Voor burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) was het duidelijk: "We hebben alle zomerse evenementen, waar normaal veel volk op afkomst, afgelast. Het lijkt met dan ook logisch dat we hetzelfde doen voor de marktdagen", zei hij eerder.
...

Voor burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) was het duidelijk: "We hebben alle zomerse evenementen, waar normaal veel volk op afkomst, afgelast. Het lijkt met dan ook logisch dat we hetzelfde doen voor de marktdagen", zei hij eerder. Nu keert hij op zijn stappen terug en wordt de kwestie aan de lokale crisiscel voorgelegd. "Ik heb alle betrokken marktkramers opgebeld, maar zij stellen nu een marktdag in een alternatieve vorm voor. Onze eigen crisiscel zal zich maandag over de concrete invulling daarvan buigen en daarna nemen we een beslissing."De burgemeester benadrukt wel dat ook 'gewone' marktdagen aan de kust veel volk lokken. "Die groeien al snel uit tot plaatsen waar veel volk bij elkaar komt", argumenteert hij. "Daarom willen we alle risico's grondig bestuderen, want we willen de komende zomer geen corona-broeihaard worden."Of er avondmarkten zullen georganiseerd kunnen worden, laat Steve Vandenberghe eveneens nog in het midden. "Zowel bij markten als avondmarkten moet de social distancing ten allen tijde gegarandeerd kunnen worden. Dat zal doorslaggevend zijn.""En laat het duidelijk zijn: áls er deze zomer (avond)markten zullen zijn in Bredene, worden dit meteen ook de enige evenementen die naam waardig. Hopelijk kunnen onze restaurants en tearooms binnenkort de deuren weer openen en op onze stranden voorzien we alle nodige veiligheidsmaatregelen. We staan voor een light-zomer en dat vraagt inspanningen van iedereen."