"Tegen begin juni wil de stad een aangepaste activiteitenkalender, die dan via de stadskrant en uiteraard online communicatie ruim verspreid wordt onder Poperingenaars, Westhoekers en wie weet... toeristen. De stad wil echter geen monopolie en weet da...

"Tegen begin juni wil de stad een aangepaste activiteitenkalender, die dan via de stadskrant en uiteraard online communicatie ruim verspreid wordt onder Poperingenaars, Westhoekers en wie weet... toeristen. De stad wil echter geen monopolie en weet dat ook de private sector broedt op een aantal 'coronaproof' activiteiten in juli, augustus en september", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).Verenigingen, vzw's maar ook bedrijven denken hard na om inwoners een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod aan te bieden. De stad werpt zich hier op als regisseur en reikt de private sector de hand om samen een totaalpakket aan zomerse activiteiten en evenementen uit te werken. Denk aan zoektochten, kleinschalige muzikale optredens, een tentoonstelling, een sportieve challenge of een activiteit om een buurt of straat samen te brengen."Wie concrete ideeën heeft, laat die zo snel mogelijk weten via een invulformulier op de stedelijke website en dat zeker voor 27 mei. Begin juni wordt de laatste hand gelegd aan de zomerkalender en starten de voorbereidingen van de communicatie-acties", aldus nog de burgemeester.Uitgebreide info is beschikbaar bij de desbetreffende vrijetijdsdiensten (toerisme, cultuur, jeugd, sport) en de dienst lokale economie. (AHP)