Sprotje herstelt goed, hoewel de verwondingen zwaarder zijn dan oorspronkelijk vastgesteld. De kosten zullen dan ook hoger uitdraaien dan de 500 euro die vooropgesteld werd. "Op de dader hoeft alvast niet gerekend te worden want toen Valérie hem daarover aansprak, heeft hij haar brutaal afgewezen. Hij toonde absoluut geen berouw of spijt", vertellen Joshua en Valérie. "Wij betreuren ten...