. Dat zal nu niet het geval zijn, maar dat betekent niet dat het stamnummer niet kan overgenomen worden. Daarvoor moet wel aan één belangrijke voorwaarde voldaan worden: het betalen van de bondsschulden. De club had natuurlijk ook nog elders schulden, maar die blijven aan de vennootschap en niet aan het stamnummer kleven. Curator Yves François, die zijn kantoor in Waregem heeft, is druk doende met de afhandeling van dit dossier. "Indien we een overnemer vinden, dan moet die de bondsschulden vereffenen, maar ook de licentie overnemen. Daar hangt geen vaste prijs aan, dus kunnen de diverse geïnteresseerde partijen bieden. Het hoogste bod zal daar met het stamnummer aan de haal gaan."Met dat geld moeten dan andere schulden vereffend worden. Er zijn natuurlijk ook nog de ander activa van de club. "Maar die zijn eerder bescheiden." Logisch ook, de terreinen en gebouwen zijn eigendom van de stad of werden gehuurd van derden. De activa van de club bestaan vooral uit wat materiaal.Namen mag en kan de curator ook niet kleven op de geïnteresseerde partijen. Meestal omdat die investeerders zichzelf niet graag bekend maken en dus met een soort stroman te werk gaan. "Die mensen komen ook niet rechtstreeks naar mij. De persoon die zich aanmeldt vertegenwoordigt meestal enkel de investeerders. Ik hoop tegen vrijdagmiddag nieuws te kunnen brengen. Als we tot een akkoord komen is het aan de nieuwe investeerders om zo snel mogelijk een nieuw team op de been te brengen."Deze morgen werd alvast door de A-kern nog getraind op Schiervelde. Zaterdag start KSV Roeselare in principe de competitie thuis tegen FCV Dender E.H. Mocht er een overnemer gevonden worden, dan blijft het de vraag of alles qua papierwerk naar de bond toe in orde zal geraken. Op de tweede speeldag had de kalendermaker FC Mandel United - KSV Roeselare in gedachten, de eerste derby van het seizoen.