Mensen die denken besmet te zijn geraakt door het coronavirus, of verkouden zijn met hoest en hoofdpijn, nemen best contact op met de huisarts. Die kan dan doorverwijzen naar de nieuwe ingerichte coronapost bij het Jan Yperman Ziekenhuis. Mensen die worden doorverwezen krijgen een speciale verwijsbrief en de huisarts regelt telefonisch een afspraak met de arts in de coronapost. Daar schrijft de dokter acute medicatie voor, een attest voor werkonbekwaamheid en kan de patiënt doorverwezen worden naar de spoedafdeling voor opname.

Alle huisartsen van de Westhoek - met uitzondering van de 65-plussers - werken mee aan de bemanning van de coronapost, 7 op 7 van 8 uur tot 20 uur. De dokters werken in shifts van twee uur en nemen geen eigen telefoons op. Uiteraard neemt de arts alle nodigde veiligheids- en hygiënische voorzorgsmaatregelen. De post is uitgerust met een onderzoekstafel, mogelijkheden om bloed te prikken, aanvraagformulieren voor radiologie, doorverwijsbrieven, afwezigheidsattesten, schrijfgerief, een telefoon en een computer. (CMW)

Mensen die denken besmet te zijn geraakt door het coronavirus, of verkouden zijn met hoest en hoofdpijn, nemen best contact op met de huisarts. Die kan dan doorverwijzen naar de nieuwe ingerichte coronapost bij het Jan Yperman Ziekenhuis. Mensen die worden doorverwezen krijgen een speciale verwijsbrief en de huisarts regelt telefonisch een afspraak met de arts in de coronapost. Daar schrijft de dokter acute medicatie voor, een attest voor werkonbekwaamheid en kan de patiënt doorverwezen worden naar de spoedafdeling voor opname. Alle huisartsen van de Westhoek - met uitzondering van de 65-plussers - werken mee aan de bemanning van de coronapost, 7 op 7 van 8 uur tot 20 uur. De dokters werken in shifts van twee uur en nemen geen eigen telefoons op. Uiteraard neemt de arts alle nodigde veiligheids- en hygiënische voorzorgsmaatregelen. De post is uitgerust met een onderzoekstafel, mogelijkheden om bloed te prikken, aanvraagformulieren voor radiologie, doorverwijsbrieven, afwezigheidsattesten, schrijfgerief, een telefoon en een computer. (CMW)