Bij kleuters is er immers een hoger risico omdat zij minder fysieke afstand houden ten opzichte van de begeleiders dan de lagere schoolkinderen. Voor kinderen van de lagere school De Bosbes zorgen Ferm Kinderopvang, de school en de gemeente voor voldoende begeleiding gedurende die periode. Als zij tot de doelgroep van de 1ste, 2de en 6de klas behoren, kunnen zij gewoon de lessen komen volgen op school, uiteraard volgens de richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd. Bij hen is het risico op besmetting kleiner...

Bij kleuters is er immers een hoger risico omdat zij minder fysieke afstand houden ten opzichte van de begeleiders dan de lagere schoolkinderen. Voor kinderen van de lagere school De Bosbes zorgen Ferm Kinderopvang, de school en de gemeente voor voldoende begeleiding gedurende die periode. Als zij tot de doelgroep van de 1ste, 2de en 6de klas behoren, kunnen zij gewoon de lessen komen volgen op school, uiteraard volgens de richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd. Bij hen is het risico op besmetting kleiner. Voor kleuters die nu pas naar de opvang zouden gaan, wordt wel opvang ingericht. De betrokken kleuterouders werden uitgenodigd op een digitaal infomoment om meer uitleg te krijgen en vragen te stellen.Burgemeester Jan de Keyser: "Het zat er aan te komen, maar we hadden toch gehoopt een alternatieve oplossing aangeboden te krijgen. Dit heeft een grote impact op de betrokken ouders. Dat zijn veelal mensen die in een cruciaal beroep actief zijn waar thuiswerk of verlof niet onmiddellijk een optie is. We zijn er ons van bewust dat het voor hen een grote puzzel wordt de komende dagen. We willen hen dan ook de kans geven om op een infomoment hun vragen te stellen en de situatie meer in detail te bespreken."Directeur Bieke Wittebolle van VBS De Bosbes ziet geen reden tot ongerustheid en heeft de ouders ook zo ingelicht: "Door de nieuwe procedures rond contact-tracing werd er beslist dat de kleuters die rechtstreeks contact hebben gehad met de besmette personen, 14 dagen thuis moeten blijven. De gemeente heeft de ouders van deze kleuters persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Door deze beslissing worden ook alle andere kinderen en leerkrachten beschermd. De kans dat de betreffende kinderen ziek zouden worden, is heel erg klein. Ook de kans dat ze het verder kunnen doorgeven is dat ook. Maar ook de kleinste kans moeten we proberen in te perken.""Voor het opstarten van de lessen hoeven we ons geen zorgen te maken. De kinderen en leerkrachten binnen de 'bubbels' (max. 14 kinderen in een afgescheiden groep) op school, houden zich aan de vooropgestelde maatregelen van de nodige afstand en handhygiëne. Wat de opvang van onze leerlingen betreft hoeven we ons ook niet ongerust te maken. We hanteren daar wel een verhoogde alertheid op symptomen naast de reeds voorziene maatregelen van handhygiëne en vragen aan alle ouders om dat ook te doen. De voor- en naschoolse opvang proberen we de komende 2 weken te voorzien vanuit de gemeente, in samenwerking met de school. Alle eerdere afspraken over de organisatie van opvang en opstart van de lessen, blijft behouden." (PH)