Coronasituatie in wzc Ter Luchte stabiliseert, gevoelig meer besmettingen in Oostkamp

Half november werd een uitbraak van het coronavirus in wzc Ter Luchte in Ruddervoorde vastgesteld. Naast heel wat bewoners, waren ook vele personeelsleden besmet, waardoor hulp van buitenaf nodig was. Dankzij een goed netwerk en goede samenwerking met andere wzc’s en instellingen, kon de logistieke werking en de zorg gewaarborgd blijven.

In Ter Luchte brak corona uit, maar de toestand is nu meer stabiel.© GST
In Ter Luchte brak corona uit, maar de toestand is nu meer stabiel.© GST

De situatie na de covid-19 pandemie die ontstaan is ongeveer half november in het woonzorgcentrum Ter Luchte is inmiddels gestabiliseerd. Er zijn nog zes bewoners besmet, waarvan er vier in het ziekenhuis nog zijn opgenomen. Drie personeelsleden zijn nog thuis wegens ziekte. Heel wat bewoners zijn ondertussen genezen en als alles gunstig blijft verlopen, kunnen de bewoners in de loop van volgende week terug naar hun eigen kamer. Ook de bezoekregeling zal genormaliseerd kunnen worden, voor zover dat bestaat in coronatijden. Dit met uitzondering van de bewoners die nog in isolatie verblijven. Er zijn ondertussen ook 14 bewoners overleden sinds half november. Gezien de diversiteit in ziektesymptomen, is het niet zeker dat covid-19 bij iedereen de rechtstreekse oorzaak is. Voor de familie blijft het evenwel moeilijk afscheid te moeten nemen in deze tijden en zal ter Luchte bij het begin van volgend jaar nazorg voorzien voor familie en medewerkers.

Trend in Oostkamp

De cijfers in Oostkamp volgen de nationale trend van een afvlakking van de curve, met de laatste weken zelfs een gestage toename van het aantal besmettingen. Het aandeel van de oudere bevolking blijft daarin eerder stabiel, zelfs licht dalend. Opvallend is de toename van besmettingen gelinkt aan een school. In de scholen VBS De Vaart, VBS Sint-Pieter, De Klimop en Middenschool Sint-Pieter waren telkens meerdere besmettingen en moest een deel van de leerlingen, specifieke klassen, in quarantaine.

Contactopsporing

Reeds eerder had Oostkamp beslist om de hogere overheid te ondersteunen bij sensibilisering, preventie en bronopsporing van het coronavirus. Nu al zijn er achter de schermen heel wat structuren opgezet in de strijd. Een daarvan is de organisatie van een covid-team binnen onze eerstelijnszone WE40, een samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren in Jabbeke, Beernem, Zedelgem en Oostkamp. Binnen WE40 is een covid-19 team actief. Hun rol is de lokale besturen te adviseren en bij te staan blij lokale opflakkeringen van het coronavirus én actief mee te helpen in de contact- en bronopsporing. Voor de ondersteuning wordt onder meer beroep gedaan op een lokale field agent en een team van huisbezoekers. De field agent gaat langs bij mensen thuis als de contactopsporing via telefoon niet snel genoeg lukt. Als iemand die besmet is met het coronavirus een naam opgeeft als hoogrisico-contact én deze is niet telefonisch bereikbaar, dan kan het zijn dat die persoon een bezoek krijgt van een field agent.

De huisbezoekers hebben een andere rol. Zij kunnen mensen die in quarantaine moeten ondersteunen en richten zich daarbij vooral op de kwetsbare doelgroep. Ze brengen in kaart welke noden mensen hebben en hoe ze geholpen kunnen worden. Ze helpen hen de thuisisolatie vol te houden. Huisbezoekers kunnen zich steeds identificeren aan de hand van een badge met hun naam en foto op. (GST)

Bij twijfel of deze persoon de juiste bedoelingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met Mieke Puystjens – 0471 607 023 – om dit te laten bevestigen. Indien zij niet beschikbaar is, kunt u terecht bij het regionaal aanspreekpunt op het nummer 0491/876891.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.