Wanneer er zich een noodsituatie, een ramp of calamiteit voordoet, moet elk lokaal bestuur klaarstaan om gepaste maatregelen te kunnen nemen. De wetgever heeft hiervoor een wettelijk kader voorzien en legt de oprichting op van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Die veiligheidscel staat in voor het opstellen van en het actueel houden van de verschillende noodplannen.
...

Wanneer er zich een noodsituatie, een ramp of calamiteit voordoet, moet elk lokaal bestuur klaarstaan om gepaste maatregelen te kunnen nemen. De wetgever heeft hiervoor een wettelijk kader voorzien en legt de oprichting op van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Die veiligheidscel staat in voor het opstellen van en het actueel houden van de verschillende noodplannen. "We bevinden ons nu in een crisissituatie en deze wordt aangepakt zoals alle noodsituaties", vertelt communicatieambtenaar Annelien Roose. "De veiligheidscel bestaat in zijn normale configuratie uit de burgemeester, een noodplanningscoördinator en uit vertegenwoordigers van vijf disciplines. Dat zijn de brandweer, een medische vertegenwoordiging, de politie, de logistieke ondersteuning en een communicatieverantwoordelijke." "Door de omvang en de duur van de coronacrisis heeft het bestuur ervoor geopteerd om niet alle disciplines te laten vertegenwoordigen in wat we een crisiscoördinatieteam noemen. In Ichtegem bestaat dit team uit de burgemeester Jan Bekaert, eerste schepen Lieven Cobbaert, de algemeen directeur Dimitri Decock, de noodplanningscoördinator Nancy De Bruyne en ikzelf", legt communicatieambtenaar Annelien uit.De politie, de brandweer en de medische tak worden natuurlijk wel op de hoogte gehouden aan de hand van een sitrep (situation report, red.), dat na elke samenkomst aan hen wordt bezorgd met informatie over wat er beslist werd. Bovendien is er ook nauw contact met de politie in het kader van de opvolging en de handhaving van de coronamaatregelen."Ook het hoofd van de Technische dienst Erwin Mares wordt voortdurend op de hoogte gehouden. "We vergaderen bijna dagelijks, ofwel fysisch, telefonisch of digitaal. Onze opdracht bestaat er onder andere in om alle beslissingen van de federale en de Vlaamse overheid op het niveau van onze gemeente te gaan implementeren. Wij sturen de verschillende diensthoofden aan en nemen beslissingen die later bekrachtigd worden door het schepencollege. Zo centraliseren wij de communicatie naar de bevolking, volgen de coronagerelateerde meldingen op en beantwoorden wij de vragen vanuit de bevolking.""We stemmen dagelijks af met de hogere overheid. We adviseerden het schepencollege om 15.000 stoffen, herbruikbare mondmaskers voor de voltallige bevolking aan te kopen en nog eens 1.000 extra mondmaskers voor het gemeente-, OCMW- en onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisschool. De mondmaskers worden in de tweede helft van mei geleverd en zullen daarna door vrijwilligers verdeeld worden.""We volgen bijvoorbeeld ook de werking van de scholen op het grondgebied van Ichtegem op. Vanaf de eerste dag van de schorsing van de lessen in de scholen, organiseerde het lokaal bestuur voor- en naschoolse opvang in de scholen met het BKO-personeel. Tijdens de paasvakantie organiseerde het lokaal bestuur ook de noodopvang, in samenwerking met de vrijwillige leerkrachten. Met het zicht op de heropstart van verschillende leerjaren, trad het lokaal bestuur in nauw contact met de verschillende directies. De BKO blijft ook na 18 mei de voor- en naschoolse opvang verzorgen op de verschillende schoollocaties. Verder investeert het bestuur ook in extra begeleiding in de vorm van sportieve opvang om de leerkrachten te ontlasten, zodat ze zich kunnen concentreren op de preteaching." (RI)