Daarmee blijft Creo, het centrum voor volwassenenonderwijs, hard doorgaan met het vernieuwen van zijn gebouwen. Het is immers nog maar twee jaar geleden dat er in de Arme Klarenstraat een heel nieuw centrum voor voedingsopleidingen opende en vorig jaar was er dan de inhuldiging van campus Klara op de hoek van de Blekerij- en de Arme Klarenstraat. En nu gaat Creo aan de haven een nieuw centrum een hele nieuw centrum bouwen voor zijn technische opleidingen.
...