Voormalig SP.A-voorzitter John Crombez, Oostendenaar en gemeenteraadslid in de Stad aan Zee, postte zijn open brief op Facebook. "Het is genoeg geweest. Uw verwarrende en schadelijke communicatie moet stoppen", schrijft hij aan Tommelein.
...

Voormalig SP.A-voorzitter John Crombez, Oostendenaar en gemeenteraadslid in de Stad aan Zee, postte zijn open brief op Facebook. "Het is genoeg geweest. Uw verwarrende en schadelijke communicatie moet stoppen", schrijft hij aan Tommelein. "De coronacrisis heeft een enorme impact op ons allemaal. Tijdens zo'n crisis is het aan bestuurders om maatregelen te nemen die onze gezondheid beschermen, onze veiligheid garanderen, onze economie redden én om dit alles duidelijk te communiceren. Jammer genoeg deed u net het omgekeerde. Uw communicatie zorgde keer op keer voor onzekerheid en onduidelijkheid." "Eerst was er de communicatie dat kinderen met hun eigen gezin zelfs geen tien minuten op het strand mochten spelen. Wandelen of lopen moest het zijn, ter plaatse spelen op het strand was uit den boze. Niemand kreeg dat uitgelegd en het maakte de taak van onze politiemensen allesbehalve eenvoudig.""Dan kwam de strandpas. Een wild idee, 'er uit geflapt' voor de tv-camera. Zonder strategie of visie. Met als resultaat: chaos. Na het kustburgemeestersoverleg moest u de communicatie in allerijl bijsturen. U wilde het idee laten verdwijnen, alsof het er nooit was geweest. De verschillende kustburgemeesters konden daarna eindelijk werk maken van een degelijke, veilige en gezonde aanpak van onze zomer aan de kust.""En nu de tweede verblijvers. Halfweg maart schoffeerde u hen nog: u was kwaad omwille van hun houding over de belasting die ze betalen. Burgerzin moest voorop staan. U weet, burgemeester, dat Oostende tweede verblijvers altijd beschouwd heeft als een deel van de Oostendse gemeenschap. Net daarom vragen we ook inspanningen om bij te dragen aan onze - en hun - stad. Hun burgerzin stond wel degelijk voorop: ze kwamen niet. Maar nu verandert u opnieuw van gedacht. U legt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over tweede verblijvers gewoon naast u neer. U geeft hierover geen uitleg én u zet wederom mensen voor het blok. Wat is de reden van de beslissing van de Veiligheidsraad om wel degelijk te wachten tot 8 juni? Kunnen we de veiligheid én gezondheid van iedereen zo misschien beter garanderen? Burgemeester, welke communicatie telt? Wat kan en mag nu?""Een burgemeester moet in tijden van crisis de situatie analyseren, werken aan oplossingen en dit alles helder communiceren. U blijkt het tegenovergestelde te doen en dat is wel het laatste wat Oostendenaars nodig hebben. Er is geen nood aan een burgemeester die schiet in alle richtingen en zo onduidelijkheid en onzekerheid creëert. Dat doet u nu al sinds het begin van deze crisis en wij vragen dan ook uitdrukkelijk om dit te stoppen. Als het volgens u veilig kan om tweede verblijvers vroeger naar de kust te laten komen, vraag dan een nieuwe beslissing van de Veiligheidsraad en communiceer deze helder en eenduidig. We kunnen nu al weken lang rekenen op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van de Oostendenaars en tweede verblijvers, dat is niet altijd makkelijk, maar ze doen het! Het is stilaan tijd dat we ook op u kunnen rekenen als een burgervader in plaats van u te moeten zien als een koortsig persbureau."Bart Tommelein reageerde al dat John Crombez gewoon zijn oppositierol vervult en 'tijd heeft' om brieven te schrijven. "Ik probeer de stad zo goed mogelijk te leiden in situaties die ik nog nooit heb meegemaakt. Als ik zeg dat het moeilijk is om te controleren op tweedeverblijvers, dan is dat zo", aldus Tommelein, die er ook nog op wijst dat hij niet oproept tot ongehoorzaamheid, zoals onder meer de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker.(HH)