Coronacrisis leidt tot meer leefloners in Poperinge

In 2020 hebben 120 inwoners van Poperinge een leefloon aangevraagd, 10 meer dan het jaar voordien. Volgens schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) zorgen de coronamaatregelen ervoor dat een extra groep mensen bij het OCMW aanklopt voor een leefloon, het laatste vangnet in de sociale bijstand.

“We zullen dit strenge beleid blijven voeren, maar zullen evengoed kijken hoe we nog meer kansen kunnen geven”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe.© MP
“We zullen dit strenge beleid blijven voeren, maar zullen evengoed kijken hoe we nog meer kansen kunnen geven”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe.© MP

Het planbureau schat dat het aantal leefloners in ons land het voorbije jaar met 9,5% toenam. Dat merkt men ook in Poperinge. “Het aantal leefloners is ook bij ons het afgelopen jaar met 9% gestegen”, vertelt de Poperingse schepen Bryan Vanderhaeghe.

Als er dieper naar de cijfers gekeken wordt, ziet Vanderhaeghe duidelijk de effecten van twee lockdowns: “We zien dat er minder mensen zijn die een volledig jaar leefloon hebben ontvangen, maar dat er meer mensen zijn die voor een korte periode hulp nodig hadden. Heel vaak gaat het om mensen met een interim contract. Dat 32% van de aanvragers jonger is dan 25 jaar, een stijging van 5% ten opzichte van 2019, is mede daardoor te verklaren.”

Sociaal kwetsbaar

“Vaak hebben zij geen vast contract of onvoldoende arbeidsdagen, waardoor ze uit de boot vallen voor tijdelijke werkloosheid en is het leefloon hun laatste vangnet. De kwetsbaren zijn door corona nog sociaal kwetsbaarder geworden, mensen die aan de rand stonden werden er over geduwd.”

Ondanks de stijging in het aantal aanvragen ziet de schepen ook positieve zaken: “Hoewel de sociale dienst een beetje overspoeld werd door allerlei nieuwe aanvragen, heeft ze heel erg sterk werk geleverd. Het aantal mensen dat een volledig jaar of langer leefloon kreeg, is in 2020 met bijna 34% afgenomen. Bovendien werden er 59 dossiers ingetrokken of afgesloten, 10 meer dan het jaar voordien.”

Arbeidstrajectbegeleiding

“Dat kan het gevolg zijn van een nieuwe bron van inkomsten of een verhuis, maar evengoed omdat iemand niet voldoende meewerkt. Bij elke nieuwe aanvraag voor een leefloon stellen we bepaalde voorwaarden. Dat kan gaan om de taal leren, vrijwilligerswerk doen of een inspanning doen om werk te vinden.”

“Als daar niet aan voldaan wordt, kan er een schorsing van het leefloon volgen. We zullen dit strenge beleid blijven voeren, maar zullen evengoed kijken hoe we nog meer kansen kunnen geven. Werk is de weg uit armoede en op dat vlak moeten we mensen met hun hoofd in de kansen blijven duwen. Er zal de komende jaren extra ingezet worden in arbeidstrajectbegeleiding en we gaan kijken hoe er beter kan worden samengewerkt met de VDAB”, besluit de schepen. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.