Gemeentewagens elektrisch maken en via deelwagens ook de burger in het milieuvriendelijke project laten meestappen, het moest een succesverhaal worden, maar volgens gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA) lopen de kosten van dat project voor de gemeente nu alsmaar hoger op.
...

Gemeentewagens elektrisch maken en via deelwagens ook de burger in het milieuvriendelijke project laten meestappen, het moest een succesverhaal worden, maar volgens gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA) lopen de kosten van dat project voor de gemeente nu alsmaar hoger op. Jef Vansteenhuyse: "In de eerste plaats zou het project budgetneutraal zijn, en een drietal jaar lopen. Bij de stopzetting van de samenwerking zou de gemeente de wagens kosteloos kunnen overnemen. Bij een aanpassing van de overeenkomst blijkt nu onder andere dat het project zes jaar loopt en dat de gemeente die auto's tegen restwaarde, geschat door een externe, kan overkopen, zo wordt het natuurlijk erg kostelijk. Daarnaast moet nu ook het dividend voor de aandeelhouders van CoopStroom, met gemeentelijk geld dat voortkomt uit belastingen, betaald worden."De beslissing om een nieuwe overeenkomst goed te keuren ligt bij de provincie, maar werd al genomen. Een beslissing waar niet meer op terug te komen is. "CoopStroom is nu volledig de financiële winnaar. De gemeente ontvangt van hen zo'n 0,22 euro per kWh, daarnaast betaalt de gemeente 0,30 euro per kWh voor het gebruik van die wagens. In de overeenkomst betaalde de gemeente ook al de volledige infrastructuur en de plaatsing ervan. Op die manier wint CoopStroom dus twee keer", zegt Vansteenhuyse. "Op zich zijn we grote voorstander van het project rond de vermindering van de CO2. We zijn absoluut niet tegen dergelijke milieuvriendelijke acties, maar daarnaast moet het kostenplaatje ook kloppen, helaas is het kalf volgens mij nu al verdronken. Ook ging de volledige subsidie waar de gemeente recht op heeft voor dit project, naar CoopStroom. Ondanks dat dit een gemeentelijk project is, krijgt de gemeente hier geen cent van."Naast die bezwaren ontbeert het project nog de nodige transparantie. In de overeenkomst staat dat CoopStroom tweemaandelijks een rapport moet publiceren over alle aspecten van de samenwerking: kostenplaatje, gebruik... Het enige en voorlopig laatste rapport dateert van juli 2018. Volgens de ex-schepen van Financiën en Begroting moet er een oplossing komen om dit in wezen mooie project goed uit te laten draaien. "Extra punt ter discussie is dat de gemeente het winstgeld van deze samenwerking moet hergebruiken voor investeringen inzake milieu. Maar wanneer we extra uitgeven aan deze investeringen, is er ook geen return die we kunnen gebruiken voor andere milieuprojecten."De meerderheid gelooft in tegenstelling tot oppositiepartij N-VA nog altijd in het project: "Het is schrijnend om vast te stellen dat een uniek voorbeeldproject voor Vlaanderen afgeschoten wordt door N-VA Beernem. Uiteraard is dit geen eng en puur financieel verhaal. Beernem is de eerste gemeente in West-Vlaanderen die in het kader van het burgemeestersconvenant inzet op elektrische deelwagens om zo bij te dragen tot een CO2 reductie, waar we bijzonder fier op zijn. Oostkamp, Brugge en vele anderen zullen het Beernemse voorbeeld volgen", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). "Bij het stopzetten van het project dienen we inderdaad de twee deelwagens aan te kopen via Coopstroom. Weliswaar tegen een fractie van de aankoopwaarde. Daar gaan we niet van uit. Wij geloven in het welslagen van het project", aldus de burgemeester.