Coronapandemie beïnvloedt ook Diksmuidse investeringen

Het lokaal bestuur Diksmuide nam het Meerjarenplan onder de loep.©Myriam Van den Putte MVQ
Het lokaal bestuur Diksmuide nam het Meerjarenplan onder de loep.©Myriam Van den Putte MVQ
Redactie KW

Het lokaal bestuur Diksmuide nam het Meerjarenplan (MJP) 2020 – 2025 onder de loep en voert een aantal aanpassingen door. Zoals overal was ook in Diksmuide corona een onverwachte spelbreker met financiële gevolgen. Maar Diksmuide blijft doordacht investeren in renovatieprojecten, fietspaden, voet- en wandelpaden, verledding van de openbare verlichting en reorganisatie van het personeelsbeleid.

Op het einde van de vorige legislatuur bedroeg de uitstaande schuld voor de entiteiten Stad en OCMW samen 19,29 miljoen euro. De nieuwe legislatuur begon met de opname van 4 miljoen euro leningen van uitgevoerde investeringen tijdens de vorige legislatuur. Op 31/12/2019 – dus aan de start van het MJP 2020 – 2025 bedroeg de uitstaande schuld 36,6 miljoen euro op Stad, OCMW en sportsite De Pluimen samen.

Minder uitgaven en inkomsten

Door corona moest er enerzijds minder worden uitgegeven door evenementen die werden geannuleerd of uitgesteld, maar er kwam ook minder geld binnen door vrijstelling van een aantal belastingen… Er was bijna 500.000 euro aan diverse subsidies van hogere overheden. Er werd ook 245.000 euro geïnvesteerd in coronabonnen, 55.000 euro in mondmaskers voor de Diksmuidelingen en 86.800 euro in extra materiaal voor woonzorgcentra. De verenigingen werden gesteund met 255.000 euro en er ging 30.200 euro naar IT-materiaal voor telewerk van de stadsmedewerkers. De totale negatieve impact van corona wordt geraamd op zo’n 445.000 euro.

In het MJP werd 15 miljoen voorzien voor nieuwe leningen met een extra financiële leasing van 1.780.000 euro voor investeringen in sportcomplex De Pluimen. Die via leasing te financieren leningen voor het sportcomplex komen dan op een niveau van 2.125.000 euro. De investeringscapaciteit krimpt niet door de gevolgen van de coronacrisis, maar stijgt zelfs iets. Dit betekent dat er in het gewijzigde MJP 16 miljoen euro aan nieuwe op te nemen leningen wordt voorzien.

Lokaal Bestuur Diksmuide tekende in voor de opportuniteit om de huidige openbare verlichting over te dragen aan Fluvius voor een vergoeding van 25 % in cash en 75 % nieuwe aandelen. Er is een overeenkomst voor een volledige verledding van de openbare verlichting via leasing, gespreid over 10 jaar. Dat houdt een extra leasingschuld in met een startwaarde van 1,3 miljoen euro en vanaf 2021 betekent dit een kostenplaatje van 360.000 per jaar.

Stad Diksmuide investeert ook sterk in een verbetering van de organisatiestructuur van haar medewerkers. Het organogram van ‘Eén Diksmuide’ is substantieel gewijzigd na een organisatiedoorlichting door Audio vzw wat ook een aanpassing van het MJP met zich meebrengt. Concreet houdt dit in dat er extra personeel wordt aangeworven, dat het managementteam efficiënter wordt samengesteld, dat het personeelsbeleid en de interne communicatie sterker wordt ontwikkeld, dat er een betere opvolging zal zijn en een sturend kader inzake informatiebeheer.

Verschuivingen

Een aantal in 2020 geplande investeringen worden verschoven naar 2021. Daar springen vooral in het oog: extra vuilnisbakken, de aanpak van de ‘blackpoints’ ( moeilijk te onderhouden plekken op openbaar domein waar onkruid een makkelijke voedingsbodem vindt ), de aankoop van een nieuwe veeg- en stoommachine (200.000 euro), 240.000 euro voorzien voor centrumparkings als er zich opportuniteiten voordoen aan de Oostendestraat, ruim 450.000 euro voor het kunstgrasveld in Keiem, de verhuizing van het LOI (lokaal opvanginitiatief) naar een nieuwe te renoveren locatie aan de Kleine Dijk in de buurt van het Begijnhof.

Te realiseren in 2021

Voor 2021 staan alvast enkele grote projecten op de planning. Vooral de fietspaden zullen worden aangepakt (2 miljoen euro) met als koplopers de Rousdammestraat en de Schoorbakkestraat. Ook de landelijke wegen en de voet- en wandelpanden worden gerenoveerd (resp. 500.000 en 400.000 euro), de Wilgendijk en Stovestraat worden afgewerkt (650.000 euro), er wordt gestart met het OC Pervijze (750.000 euro – de andere helft van het project verschuift naar 2022) en aan de renovatie van het pand voor het LOI aan de Kleine Dijk hangt een kostenplaatje van 1.126.000 euro.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in een proefprogramma met ondergrondse containers (30.000 euro), in de vernieuwing van het wagenpark (300.000 euro) en de aankoop van een wagen en rolwagenfiets voor woonzorgcentra (55.000 euro).

Diksmuide zal ook promotiecampagnes blijven voeren om kustgangers te lokken en investeert in citymarketing met onder meer een docufilm. Het lokaal bestuur wil ook de toeristische troeven zoals ‘waterbeleving’ nog meer uitspelen. Daartoe werden private spelers uitgenodigd om eigen projecten voor te stellen waarbij ‘water’ centraal wordt gesteld. Er werden intussen een 4-tal voorstellen ingediend en nu de eerste ronde voorbij is zal een jury zich hierover uitspreken. Verder besteedt Stad Diksmuide 5.000 euro om de elektriciteitscabines op te fleuren. Daarvoor worden de mensen van de kunstacademie aan het werk gezet…

Het ambitieuze uitbreidingsproject (dat bijna 2,5 miljoen euro zal opslorpen) voor de academie Kadens met onder meer een nieuw polyvalent auditorium en extra klaslokalen wordt opgeschoven naar 2022.

(MVQ)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten