Redgy Schmidt (60) en Veerle Herman (52) komen allebei uit een echte foorkramersfamilie. Ze leerden elkaar ook kennen op de foor. "Ik doe dit al sinds mijn veertiende", zegt Redgy. Veerle groeide op tussen de botsauto's. "Ik ben de zesde generatie langs papa's kant. Als ik dit aan mijn 91-jarige vader vertel, begrijpt hij er niets van. Zelfs tijdens de oorlog was er kermis, zegt hij dan."
...

Redgy Schmidt (60) en Veerle Herman (52) komen allebei uit een echte foorkramersfamilie. Ze leerden elkaar ook kennen op de foor. "Ik doe dit al sinds mijn veertiende", zegt Redgy. Veerle groeide op tussen de botsauto's. "Ik ben de zesde generatie langs papa's kant. Als ik dit aan mijn 91-jarige vader vertel, begrijpt hij er niets van. Zelfs tijdens de oorlog was er kermis, zegt hij dan." Veerle en Redgy vrezen voor hun toekomst. Sinds half maart staat hun eendjeskraam thuis geparkeerd en zijn er amper nog inkomsten. "We hebben in juli wel een paar kermissen gedaan, die perfect coronaproof georganiseerd waren. Maar sinds de maatregelen opnieuw strenger zijn, is het weer naar af. In september stonden er elf kermissen op onze planning en daar gaat er voorlopig maar eentje meer van door", zucht Veerle. Het zag er lang naar uit dat Uitkerke Kermis wel zou plaatsvinden, zij het in een ietwat andere vorm. "Helaas zorgt de heropflakkering van het virus nu opnieuw voor strengere regels, en de veiligheid van onze burgers primeert te allen tijde", liet het Blankenbergse stadsbestuur begin deze maand weten."Toen er op 30 juni gecommuniceerd werd dat er vanaf 1 juli weer kermissen mochten plaatsvinden, was dat ook wel heel kort dag. De gemeentebesturen werden een beetje in snelheid gepakt. Nu zijn ze bang voor de veiligheid. Maar zijn pretparken dan zoveel veiliger?", vraagt Redgy zich af. Naar de kermis gaan kan volgens Redgy en Veerle ook perfect coronaproof. "Als zelfstandigen hebben wij daar zelf alle baat bij. Bovendien denken we dat het beter is om tijdens deze tweede coronagolf ook iets voor de mensen te organiseren in hun eigen gemeente. In Blankenberge is het eerste weekend van september al jaar en dag voorbehouden voor Uitkerke Kermesse, een feest van en voor de Blankenbergenaars", klinkt het. "En dat reuzenrad aan de jachthaven is misschien wel een mooie publiekstrekker, maar het steekt me toch een beetje de ogen uit. Waarom laten ze dan niet een paar kermiskraampjes toe op het stationsplein? De kermis afgelasten, is een gemakkelijkheidsoplossing.""Wij vallen net zoals de markten onder de noemer 'ambulante handel'. Net zoals de marktkramers willen wij dus ook weer gaan werken en onze boterham verdienen. Foorreizigers sparen in de zomer om de werkloze periode te overbruggen. In de winter hebben we vier maanden geen inkomen, veel reserve hebben we dus niet." Veerle denkt ook aan haar kinderen. "Onze oudste zoon Maxim kocht niet zolang geleden een splinternieuwe attractie waar hij deze zomer welgeteld één keer mee kon buitenkomen. Een overbruggingsrecht van 1.200 euro per maand is goed, maar niet genoeg om onze hoge kosten te dekken die blijven lopen.""Dat is net voldoende om je leningen af te betalen. Ervan leven is moeilijker", beaamt Redgy. "Foorreizigers zijn optimisten, onze sector is veerkrachtig. Maar nu staat het water bij veel kermiskramers aan de lippen. Het is vijf voor twaalf.""Als wij in Blankenberge een kermis organiseren, is dat altijd ter ondersteuning van een evenement", reageert schepen Benny Herpoel (N-VA). "Zo is er tijdens de braderiedagen met de midzomershopping ook altijd een kermis in de winkelstraten die nu niet doorgaat. Er was eerst wel sprake van een soort sneukeltoer door Uitkerke, maar begin juli gingen de coronacijfers opnieuw de slechte kant uit en de café-uitbaters vreesden dat ze de toestroom niet zouden aankunnen. Uitkerke Kermis, dat zijn volle terrassen, en ook al zouden de rommelmarkt en andere animatie sowieso niet doorgaan, veel Uitkerkenaars zouden uit gewoonte wellicht toch samenkomen op café dat weekend. Anderzijds wilden we ook niet dat mensen ontgoocheld zouden reageren van 'is dit nu Uitkerke Kermis?'. Dus dan liever volgend jaar weer een Uitkerke Kermis in zijn volle glorie." En een paar kermiskraampjes zetten op het stationsplein? "Dat plein houden we bewust vrij in het kader van onze crowd control", klinkt het.