In De Blomme wordt momenteel alles in gereedheid gebracht, zodat het vanaf 4 augustus weer een gewoon ontmoetingscentrum kan zijn. Wijkbewoners kunnen er vanaf dan opnieuw terecht voor onder meer warme maaltijden. Sinds 20 maart deed het ontmoetingscentrum dienst als triagecentrum. Huisartsen konden dan patiënten die symptomen van Covid 19 vertoonden doorverwijzen naar dit centrum. "Met de organisatie van dit triagecentrum konden we huisartsen en spoeddiensten ontlasten", vertelt schepen Natacha Waldmann. "Tegelijk konden we het noodzakelijke medische beschermend materiaal effectiever inzetten. Heel wat mensen werden er onderzocht om vervolgens doorverwezen te worden naar de spoeddienst van een van de ziekenhuizen in Oostende."
...

In De Blomme wordt momenteel alles in gereedheid gebracht, zodat het vanaf 4 augustus weer een gewoon ontmoetingscentrum kan zijn. Wijkbewoners kunnen er vanaf dan opnieuw terecht voor onder meer warme maaltijden. Sinds 20 maart deed het ontmoetingscentrum dienst als triagecentrum. Huisartsen konden dan patiënten die symptomen van Covid 19 vertoonden doorverwijzen naar dit centrum. "Met de organisatie van dit triagecentrum konden we huisartsen en spoeddiensten ontlasten", vertelt schepen Natacha Waldmann. "Tegelijk konden we het noodzakelijke medische beschermend materiaal effectiever inzetten. Heel wat mensen werden er onderzocht om vervolgens doorverwezen te worden naar de spoeddienst van een van de ziekenhuizen in Oostende."Toen de curve van het aantal besmettingen begon af te nemen werd het triagecentrum in OC De Blomme ook een coronatestcentrum. De eerste testen werden er op 4 mei afgenomen. "De testen werden uitgevoerd door artsen van de huisartsenkring Oostende-Bredene of ook speciaal opgeleide verpleegkundigen. Vervolgens werden de teststalen naar het AZ Damiaan gebracht waar ze werden onderzocht. Binnen de 24 uur werd het resultaat van de test meegedeeld aan de betrokken huisarts", legt dokter Maarten Ghillebert uit. Hij vertegenwoordigt samen met Raf Langenaekens, Jeroen Stubbe en Dave Vanderputte de huisartsenkring. In OC De Blomme werden in totaal 1.697 testen afgenomen. 53 mensen testten positief, goed voor 3,1 procent. De meeste positieve testen dateren van de eerste maand na de opstart van het centrum.Maandag verhuisde het testcentrum naar een pand in de Edith Cavellstraat, pal naast het woon-zorgcentrum De Boarebreker. Het gebouw staat al sinds november 2019 leeg en is een oude vleugel van het woon-zorgcentrum. Tachtig bewoners die in het oude gebouw woonden, verhuisden in november vorig jaar naar een splinternieuwe kamer in een nieuwe vleugel van woon-zorgcentrum A. Lacourt. De verlaten vleugel zou in het najaar afgebroken worden."Door de hele coronasituatie liepen de werken serieuze vertragingen op", weet de schepen. "De overheid gaf ons bovendien instructies om het triage- en coronatestcentrum zeker tot januari operatief te houden. De kans is groot dat het coronatestcentrum tot januari in het pand kan blijven, maar dat zal van de bouwwerken afhangen. Anders zoeken we een andere oplossing."Of de keuze voor een pand vlakbij het woon-zorgcentrum wel zo verstandig is, willen we weten. "Laat het duidelijk zijn dat het gebouw waar het coronatestcentrum gevestigd is volledig werd afgesloten van het woon-zorgcentrum door gemetselde muren. Die muren werden eerder al opgetrokken om het leegstaande gebouw af te scheiden van het woon-zorgcentrum. Er is dus geen enkel gevaar voor de bewoners of het personeel. We zouden dergelijke risico's ook op geen enkel moment nemen. De keuze voor dit gebouw lag echter voor de hand. Het is in het midden van de stad en er is voldoende parkeerplaats", stelt de schepen.In de Edith Cavellstraat werden tot voor kort dagelijks ongeveer 30 tests afgenomen, maar dat aantal zit weer in stijgende lijn. "Waar we de voorbije weken grotendeels gespaard bleven van positieve testen merken we dat het aantal de laatste dagen opnieuw de hoogte in gaat. In principe kunnen we tot 70 testen per dag afnemen indien nodig. We kunnen ook nog gemakkelijk uitbreiden mocht dat nodig zijn", verduidelijkt dokter Ghillebert. Maandag waren er op 48 testen 9 positieve gevallen."Of de schrik voor de tweede golf erin zit? Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Alleen is de vraag of die tweede golf even groot zal zijn als de eerste. Er is op dit moment hoe dan ook geen probleem wat het aantal testen betreft. Ik wil wel nog eens benadrukken dat een coronatest enkel uitgevoerd kan worden na een doorverwijzing van de huisdokter", aldus Ghillebert.De sociale noodlijn van de stad blijft ook nog steeds actief. "We hebben ons voorgenomen om de noodlijn permanent te maken. Dat is een van de relancemaatregelen. De noodlijn heeft een positief effect bij de mensen. We merken dat heel veel mensen nog steeds op zoek zijn naar de juiste informatie. Alle informatie is ook ter beschikking op de website van de stad."De stad neemt ondertussen heel wat maatregelen om een tweede golf tegen te gaan. "We hebben een honderdtal medewerkers ingezet om mensen te sensibiliseren omtrent de zes gouden regels. Dat is in een stad waar heel veel toeristen aanwezig zijn een blijvend aandachtspunt. Ook in de eigen instellingen nemen we verregaande maatregelen om iedereen te beschermen. We doen er alles aan om iedereen gezond te houden", besluit Waldmann.