De Ieperse burgemeester Emmily Talpe en schepen voor Sociale Zaken Eva Ryde zetelen in het team namens de lokale besturen. "Binnen de Eerstelijnszone Westhoek werken we met het Covid-19-team nauw samen om de tweede golf coronabesmettingen in onze regio zo goed mogelijk aan te pakken", vertelt Emmily Talpe. "Ikzelf kreeg als burgemeester van de grootste stad binnen onze Eerstelijnszone van mijn collega-burgemeesters het vertrouwen om in het covid-19-team vertegenwoordiger te zijn van de lokale besturen. Op die manier kan ik rechtstreeks alle ontwikkelingen opvolgen, zowel wat betreft cijfers maar ook wat betreft strategie. Het Covid19-team zorgt ervoor dat we met alle instanties, steden en gemeenten, huisartsen, zorg- en welzijnsdiensten, voortdurend met elkaar in overleg staan en informatie uitwisselen."
...

De Ieperse burgemeester Emmily Talpe en schepen voor Sociale Zaken Eva Ryde zetelen in het team namens de lokale besturen. "Binnen de Eerstelijnszone Westhoek werken we met het Covid-19-team nauw samen om de tweede golf coronabesmettingen in onze regio zo goed mogelijk aan te pakken", vertelt Emmily Talpe. "Ikzelf kreeg als burgemeester van de grootste stad binnen onze Eerstelijnszone van mijn collega-burgemeesters het vertrouwen om in het covid-19-team vertegenwoordiger te zijn van de lokale besturen. Op die manier kan ik rechtstreeks alle ontwikkelingen opvolgen, zowel wat betreft cijfers maar ook wat betreft strategie. Het Covid19-team zorgt ervoor dat we met alle instanties, steden en gemeenten, huisartsen, zorg- en welzijnsdiensten, voortdurend met elkaar in overleg staan en informatie uitwisselen." Het Covid-19-team binnen Eerstelijnszone Westhoek is operationeel sinds 4 augustus. "In het kader van de 'heropflakkeringen' van het coronavirus krijgen de lokale besturen op niveau van de recent opgerichte eerstelijnszones drie specifieke opdrachten toegewezen vanuit de Vlaamse Overheid", legt Emmily Talpe uit. "Ten eerste het beheersen van uitbraken door nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid met haar Team Infectieziektebestrijding en de lokale besturen. Ten tweede het solidariseren van het beschikbare aanbod in functie van de noden. Een belangrijk element binnen deze tweede opdracht is het psychosociale welzijn: bij uitbraken in bijvoorbeeld woonzorgcentra of andere voorzieningen moet een systeem ingeroepen kunnen worden voor psychosociale ondersteuning van bewoners, personeelsleden, familie... Hier zullen afspraken rond gemaakt worden. Ten derde het sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders om deel te nemen aan de globale strategie om covid-19-uitbraken te beheersen, met oog voor psychosociaal welzijn.""Er wordt dus verwacht dat enerzijds preventief wordt opgetreden en anderzijds dat er een contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen gebeurt", vervolgt Emmily Talpe. "De grootste uitdaging daarbij is het verbinden van de nood- en interventieplanning van lokale besturen met de specifieke medische en niet-medische aanpak van deze pandemie."Coördinator van het Covid-19-team is Lien De Vos, de regionale welzijnscoördinator van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek. Afgevaardigden van de huisartsen zijn Dr. Lander Vanhee uit Vleteren en Dr. Pol Sansen uit Poperinge. Diego Gouwy vertegenwoordigd het Jan Yperman Ziekenhuis, directeur Mieke Vandeputte van WZC OLV Gasthuis de woonzorgcentra. Verder bestaat het Covid-19-team uit Inge Rambour (directeur CAW Centraal-West-Vlaanderen), Frans Verhegge (directeur Familiezorg), Mieke Herpels (afdelingsverantwoordelijke Wit Gele Kuis) en de politici Emmily Talpe en Eva Ryde."Optioneel kunnen andere personen mee uitgenodigd worden op de bijeenkomsten", zegt Emmily Talpe. "Indien er zich ergens een uitbraak voor doet, dan staat het covid-19-team in nauw contact met het Team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid om de risico's op verdere besmettingen in te perken. Het covid-19-team analyseert ook zelf de cijfers. Bij verontrustende situaties voor een potentiële uitbraak roepen we het team infectieziektebestrijding in. De finale doelstelling is dat elke voorziening/dienst/organisatie en lokaal bestuur kan beschikken over medische expertise om samen met andere partners binnen het netwerk signalen te analyseren en lokale besturen te adviseren."Ook meewerken via het netwerk van eerstelijnszone Westhoek om de eerste stappen met betrekking tot de contactopsporing en de bijhorende teststrategie mogelijk te maken, behoort tot de taken van het covid-19-team. "De contacttracing gebeurt nu in nauwe samenwerking met het Team Infectieziektebestrijding van de Vlaamse Overheid. We werken dus met het covid-19-team en de lokale besturen complementair aan het centrale opsporingswerk vanuit de Vlaamse Overheid. Indien men vaststelt dat personen die bijvoorbeeld in quarantaine moeten blijven omwille van een besmetting, niet langer kunnen instaan voor hun basisbehoeften, zoals boodschappen doen, dan neemt het Team Infectieziektebestrijding contact met het covid-19-team om dit te melden en wordt via het bevoegde lokaal bestuur gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld via de boodschappendienst." De volgende bijeenkomst van het covid-19-team is voorzien komende dinsdag. (TOGH)