Laatste nieuws. Geen vormsel en eerste communie meer dit schooljaar. Voorts: de familie Crombez pakt met stunt uit voor 96-jarige opa Remi. En het kinderdagverblijf Mezennestje start vanaf maandag 30 maart met noodopvang. Zie verder in dit overzicht.

Geen vormselvieringen en eerste communies meer dit schooljaar

Het bisdom heeft beslist om dit schooljaar geen vormsel- en eerstecommunievieringen meer te laten doorgaan. Dus uiteraard ook niet in Torhout. U kent de reden: het coronavirus. Alles wordt overgeheveld naar het volgende schooljaar. Het vormsel zal plaatsvinden tussen half september en begin november 2020 op een door de pastorale eenheid zelf te kiezen moment. Uitzonderlijk zal de pastoor het vormsel zelf toedienen. Ook de eerste communies worden verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment moet door de parochies in overleg met de school bepaald worden en de nieuwe data zo snel mogelijk gecommuniceerd. De eerste communies mogen plaatshebben in de periode van september 2020 tot en met mei 2021.

Familie Crombez begroet opa Remi vanop grote hoogte

Zondagnamiddag 29 maart heeft de familie Crombez voor een heuse stunt gezorgd aan het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Met een hijskraan vanop een vrachtwagen werd kleindochter Els Crombez in een hoogtekooi tot bij het raam van de 96-jarige Remi Crombez gehesen om de man met een spandoek een hart onder de riem te steken. Het stadsbestuur had geen toestemming gegeven voor de actie. U leest er hier alles over. Met beeldmateriaal!

Vijf rusthuisbewoners naar ziekenhuis maar wellicht geen coronabesmetting

Sinds donderdag 26 maart zijn er vijf bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus uit voorzorg en op advies van hun behandelende huisarts overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta). Drie van hen vertoonden symptomen die konden wijzen op een coronabesmetting. Elk van de vijf bewoners werd intussen getest op het Covid-19-virus. Bij vier van de vijf opgenomen bewoners leverde de test een negatief resultaat op: gelukkig geen coronavirus te bespeuren. Het vijfde testresultaat is momenteel, op zaterdag 28 maart, nog niet bekend. Een van de vijf bewoners is intussen voldoende hersteld en naar het woonzorgcentrum teruggekeerd. Het woonzorgcentrum doet er alles aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De veiligheidsmaatregelen zijn al geruime tijd strikt: de bewoners van het rusthuis mogen hun kamer niet verlaten. En alle bezoek is nog tot en met minstens zondag 19 april verboden. Je leest er hier over.

Slachthuis schenkt ruim 200 wegwerpoveralls

Het slachthuis Van Hoornweder uit de Vredelaan heeft in het kader van de coronacrisis meer dan 200 wegwerpoveralls aan de stad geschonken. De overalls kunnen door het zorg- en veiligheidspersoneel gebruikt worden. Een mooi gebaar. U leest er hier over.

Vanaf 30 maart noodopvang voor kinderen in 't Mezennestje

Op maandag 30 maart start in het kinderdagverblijf 't Mezennestje op de hoek van de Oostendestraat en de Sint-Rembertlaan een noodopvang, los van de gewone opvang voor de habitués. De doelgroep zijn kinderen vanaf de geboorte tot 3 jaar die in normale omstandigheden geen crèche of onthaalouder nodig hebben, maar door de coronacrisis uitzonderlijk niet bij bijvoorbeeld oma of opa terechtkunnen. De doelgroep zijn de kindjes van ouders die een essentieel beroep uitoefenen. U leest er hier over.

Ga niet op eigen houtje naar triagepost in zaal De Mast

In zaal De Mast in de Industrielaan is al enkele dagen een triagepost operationeel. In de genoemde zaal komen plaatselijke patiënten terecht die mogelijk besmet zijn met het gevreesde coronavirus. Dat gebeurt enkel en alleen na telefonisch contact met de huisarts of de huisartsenwachtpost. Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen die denken dat ze symptomen vertonen, rechtstreeks naar de triagepost komen. Zonder doorverwijzing wordt er hen geen toegang tot de zaal verleend. U leest er hier alles over. Opgepast: de gepubliceerde foto is - puur ter illustratie van het artikel - er eentje van de verkiezingen van vorig jaar. Dus niet van de triagepost zelf!

Koareltjes van Wijndaele zetten fietszoektocht online

Wielerclub De Koareltjes van Wijndaele stelt een mooi gebaar voor wie in zijn eentje, met z'n tweeën of met het gezin een fietstochtje wil maken in deze zware coronatijden. De fietszoektocht die vorig jaar door de vereniging georganiseerd werd, wordt gratis online geplaatst. Het gaat om een rit van ongeveer 25 kilometer door Torhout. Jong en oud kunnen deelnemen, zolang ze de richtlijnen in het kader van de coronacrisis maar strikt respecteren. Dat betekent: ofwel in je eentje fietsen, ofwel met je gezin, ofwel met een vriend(in), maar wel voldoende afstand houden. Deelnemen kost niets, maar uiteraard zijn er geen prijzen aan de zoektocht verbonden. Info en inschrijvingen: info@dekoareltjesvanwijndaele.be.

VTI produceert 222 gezichtsmaskers in transparante kunststof

Op donderdag 26 maart heeft het Torhoutse VTI op vraag van het stadsbestuur 222 transparante gezichtsmaskers gemaakt. Ze zullen op de eerste plaats gebruikt worden door de zorgverleners in de triagepost in zaal De Mast. Zes bereidwillige leerkrachten produceerden de maskers in zowat een halve dag. Prachtig vrijwilligerswerk, waarvoor een lasercutter nodig was. De maskers worden namelijk uit harde kunststof gesneden. U leest er hier over.

Als gevolg van corona geen Buitenspeeldag dit jaar

De Buitenspeeldag van woensdag 22 april wordt in heel Vlaanderen geannuleerd en is dus ook in Torhout afgelast. Dat hebben Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en de partners van het initiatief zopas samen beslist. De Buitenspeeldag was amper drie dagen na de paasvakantie voorzien, dus te vroeg om kinderen op te roepen om massaal samen buiten te ravotten. Het wordt nu uitkijken naar de Buitenspeeldag van woensdag 21 april... 2021.

The Black Cat organiseert pas vanaf september weer concerten

Jazzclub The Black Cat haalt in het kader van de coronacrisis resoluut de schaar boven. Er worden in één keer meteen vier concerten weggeknipt, telkens voorzien op dinsdagavond in zaal Club de B: op 31 maart het Wouter Van den Broeck Quartet, op 21 april Le temps d'une Chanson, op 12 mei The Archidukes en op 9 juni Banjax. Het bestuur gaat vanaf nu ijverig op zoek naar nieuwe data voor die optredens. Het eerstvolgende concert zal pas na de zomervakantie plaatshebben: op dinsdagavond 8 september 'In Trio' in Club de B. Voorlopig wordt het thuis muziek beluisteren. Voor info: www.theblackcat.be

Tal van openbare werven zijn stilgelegd

Pech voor de langverwachte stadskernvernieuwing. De uitvoering van het project is vorige week van start gegaan met de nutswerken in de Kortemarkstraat, maar die werden al na enkele dagen weer stilgelegd. De reden moet niet ver gezocht worden: de coronacrisis. Ook tal van andere openbare projecten werden vorige week uit voorzorg tijdelijk opgeschort: de nutswerken in de Noordlaan, de dito werken in de Parkstraat, de nutswerken in de Driekoningenstraat, de wegwerkzaamheden in de Parkstraat en de Bollestraat en de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel onder de spoorweg nabij de Tuinstraat en de Lichterveldestraat.

Voorziene afsluiting van Oostendestraat opgeschort

Voor een nieuwe verkaveling nabij tearoom 't Voske zou de Oostendestraat tussen de Hogestraat en de Hillestraat momenteel in principe voor drie weken voor alle doorgaand verkeer afgesloten moeten zijn. Dat is echter niet gebeurd: de werkzaamheden zijn uitgesteld door het coronavirus. De verkaveling is voorzien ter hoogte van het huis met nummer 225, net naast de genoemde tearoom en aan de overzijde van de drie grote, nieuwe handelszaken Torfs, The Fashion Store en ZEB For Stars. Wanneer de afsluiting van dat stuk Oostendestraat uiteindelijk wél zal gebeuren, is nog niet bekend. Sowieso geen leuk nieuws voor de plaatselijke handelaars.

Voorrang voor zorgverleners in voedingswinkels en apotheken

Burgemeester Audenaert heeft een besluit uitgevaardigd om het zorgpersoneel voorrang te geven in voedingswinkels en apotheken. Het gaat om een voorrangsregeling voor huisartsen, apothekers, (zelfstandige) verpleegkundigen en het personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. De maatregel is vooral bedoeld om zorgverleners te helpen die lange shiften draaien. Er moet in de winkels een voorrangskaart voorgelegd worden. Die kaarten worden uitgereikt aan de Torhoutse zorgverleners via de eerstelijnszone, het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta). Enkel zelfstandige thuisverpleegkundigen kunnen een afspraak maken met het onthaal van het stadskantoor om hun voorrangskaart daar op te halen: 050 22 11 22.

Geen betalend parkeren tijdens de coronacrisis

In het Torhoutse stadscentrum wordt het betalend parkeren tot en met zondag 19 april opgeschort en hoef je evenmin je parkeerschijf te leggen. Logisch, want met gesloten winkels en horecazaken heeft het betalend parkeren weinig of geen nut. Je kunt dus geen retributie aan je been hebben. Je leest er hier over.

Kasteeldomein d'Aertrycke weer open voor buurtbewoners

Sinds vrijdag 20 maart was het provinciale kasteeldomein d'Aertrycke langs de Zeeweg voor het publiek afgesloten, maar vanaf maandag 23 maart krijgen buurtbewoners toch weer toegang. Wandelen en sporten in de eigen omgeving worden namelijk aanbevolen en daar zijn het park en bos ideaal voor. Sowieso blijft de parking gesloten, want het is niet de bedoeling dat mensen van verder af er komen. Wandelen, joggen, hardlopen en/of fietsen zijn zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid een aanrader. Maximum met z'n tweeën weliswaar. Dat kan ook perfect op de paden in Groenhove- en Wijnendalebos.

Hengelen is ook in je eentje niet toegestaan

In het kader van de coronacrisis zijn enkel wandelen, joggen, hardlopen en fietsen toegestane buitenactiviteiten. Hengelen hoort daar niet bij en is dus tot nader order verboden. Wie in zijn eentje zou willen vissen aan de vijvers van Groenhove, mag dat dus niet. Doe je het wel, dan ben je in overtreding.

Geen kerkelijke vieringen in de Goede Week

De Belgische bisschoppen hebben beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met zondag 19 april. Dat betekent dat alle eucharistievieringen in de Goede Week vanaf Palmzondag en met Pasen als hoogtepunt vervallen. Om de gelovigen toe te laten de diensten eventueel te volgen via radio, televisie of livestream kan de bisschop op enkele plaatsen een uitzondering maken. Dan zullen slechts de noodzakelijke priesters en medewerkers aanwezig zijn om de opnames in de kerk mogelijk te maken. Deken Michel Roggeman laat intussen weten dat er voorlopig nog geen beslissing is gevallen over de eerste communies en de vormselvieringen.

Drie bewoners in quarantaine in Ter Remberthove

In het complex met assistentiewoningen Ter Remberthove op de hoek van de Noordlaan en de Oostendestraat werden drie bewoners uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Er wordt aangeraden om het bezoek aan de flats sterk te beperken. Van aangetoonde besmettingen door het coronavirus is er momenteel geen sprake. U leest er hier over.

Eerste communies en vormsels graag nog dit schooljaar

Het wordt almaar duidelijker dat het erg onwaarschijnlijk is dat de geplande vieringen van de eerste communie en het vormsel zullen kunnen plaatsvinden op de voorziene tijdstippen. Een goede oplossing vinden voor alle betrokkenen kinderen, ouders, grootouders, familie, scholen, catechisten, pastoors en vormheren is niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met veel factoren. Sowieso staan de veiligheid en de gezondheid voorop. De kerkelijke overheid zal er alles aan doen opdat de vieringen nog dit schooljaar zouden kunnen plaatsvinden. Verschillende scenario's worden momenteel afgetoetst. "We streven naar een interdiocesane overeenstemming", zegt deken Michel Roggeman. "We beslissen eind maart."

Klokken Sint-Pieterskerk luiden elke avond om 20 uur

Voortaan zal elke avond om 20 uur de grote Petrusklok van de Sint-Pieterskerk luiden als een teken van solidariteit met zij die getroffen zijn door het coronavirus en met allen die het hoofd proberen te bieden aan deze crisis. Voorts zullen de klokken elke zondagmorgen luiden om 9.55 uur. Wie dat wenst, kan daarna om 10 uur de eucharistieviering op radio of televisie volgen. Deken Michel Roggeman meldt dat de vormelingen wenskaarten maken voor wie eenzaam is, voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en voor de mensen van het psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent.

Stadsbestuur start sociale noodlijn

Sinds dinsdag 17 maart organiseert het stadsbestuur een sociale noodlijn. Mensen met een beperkt netwerk kunnen er terecht om te horen hoe ze geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers, het doen van boodschappen, het leveren van maaltijden aan huis of gewoon voor een geruststellende babbel. Het nummer van de noodlijn is 050 89 36 53. Daar neemt zeven dagen op de zeven iemand de telefoon aan, telkens tussen 9 en 18 uur.

Alle buitenspeelpleinen zijn gesloten

Sinds maandag 16 maart en nog zeker tot en met zondag 19 april zijn alle speelpleinen gesloten, groot en klein. Eerder was het speelplein van de stedelijke kinderboerderij al dicht. De sluiting is ter plaatse duidelijk zichtbaar. Er wordt aan de bevolking gevraagd om de maatregel strikt te respecteren, wat helaas niet altijd gebeurt.

Recyclagepark sinds 17 maart volledig dicht

Het stedelijke recyclagepark aan de Atelierstraat is niet langer open. Het park is sinds dinsdag 17 maart tot en met minstens zondag 19 april volledig dicht. Uiteraard blijft de gebruikelijke huisvuilophaling wél plaatshebben.

Voorlopig geen verkoop van stickers voor restafvalzakken meer

Er worden sinds maandag 16 maart in het stadskantoor geen stickers voor oude restafvalzakken meer verkocht. Er zijn voldoende nieuwe zakken te koop via de winkelpunten. Er wordt gevraagd om voorlopig in elk geval nieuwe zakken te kopen. Eenmaal de coronacrisis voorbij is, zullen er uiteraard weer stickers verkrijgbaar zijn.

Geen bezoek meer in het Sint-Rembertziekenhuis

In het Sint-Rembertziekenhuis en op de andere campussen van het AZ Delta is er geen bezoek meer toegestaan. Wel mogen de ouders hun kind of baby nog bezoeken op de afdeling kinderziekten en in de kraamafdeling. Evenmin geldt het verbod voor de naasten van mensen in een kritieke toestand of een eindelevensfase. Voor de noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en/of ingrepen mag er maximum één begeleider meekomen. Een aantal niet-dringende ingrepen wordt uitgesteld. Het ziekenhuisrestaurant is niet meer toegankelijk tot minstens zondag 19 april.

Terugbetaling sport- en boerderijkampen paasvakantie

De stedelijke sport- en boerderijkampen tijdens de paasvakantie van zaterdag 4 tot en met zondag 19 april zijn afgelast. Ook zal er in die periode geen speelpleinwerking op De Warande plaatshebben en gaat Torhout Beach nabij het stadspark niet door. Andere jeugdactiviteiten die niet door de stad georganiseerd worden, zijn eveneens tot en met zondag 19 april verboden. Wie aan een kamp zou deelnemen, krijgt zijn geld door de stad terugbetaald.

Stadsdiensten dicht tot en met 19 april

Tot en met minstens zondag 19 april zijn, op beperkte uitzonderingen na, de stadsdiensten niet meer toegankelijk. Niemand kan nog terecht bij de stedelijke sportdienst en evenmin op het sportstadion en in de sporthallen. Ook het zwembad blijft dicht. Voorts zijn de bibliotheek en de musea gesloten, net als het oud-stadhuis op de Markt. Ook het domein van de stedelijke kinderboerderij langs de Ieperse Heerweg is in de genoemde periode niet toegankelijk. Aan de Kunstacademie zijn alle lessen opgeschort tot en met zondag 19 april. In het stadskantoor kun je enkel na afspraak en voor dringende zaken terecht. Zie www.torhout.be.

Geen voorstellingen in cultuurcentrum de Brouckere

Tot en met zondag 19 april annuleert het cultuurcentrum de Brouckere al zijn activiteiten. Er zullen dus geen voorstellingen plaatshebben: het cc gaat dicht. Wie een ticket voor een opvoering heeft gekocht, wordt gecontacteerd. Waar mogelijk probeert het cc een nieuwe datum vast te leggen. De tickets kunnen kosteloos geannuleerd worden. Er is keuze tussen omboeken of terugbetaling. Voor info: ccdb@torhout.be.

College van Burgemeester en Schepenen houdt afstand

Als gevolg van de coronacrisis houdt het College van Burgemeester en Schepenen letterlijk afstand. Sinds maandag 16 maart en dit tot en met de paasvakantie zijn er geen zitdagen van de burgemeester en de schepenen meer. Uiteraard blijven de politici wel via telefoon en mail bereikbaar. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.torhout.be.

Gemeenteraadszitting uitgesteld

De gemeenteraadszitting van 30 maart is logischerwijze geannuleerd. De zitting wordt verplaatst naar maandag 4 mei om 19 uur in de Seminariezaal van het stadskantoor in de Aartrijkestraat.

Start toeristisch seizoen wordt uitgesteld

Op woensdagavond 1 april zou in het Dienstenhuis Groenhove het nieuwe toeristische seizoen worden ingezet met de voorstelling van het programma 2020 voor zowel Torhout als Westtoer. De bijeenkomst gaat uiteraard niet door, want daar is de coronacrisis alweer.

KWB-infoavond over elektrische fietsen gaat niet door

De infoavond van KWB Content over elektrische fietsen en speed pedelecs wordt afgelast. Hij zou op vrijdagavond 3 april om 19.30 uur in zaal De Bosgalm hebben plaatsgehad. De Torhoutse Fietsersbond zou er uitleg komen geven over hoe een elektrische fiets in de gezinnen een alternatief kan zijn voor een tweede wagen.

Blauw-Zwart Vrienden schrappen supportersavond

De supportersavond met de viering van het 30-jarige bestaan van de Torhoutse Blauw-Zwart Vrienden wordt geschrapt. Het evenement was voorzien voor maandag 6 april. Het wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum gedurende het volgende voetbalseizoen.

Voordracht door rouwexpert Manu Keirse gaat niet door

Op woensdag 15 april om 19.30 uur in het Diosecaan Dienstencentrum Groenhove zou rouwexpert Manu Keirse komen praten over zijn boek 'Kinderen helpen bij verlies'. De voordracht wordt als gevolg van de coronacrisis geannuleerd. Van het boek, waarin Manu Keirse verdriet en rouw bespreekbaar maakt bij kinderen, zijn er al meer dan 25.000 exemplaren verkocht. Het is uitgegeven bij Lannoo.

Loopwedstrijd Road Runners wordt geannuleerd

Met start en aankomst in Wijnendale zou op zaterdag 18 april de 22ste Torhoutse Bosloop plaatshebben (voorheen de Kermisloop). Niets daarvan, want de organiserende Road Runners zien zich door de coronacrisis genoopt om hun loopwedstrijd van 11,8 kilometer te annuleren. Het ging om de vierde manche van het Running Center Criterium. Wellicht zullen latere wedstrijden in het kader van dat criterium wél plaatshebben, maar er wordt dit jaar sowieso geen eindklassement opgemaakt.

Batirun van Vives wordt afgelast

De gebouwenloop Batirun van Vives, voorzien op zondag 26 april met start om 10.30 uur aan zaal De Mast, werd eerst on hold geplaatst, maar is nu effectief afgelast. Eerder werd onder andere de Antwerp 10 miles - eveneens op zondag 26 april ook al geannuleerd.

Sint-Rembertcorrida wordt afgeblazen

De Sint-Rembertcorrida van de Scholengroep Sint-Rembert, voorzien op donderdagnamiddag 30 april, wordt afgeblazen. Dat heeft de directie van de scholengroep beslist. De onzekerheid over de evolutie van de coronacrisis speelt uiteraard mee, plus het inperken van het verlies aan lestijden. Vorig jaar namen 5.369 leerlingen en leerkrachten van het basis- en het secundair onderwijs aan de corrida deel.

Toneelkring Sint-Rembert verschuift komedie naar het najaar

Op 9, 14, 15 en 16 mei zou toneelkring Sint-Rembert in het cultuurcentrum de Brouckere de komedie 'Le Bourgeois Gentilhomme' van Molière opvoeren. In het kader van de coronacrisis worden de voorstellingen verplaatst naar november. De precieze data worden nog meegedeeld. De regie is in handen van Tom Goossens.

Huldefeest voor brandweerbevelhebber Bernard Diopere uitgesteld

Bernard Diopere gaat eind mei na een carrière van liefst 47 jaar bij de Torhoutse brandweer met pensioen. Hij wordt als postoverste opgevolgd door Alain Crombez. Er was op zondag 17 mei een groot huldefeest voor hem gepland, maar dat wordt in volle coronacrisis uit voorzorg afgeblazen. Het organiserende Comité B hoopt op een nieuwe datum voor de viering in september. U leest er hier over.

Geen opendeur in vrije basisschool Sint-Henricus

Op zaterdagvoormiddag 28 maart wou de vrije basisschool van Sint-Henricus een opendeur houden, maar die werd afgelast. Directeur Stijn Margodt en zijn leerkrachten konden de bezoekers die dag als gevolg van de coronacrisis niet verwelkomen. Uiteraard werd ook de barbecue geannuleerd die 's middags zou plaatshebben. De maaltijd was een initiatief van de oudervereniging. Info: sint-henricus@sint-rembert.be.

Lentefeest Kiwanis wordt verplaatst naar juni

Het Lentefeest van Kiwanis Torhout-Houtland dat gepland was voor zaterdag 28 maart werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar zaterdag 6 juni. Alle al gereserveerde plaatsen worden overgeboekt naar de nieuwe datum. Het feest - met receptie en uitgebreid warm buffet - heeft op het Domein De Vossenberg in Hooglede plaats.

NaGeBa Festifair in Groenhove verplaatst naar volgend jaar

Op zondag 29 maart zou in het Dienstencentrum Groenhove voor de vijfde keer de holistische gezondheidsbeurs NaGeBa plaatshebben. Voor het eerst ging de beurs gepaard met een heus festival met live muziek, dans, yoga, gongconcerten, zang, enzovoort. Vandaar de nieuwe, overkoepelende naam NaGeBa Festifair. Het organiserende Torhoutse koppel Andy Vanbeveren en Veerle Catteeu van het relaxatiecentrum Boventoon in de Landstraat moest echter in volle coronacrisis het festival opschorten. Het werd met een jaar uitgesteld tot zondag 28 maart 2021. Er is veel begrip voor de overmacht bij de standhouders, aldus Andy, en hopelijk ook bij de festivalbezoekers. De tickets blijven geldig voor volgend jaar. Info: www.nageba.be/nageba-festifair

Wedstrijd hondenclub Klein maar Dapper geannuleerd

De wedstrijd van hondenclub Klein maar Dapper op zondag 29 maart vanaf 8 uur langs de Luchtstraat op de wijk 't Rozeveld werd geannuleerd. Dat meldt voorzitter Valeer Vermander. Er hadden zich 20 deelnemers met hun verdedigingshond ingeschreven, het maximum aantal. Klein maar Dapper bestaat intussen 48 jaar en is een vzw geworden.

Orkesten van De Jongelingskring annuleren hun concerten

De overkoepelende De Jongelingskring meldt het annuleren van drie geplande concerten. Op zaterdag 28 maart het optreden door de Houtlandse Benjamins, op zaterdag 25 april door het Houtlands Jeugdensemble en op zondag 26 april door het Houtlands Harmonieorkest. Uiteraard hopen de muzikanten op betere tijden. Ze willen zo snel mogelijk weer kunnen repeteren en samen musiceren.

Nog geen nieuwe data voor concerten De Colores

De twee voorziene concerten van het koor van de zachte sector De Colores werden door de corona-uitbraak uitgesteld, maar er zijn nog geen nieuwe data voorzien. Na 42 jaar zeggen dirigent Filip Bisschop en de bestuursleden van het eerste uur het koor vaarwel, vandaar de twee geplande afscheidsconcerten 'Adem' in de kerk van Don Bosco: op zaterdag 28 maart om 19 uur en op zondag 29 maart om 17 uur. Het zondagsconcert was al uitverkocht, maar voor de zaterdag was er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Uiteraard zullen de tickets geldig blijven. Info: voorzitter Marijke Dewitte, 0475 93 01 46.

Tordale moet jubileumtoneel uitstellen

Tordale bestaat 50 jaar en organiseert in het kader van die verjaardag de toneelproductie 'Een plaats uit de duizend' in een regie van Bart Cardoen. De opvoeringen waren gepland voor vrijdag 27 maart om 14 uur en om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere, maar kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Dit uiteraard tot grote ontgoocheling van de 14 acterende cliënten, aangevuld met zes leerkrachten en vrijwilligers. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de voorstellingen, want regisseur Bart Cardoen en zijn spelers willen de geïnvesteerde energie niet verloren laten gaan. De nieuwe opvoeringen zullen in het najaar plaatshebben. Je kunt de toegangskaarten behouden of laten terugbetalen. Info: receptie@tordale.be.

Terugbetaling kaarten voor ontbijt tegen kanker

Op zondag 22 maart zou in zaal De Bosgalm voor de derde keer het ontbijt van Kom op tegen Kanker plaatsvinden. Het werd als gevolg van de coronacrisis geannuleerd. Wie een kaart gekocht heeft, kan zijn geld terugkrijgen bij de bestuursleden van het organiserende SKAT, met name Erna Christiaen, Alida Cloet en Christelle Demoor. Ter controle moeten de kaarten ingediend worden. Het geld niet terugvragen en voor het goede doel laten, kan natuurlijk ook en zou een mooi gebaar zijn.

Geen Culinair Solidair bij Broederlijk Delen

Op zondag 22 maart zouden Broederlijk Delen en de Petrusgemeenschap het initiatief Culinair Solidair organiseren, maar die maaltijd ten voordele van projecten in Senegal, Congo en Colombia werd afgeblazen. Dat gebeurde uiteraard in het kader van de coronacrisis. Culinair Solidair was voorzien in de parochiezaal van Wijnendale.

Strike op zoek naar nieuwe datum voor Bierfeesten

De Bierfeesten van de vzw Strike op zaterdagavond 21 maart in zaal De Mast zijn uitgesteld. Het gaat om de 19de editie van het populaire evenement. Strike gaat op zoek naar een nieuwe datum. De aangekochte tickets zullen uiteraard geldig blijven. Op de affiche staan 't Klein Muziekstje, De Alpenzusjes, Swoop, Die Schnappers, Cooldown Café, Schorre Chef & MC Vals, Daredevils en Ski-J Tône.

Quiz van Badmintonclub Torhout wordt afgelast

Op zaterdag 21 maart om 19 uur in zaal Club de B zou Badmintonclub Torhout zijn tweede quiz organiseren. Voorzitter Erik Descheemaecker en zijn bestuursleden hoopten maximum 35 ploegen te mogen verwelkomen om naar de hoofdprijs te dingen: een bon van 240 euro voor een etentje in restaurant Noord 57. De coranacrisis steekt daar een stokje voor: de quiz werd afgelast.

Sportcenter The Move biedt gratis lessen fitness aan

Op zaterdag 21 maart om 10.30 uur bood het Sportcenter The Move live op Facebook ruim een halfuur Body Toning voor thuis aan, 35 minuten om precies te zijn. De tweede les al. Wie wou deelnemen, hield een handdoek of een matje klaar, plus een fles water van 1 tot 2 liter, afhankelijk van hoe zwaar je de inspanning wenste. Het is de bedoeling om nog meer sessies te geven en die telkens 5 minuten langer te maken. Inneke Blockeel van The Move zorgt voor de deskundige uitleg en begeleiding. Ook kinderen kunnen probleemloos meedoen. Elk op zijn niveau!

Comedy@Sivi met Kamagurka uitgesteld tot 29 mei

Om hun buitenlandse stages te financieren, organiseren de leerlingen van 7 Logistics, Logistiek Duaal en de keuzemodule Logistiek van het Technisch Instituut Sint-Vincentius voor de negende keer Comedy@Sivi. Dit keer staat Kamagurka op de affiche, maar de voorziene show op vrijdagavond 20 maart werd als gevolg van de coronacrisis naar een latere datum verplaatst. Als het onheil tegen dan bezworen is, zal Kamagurka optreden op vrijdag 29 mei om 20 uur in de feestzaal van de Scholengroep Sint-Rembert. Alle al aangekochte tickets blijven uiteraard geldig. Wie nog kaarten wil kopen (12 euro) kan dat aan het Sivi-onthaal of via www.ticketwinkel.be. Kamagurka geniet vooral bekendheid als cartoonist, maar is ook theater- en televisiemaker en allround kunstenaar.

Woensdagmarkt uiteindelijk volledig geannuleerd

De Torhoutse woensdagmarkt van 18 maart zou aanvankelijk plaatshebben met uitsluitend marktkramers met voedingswaren, maar ook dat was niet het geval. Het stadsbestuur heeft in extremis beslist om de markt volledig te annuleren. Een streep door de rekening van mensen die nog graag wat verse voeding hadden willen kopen, maar wellicht de juiste ingreep in het kader van de volksgezondheid naar aanleiding van het coronavirus.

Lentemaal Fonds Palliatieve Thuiszorg geannuleerd

Op zondag 15 maart vanaf 11.30 uur in parochiezaal De Biekorf op de wijk Driekoningen had het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout zijn jaarlijkse Lentemaal voorzien. Helaas kon het als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan. Het fonds geeft financiële steun aan mensen die in een palliatief stadium van hun leven thuis verzorgd willen worden en steunt ook gezinnen die te maken krijgen met kinderkanker.

Neos blaast lunch en toneelvoorstelling af

Op zondag 15 maart om 11.30 uur in zaal Club de B zou Neos Torhout een toneelvoorstelling met lunch ten voordele van het home 't Groot Hersberge organiseren. In dat home worden jongeren tussen de 14 en de 21 jaar opgevangen die zich in verontrustende opvoedingssituaties bevinden. Na de maaltijd zou om 14.30 uur Theater Speranza het stuk De Droomexpres in een regie van Herman Becue opvoeren. De volledige activiteit werd echter afgeblazen. De boosdoener is bekend: het coronavirus. Info: Neos-secretaris Jozef VandenBussche, 050 21 30 16.

Geen opendeur in psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent

De opendeur in het psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent, voorzien op zondagnamiddag 15 maart, werd afgeblazen. Het initiatief kaderde in de Dag van de Zorg. De 60 bewoners keken er net als de begeleiders nochtans reikhalzend naar uit. Het was voor De Ent de allereerste opendeur sinds de opening vijftien jaar geleden. Er wordt gehoopt om het evenement op een latere datum te laten plaatsvinden, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Het psychiatrisch verzorgingstehuis is gelegen langs de Noordlaan, met toegang vanaf de Aartrijkestraat. De Ent is een onderdeel van Sint-Amandus uit Beernem. Het complex bestaat uit drie woonblokken: zowel individuele studio's als groepsappartementen.

Lenteshopping van 14 en 15 maart ging niet door

De Lenteshopping van zaterdag 14 en zondag 15 maart in de stadskern is niet doorgegaan. De winkels en horecazaken bleven dicht, op de voedingszaken na uiteraard. De winkelacties in het kader van de Lenteshopping zullen op weekdagen wél blijven doorlopen. Ook privé shopping is in het weekend verboden.

Geen voordracht over bijenteelt bij Tuinhier

Op zondag 15 maart om 10 uur in de schuur van de stedelijke kinderboerderij zou Tuinhier een voordracht over de bijenteelt organiseren. Spreker Dieter Vandekerckhove is echter niet ter plaatse gekomen om het te hebben over de bijenrassen, de bijenkasten, de bestuiving, de producten, enzovoort. De voordracht werd afgelast.

Concert St. Patrick's Day wordt een jaar verplaatst

Het concert St. Patrick's Day, dat op zaterdag 14 maart vanaf 19 uur in zaal Club de B zou plaatshebben, werd geannuleerd. Het Ishtar-duo Vangheluwe-Vromans zou optreden, net als de folkrockband Et Encore. De avond zou afgerond worden door dj Bertrand, alias gemeenteraadslid Bertrand Vander Donckt. Het organiserende Jong Groen Torhout vraagt om de aangekochte tickets bij te houden, want het evenement wordt met een... jaar verplaatst tot zaterdag 20 maart 2021. De groep Et Encore en dj Bertrand hebben al bevestigd. Helaas moet het duo Vangheluwe-Vromans voor 2021 afhaken, maar er wordt een vervangende act gezocht.

Comedy Night van vzw Driekart voor dit jaar afgelast

De uitverkochte Comedy Night van de vzw Driekart op zaterdagavond 14 maart in Hostellerie 't Gravenhof werd afgelast. Op de affiche stonden Bram van der Velde, MC Christophe Stienlet, Thomas Smith, Zoe Bizoe en David Galle. Dit jaar nog een nieuwe datum voor het evenement vinden, is volgens Driekart-voorzitter Jürgen Soete onmogelijk. De zaal is de komende maanden niet vrij en bovendien willen de organisatoren voor de sfeer dat het tijdig donker is buiten, wat in de zomer niet het geval is. Wie een ticket heeft gekocht, wordt gecontacteerd en kan zijn geld terugvragen. Ook is het mogelijk om het ticket deels of volledig in Driekart-bier om te ruilen, waardoor de vzw de geleden verliezen voor een stukje kan compenseren. De volgende editie van de Comedy Night is voorzien op zaterdag 13 maart 2021 in zaal 't Gravenhof.

Euroschlagerparade wordt verplaatst

Concertevents verplaatste de geannuleerde Euroschlagerparade van zaterdag 14 maart naar zaterdag 28 november op dezelfde locatie: zaal De Mast in Torhout. De aangekochte tickets blijven geldig. Ook de zeven artiesten blijven gelijk, met name Christoff, Vader Abraham, Laura Lynn, Jettie Pallettie, Swoop, Yves Segers en Luc Steeno.

Ook De Kringwinkel gesloten

Als gevolg van de uitgevaardigde coronamaatregelen zijn alle vestigingen van De Kringwinkel minstens tot en met zondag 19 april gesloten. Eerder werd de Retrodag van zaterdag 14 maart in de Torhoutse Kringwinkel (Industrielaan) al afgeblazen. Maar nu geldt er een volledige sluiting.

Onthaalnamiddag Middenschool Sint-Rembert geannuleerd

De onthaalnamiddag voor de toekomstige eerstejaarsleerlingen van de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert werd geannuleerd. De bijeenkomst was op zaterdagnamiddag 14 maart voorzien en lokt jaarlijks enkele honderden kinderen uit het zesde leerjaar van de basisschool samen met hun ouders. In principe zal de namiddag vervangen worden door een onthaalmoment op vrijdagavond 15 mei. Twee dagen later, op zondag 17 mei van 13.30 tot 17.30 uur, heeft de opendeur van de volledige Torhoutse campus van de Scholengroep Sint-Rembert plaats. Voor de middenschool is er nog een extra inschrijvingsmoment voorzien op woensdagnamiddag 29 april van 13.30 tot 19 uur.

Lerarenopleiding Vives schakelt over op afstandsonderwijs

Op de campus Torhout heeft de hogeschool Vives alle lessen zo goed als volledig stopgezet. De lerarenopleiding is overgeschakeld op afstandsonderwijs. Vives heeft daarin uitgebreide expertise. Alleen voor bepaalde praktijklessen is zoiets onmogelijk. Bij ontmoetingen in gesloten ruimten wordt nabijheid ontraden. Om het onderwijs op afstand goed te kunnen voorbereiden, werden vanaf vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten tijdelijk stilgelegd. De evenementen op de campus zijn tot en met de paasvakantie geannuleerd, net als excursies in binnen- en buitenland. De examens zullen in principe wél plaatsvinden zoals gepland. Dat zou in voldoende grote lokalen gebeuren.

Lenteverbroederingsfeest ging niet door

Het jaarlijkse Lenteverbroederingsfeest in het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus werd als gevolg van het coronavirus uit voorzorg afgelast. Het zou op vrijdag 13 maart hebben plaatsgehad. Het initiatief van de seniorenadviesraad SAR bestaat traditioneel uit een receptie in de cafetaria van het rusthuis, een rondgang in de kamers van de rusthuisbewoners, een kaarting en een gezellig samenzijn. Daar kwam niets van in huis, want het woonzorgcentrum werd de dag voordien al voor alle bezoekers afgesloten.

Geen bingoavond bij Koareltjes van Wijndaele

Wielervereniging De Koareltjes van Wijndaele heeft haar tweede bingoavond van vrijdag 13 maart om 20 uur in Taverne Stadhuis in Wijnendale uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd. De Koareltjes willen in het kader van de coronacrisis geen risico's nemen. Wie deelnamekaarten heeft gekocht, wordt gevraagd om ze goed bij te houden, want ze blijven geldig.

Femma komt niet meer samen tot na de paasvakantie

Alle activiteiten van de vrouwenbeweging Femma Centrum zijn tot en met de paasvakantie geannuleerd. Daarna wordt het jaarprogramma, afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis, al dan niet voortgezet.

Laatste nieuws. Geen vormsel en eerste communie meer dit schooljaar. Voorts: de familie Crombez pakt met stunt uit voor 96-jarige opa Remi. En het kinderdagverblijf Mezennestje start vanaf maandag 30 maart met noodopvang. Zie verder in dit overzicht.Het bisdom heeft beslist om dit schooljaar geen vormsel- en eerstecommunievieringen meer te laten doorgaan. Dus uiteraard ook niet in Torhout. U kent de reden: het coronavirus. Alles wordt overgeheveld naar het volgende schooljaar. Het vormsel zal plaatsvinden tussen half september en begin november 2020 op een door de pastorale eenheid zelf te kiezen moment. Uitzonderlijk zal de pastoor het vormsel zelf toedienen. Ook de eerste communies worden verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment moet door de parochies in overleg met de school bepaald worden en de nieuwe data zo snel mogelijk gecommuniceerd. De eerste communies mogen plaatshebben in de periode van september 2020 tot en met mei 2021.Zondagnamiddag 29 maart heeft de familie Crombez voor een heuse stunt gezorgd aan het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Met een hijskraan vanop een vrachtwagen werd kleindochter Els Crombez in een hoogtekooi tot bij het raam van de 96-jarige Remi Crombez gehesen om de man met een spandoek een hart onder de riem te steken. Het stadsbestuur had geen toestemming gegeven voor de actie. U leest er hier alles over. Met beeldmateriaal!Sinds donderdag 26 maart zijn er vijf bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus uit voorzorg en op advies van hun behandelende huisarts overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta). Drie van hen vertoonden symptomen die konden wijzen op een coronabesmetting. Elk van de vijf bewoners werd intussen getest op het Covid-19-virus. Bij vier van de vijf opgenomen bewoners leverde de test een negatief resultaat op: gelukkig geen coronavirus te bespeuren. Het vijfde testresultaat is momenteel, op zaterdag 28 maart, nog niet bekend. Een van de vijf bewoners is intussen voldoende hersteld en naar het woonzorgcentrum teruggekeerd. Het woonzorgcentrum doet er alles aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De veiligheidsmaatregelen zijn al geruime tijd strikt: de bewoners van het rusthuis mogen hun kamer niet verlaten. En alle bezoek is nog tot en met minstens zondag 19 april verboden. Je leest er hier over.Het slachthuis Van Hoornweder uit de Vredelaan heeft in het kader van de coronacrisis meer dan 200 wegwerpoveralls aan de stad geschonken. De overalls kunnen door het zorg- en veiligheidspersoneel gebruikt worden. Een mooi gebaar. U leest er hier over.Op maandag 30 maart start in het kinderdagverblijf 't Mezennestje op de hoek van de Oostendestraat en de Sint-Rembertlaan een noodopvang, los van de gewone opvang voor de habitués. De doelgroep zijn kinderen vanaf de geboorte tot 3 jaar die in normale omstandigheden geen crèche of onthaalouder nodig hebben, maar door de coronacrisis uitzonderlijk niet bij bijvoorbeeld oma of opa terechtkunnen. De doelgroep zijn de kindjes van ouders die een essentieel beroep uitoefenen. U leest er hier over.In zaal De Mast in de Industrielaan is al enkele dagen een triagepost operationeel. In de genoemde zaal komen plaatselijke patiënten terecht die mogelijk besmet zijn met het gevreesde coronavirus. Dat gebeurt enkel en alleen na telefonisch contact met de huisarts of de huisartsenwachtpost. Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen die denken dat ze symptomen vertonen, rechtstreeks naar de triagepost komen. Zonder doorverwijzing wordt er hen geen toegang tot de zaal verleend. U leest er hier alles over. Opgepast: de gepubliceerde foto is - puur ter illustratie van het artikel - er eentje van de verkiezingen van vorig jaar. Dus niet van de triagepost zelf!Wielerclub De Koareltjes van Wijndaele stelt een mooi gebaar voor wie in zijn eentje, met z'n tweeën of met het gezin een fietstochtje wil maken in deze zware coronatijden. De fietszoektocht die vorig jaar door de vereniging georganiseerd werd, wordt gratis online geplaatst. Het gaat om een rit van ongeveer 25 kilometer door Torhout. Jong en oud kunnen deelnemen, zolang ze de richtlijnen in het kader van de coronacrisis maar strikt respecteren. Dat betekent: ofwel in je eentje fietsen, ofwel met je gezin, ofwel met een vriend(in), maar wel voldoende afstand houden. Deelnemen kost niets, maar uiteraard zijn er geen prijzen aan de zoektocht verbonden. Info en inschrijvingen: info@dekoareltjesvanwijndaele.be.Op donderdag 26 maart heeft het Torhoutse VTI op vraag van het stadsbestuur 222 transparante gezichtsmaskers gemaakt. Ze zullen op de eerste plaats gebruikt worden door de zorgverleners in de triagepost in zaal De Mast. Zes bereidwillige leerkrachten produceerden de maskers in zowat een halve dag. Prachtig vrijwilligerswerk, waarvoor een lasercutter nodig was. De maskers worden namelijk uit harde kunststof gesneden. U leest er hier over.De Buitenspeeldag van woensdag 22 april wordt in heel Vlaanderen geannuleerd en is dus ook in Torhout afgelast. Dat hebben Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en de partners van het initiatief zopas samen beslist. De Buitenspeeldag was amper drie dagen na de paasvakantie voorzien, dus te vroeg om kinderen op te roepen om massaal samen buiten te ravotten. Het wordt nu uitkijken naar de Buitenspeeldag van woensdag 21 april... 2021.Jazzclub The Black Cat haalt in het kader van de coronacrisis resoluut de schaar boven. Er worden in één keer meteen vier concerten weggeknipt, telkens voorzien op dinsdagavond in zaal Club de B: op 31 maart het Wouter Van den Broeck Quartet, op 21 april Le temps d'une Chanson, op 12 mei The Archidukes en op 9 juni Banjax. Het bestuur gaat vanaf nu ijverig op zoek naar nieuwe data voor die optredens. Het eerstvolgende concert zal pas na de zomervakantie plaatshebben: op dinsdagavond 8 september 'In Trio' in Club de B. Voorlopig wordt het thuis muziek beluisteren. Voor info: www.theblackcat.bePech voor de langverwachte stadskernvernieuwing. De uitvoering van het project is vorige week van start gegaan met de nutswerken in de Kortemarkstraat, maar die werden al na enkele dagen weer stilgelegd. De reden moet niet ver gezocht worden: de coronacrisis. Ook tal van andere openbare projecten werden vorige week uit voorzorg tijdelijk opgeschort: de nutswerken in de Noordlaan, de dito werken in de Parkstraat, de nutswerken in de Driekoningenstraat, de wegwerkzaamheden in de Parkstraat en de Bollestraat en de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel onder de spoorweg nabij de Tuinstraat en de Lichterveldestraat.Voor een nieuwe verkaveling nabij tearoom 't Voske zou de Oostendestraat tussen de Hogestraat en de Hillestraat momenteel in principe voor drie weken voor alle doorgaand verkeer afgesloten moeten zijn. Dat is echter niet gebeurd: de werkzaamheden zijn uitgesteld door het coronavirus. De verkaveling is voorzien ter hoogte van het huis met nummer 225, net naast de genoemde tearoom en aan de overzijde van de drie grote, nieuwe handelszaken Torfs, The Fashion Store en ZEB For Stars. Wanneer de afsluiting van dat stuk Oostendestraat uiteindelijk wél zal gebeuren, is nog niet bekend. Sowieso geen leuk nieuws voor de plaatselijke handelaars.Burgemeester Audenaert heeft een besluit uitgevaardigd om het zorgpersoneel voorrang te geven in voedingswinkels en apotheken. Het gaat om een voorrangsregeling voor huisartsen, apothekers, (zelfstandige) verpleegkundigen en het personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. De maatregel is vooral bedoeld om zorgverleners te helpen die lange shiften draaien. Er moet in de winkels een voorrangskaart voorgelegd worden. Die kaarten worden uitgereikt aan de Torhoutse zorgverleners via de eerstelijnszone, het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en het Sint-Rembertziekenhuis (AZ Delta). Enkel zelfstandige thuisverpleegkundigen kunnen een afspraak maken met het onthaal van het stadskantoor om hun voorrangskaart daar op te halen: 050 22 11 22.In het Torhoutse stadscentrum wordt het betalend parkeren tot en met zondag 19 april opgeschort en hoef je evenmin je parkeerschijf te leggen. Logisch, want met gesloten winkels en horecazaken heeft het betalend parkeren weinig of geen nut. Je kunt dus geen retributie aan je been hebben. Je leest er hier over.Sinds vrijdag 20 maart was het provinciale kasteeldomein d'Aertrycke langs de Zeeweg voor het publiek afgesloten, maar vanaf maandag 23 maart krijgen buurtbewoners toch weer toegang. Wandelen en sporten in de eigen omgeving worden namelijk aanbevolen en daar zijn het park en bos ideaal voor. Sowieso blijft de parking gesloten, want het is niet de bedoeling dat mensen van verder af er komen. Wandelen, joggen, hardlopen en/of fietsen zijn zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid een aanrader. Maximum met z'n tweeën weliswaar. Dat kan ook perfect op de paden in Groenhove- en Wijnendalebos.In het kader van de coronacrisis zijn enkel wandelen, joggen, hardlopen en fietsen toegestane buitenactiviteiten. Hengelen hoort daar niet bij en is dus tot nader order verboden. Wie in zijn eentje zou willen vissen aan de vijvers van Groenhove, mag dat dus niet. Doe je het wel, dan ben je in overtreding.De Belgische bisschoppen hebben beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met zondag 19 april. Dat betekent dat alle eucharistievieringen in de Goede Week vanaf Palmzondag en met Pasen als hoogtepunt vervallen. Om de gelovigen toe te laten de diensten eventueel te volgen via radio, televisie of livestream kan de bisschop op enkele plaatsen een uitzondering maken. Dan zullen slechts de noodzakelijke priesters en medewerkers aanwezig zijn om de opnames in de kerk mogelijk te maken. Deken Michel Roggeman laat intussen weten dat er voorlopig nog geen beslissing is gevallen over de eerste communies en de vormselvieringen.In het complex met assistentiewoningen Ter Remberthove op de hoek van de Noordlaan en de Oostendestraat werden drie bewoners uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Er wordt aangeraden om het bezoek aan de flats sterk te beperken. Van aangetoonde besmettingen door het coronavirus is er momenteel geen sprake. U leest er hier over.Het wordt almaar duidelijker dat het erg onwaarschijnlijk is dat de geplande vieringen van de eerste communie en het vormsel zullen kunnen plaatsvinden op de voorziene tijdstippen. Een goede oplossing vinden voor alle betrokkenen kinderen, ouders, grootouders, familie, scholen, catechisten, pastoors en vormheren is niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met veel factoren. Sowieso staan de veiligheid en de gezondheid voorop. De kerkelijke overheid zal er alles aan doen opdat de vieringen nog dit schooljaar zouden kunnen plaatsvinden. Verschillende scenario's worden momenteel afgetoetst. "We streven naar een interdiocesane overeenstemming", zegt deken Michel Roggeman. "We beslissen eind maart."Voortaan zal elke avond om 20 uur de grote Petrusklok van de Sint-Pieterskerk luiden als een teken van solidariteit met zij die getroffen zijn door het coronavirus en met allen die het hoofd proberen te bieden aan deze crisis. Voorts zullen de klokken elke zondagmorgen luiden om 9.55 uur. Wie dat wenst, kan daarna om 10 uur de eucharistieviering op radio of televisie volgen. Deken Michel Roggeman meldt dat de vormelingen wenskaarten maken voor wie eenzaam is, voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en voor de mensen van het psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent.Sinds dinsdag 17 maart organiseert het stadsbestuur een sociale noodlijn. Mensen met een beperkt netwerk kunnen er terecht om te horen hoe ze geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers, het doen van boodschappen, het leveren van maaltijden aan huis of gewoon voor een geruststellende babbel. Het nummer van de noodlijn is 050 89 36 53. Daar neemt zeven dagen op de zeven iemand de telefoon aan, telkens tussen 9 en 18 uur.Sinds maandag 16 maart en nog zeker tot en met zondag 19 april zijn alle speelpleinen gesloten, groot en klein. Eerder was het speelplein van de stedelijke kinderboerderij al dicht. De sluiting is ter plaatse duidelijk zichtbaar. Er wordt aan de bevolking gevraagd om de maatregel strikt te respecteren, wat helaas niet altijd gebeurt.Het stedelijke recyclagepark aan de Atelierstraat is niet langer open. Het park is sinds dinsdag 17 maart tot en met minstens zondag 19 april volledig dicht. Uiteraard blijft de gebruikelijke huisvuilophaling wél plaatshebben.Er worden sinds maandag 16 maart in het stadskantoor geen stickers voor oude restafvalzakken meer verkocht. Er zijn voldoende nieuwe zakken te koop via de winkelpunten. Er wordt gevraagd om voorlopig in elk geval nieuwe zakken te kopen. Eenmaal de coronacrisis voorbij is, zullen er uiteraard weer stickers verkrijgbaar zijn.In het Sint-Rembertziekenhuis en op de andere campussen van het AZ Delta is er geen bezoek meer toegestaan. Wel mogen de ouders hun kind of baby nog bezoeken op de afdeling kinderziekten en in de kraamafdeling. Evenmin geldt het verbod voor de naasten van mensen in een kritieke toestand of een eindelevensfase. Voor de noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en/of ingrepen mag er maximum één begeleider meekomen. Een aantal niet-dringende ingrepen wordt uitgesteld. Het ziekenhuisrestaurant is niet meer toegankelijk tot minstens zondag 19 april.De stedelijke sport- en boerderijkampen tijdens de paasvakantie van zaterdag 4 tot en met zondag 19 april zijn afgelast. Ook zal er in die periode geen speelpleinwerking op De Warande plaatshebben en gaat Torhout Beach nabij het stadspark niet door. Andere jeugdactiviteiten die niet door de stad georganiseerd worden, zijn eveneens tot en met zondag 19 april verboden. Wie aan een kamp zou deelnemen, krijgt zijn geld door de stad terugbetaald.Tot en met minstens zondag 19 april zijn, op beperkte uitzonderingen na, de stadsdiensten niet meer toegankelijk. Niemand kan nog terecht bij de stedelijke sportdienst en evenmin op het sportstadion en in de sporthallen. Ook het zwembad blijft dicht. Voorts zijn de bibliotheek en de musea gesloten, net als het oud-stadhuis op de Markt. Ook het domein van de stedelijke kinderboerderij langs de Ieperse Heerweg is in de genoemde periode niet toegankelijk. Aan de Kunstacademie zijn alle lessen opgeschort tot en met zondag 19 april. In het stadskantoor kun je enkel na afspraak en voor dringende zaken terecht. Zie www.torhout.be.Tot en met zondag 19 april annuleert het cultuurcentrum de Brouckere al zijn activiteiten. Er zullen dus geen voorstellingen plaatshebben: het cc gaat dicht. Wie een ticket voor een opvoering heeft gekocht, wordt gecontacteerd. Waar mogelijk probeert het cc een nieuwe datum vast te leggen. De tickets kunnen kosteloos geannuleerd worden. Er is keuze tussen omboeken of terugbetaling. Voor info: ccdb@torhout.be.Als gevolg van de coronacrisis houdt het College van Burgemeester en Schepenen letterlijk afstand. Sinds maandag 16 maart en dit tot en met de paasvakantie zijn er geen zitdagen van de burgemeester en de schepenen meer. Uiteraard blijven de politici wel via telefoon en mail bereikbaar. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.torhout.be.De gemeenteraadszitting van 30 maart is logischerwijze geannuleerd. De zitting wordt verplaatst naar maandag 4 mei om 19 uur in de Seminariezaal van het stadskantoor in de Aartrijkestraat.Op woensdagavond 1 april zou in het Dienstenhuis Groenhove het nieuwe toeristische seizoen worden ingezet met de voorstelling van het programma 2020 voor zowel Torhout als Westtoer. De bijeenkomst gaat uiteraard niet door, want daar is de coronacrisis alweer.De infoavond van KWB Content over elektrische fietsen en speed pedelecs wordt afgelast. Hij zou op vrijdagavond 3 april om 19.30 uur in zaal De Bosgalm hebben plaatsgehad. De Torhoutse Fietsersbond zou er uitleg komen geven over hoe een elektrische fiets in de gezinnen een alternatief kan zijn voor een tweede wagen.De supportersavond met de viering van het 30-jarige bestaan van de Torhoutse Blauw-Zwart Vrienden wordt geschrapt. Het evenement was voorzien voor maandag 6 april. Het wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum gedurende het volgende voetbalseizoen.Op woensdag 15 april om 19.30 uur in het Diosecaan Dienstencentrum Groenhove zou rouwexpert Manu Keirse komen praten over zijn boek 'Kinderen helpen bij verlies'. De voordracht wordt als gevolg van de coronacrisis geannuleerd. Van het boek, waarin Manu Keirse verdriet en rouw bespreekbaar maakt bij kinderen, zijn er al meer dan 25.000 exemplaren verkocht. Het is uitgegeven bij Lannoo.Met start en aankomst in Wijnendale zou op zaterdag 18 april de 22ste Torhoutse Bosloop plaatshebben (voorheen de Kermisloop). Niets daarvan, want de organiserende Road Runners zien zich door de coronacrisis genoopt om hun loopwedstrijd van 11,8 kilometer te annuleren. Het ging om de vierde manche van het Running Center Criterium. Wellicht zullen latere wedstrijden in het kader van dat criterium wél plaatshebben, maar er wordt dit jaar sowieso geen eindklassement opgemaakt.De gebouwenloop Batirun van Vives, voorzien op zondag 26 april met start om 10.30 uur aan zaal De Mast, werd eerst on hold geplaatst, maar is nu effectief afgelast. Eerder werd onder andere de Antwerp 10 miles - eveneens op zondag 26 april ook al geannuleerd.De Sint-Rembertcorrida van de Scholengroep Sint-Rembert, voorzien op donderdagnamiddag 30 april, wordt afgeblazen. Dat heeft de directie van de scholengroep beslist. De onzekerheid over de evolutie van de coronacrisis speelt uiteraard mee, plus het inperken van het verlies aan lestijden. Vorig jaar namen 5.369 leerlingen en leerkrachten van het basis- en het secundair onderwijs aan de corrida deel.Op 9, 14, 15 en 16 mei zou toneelkring Sint-Rembert in het cultuurcentrum de Brouckere de komedie 'Le Bourgeois Gentilhomme' van Molière opvoeren. In het kader van de coronacrisis worden de voorstellingen verplaatst naar november. De precieze data worden nog meegedeeld. De regie is in handen van Tom Goossens.Bernard Diopere gaat eind mei na een carrière van liefst 47 jaar bij de Torhoutse brandweer met pensioen. Hij wordt als postoverste opgevolgd door Alain Crombez. Er was op zondag 17 mei een groot huldefeest voor hem gepland, maar dat wordt in volle coronacrisis uit voorzorg afgeblazen. Het organiserende Comité B hoopt op een nieuwe datum voor de viering in september. U leest er hier over.Op zaterdagvoormiddag 28 maart wou de vrije basisschool van Sint-Henricus een opendeur houden, maar die werd afgelast. Directeur Stijn Margodt en zijn leerkrachten konden de bezoekers die dag als gevolg van de coronacrisis niet verwelkomen. Uiteraard werd ook de barbecue geannuleerd die 's middags zou plaatshebben. De maaltijd was een initiatief van de oudervereniging. Info: sint-henricus@sint-rembert.be.Het Lentefeest van Kiwanis Torhout-Houtland dat gepland was voor zaterdag 28 maart werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar zaterdag 6 juni. Alle al gereserveerde plaatsen worden overgeboekt naar de nieuwe datum. Het feest - met receptie en uitgebreid warm buffet - heeft op het Domein De Vossenberg in Hooglede plaats.Op zondag 29 maart zou in het Dienstencentrum Groenhove voor de vijfde keer de holistische gezondheidsbeurs NaGeBa plaatshebben. Voor het eerst ging de beurs gepaard met een heus festival met live muziek, dans, yoga, gongconcerten, zang, enzovoort. Vandaar de nieuwe, overkoepelende naam NaGeBa Festifair. Het organiserende Torhoutse koppel Andy Vanbeveren en Veerle Catteeu van het relaxatiecentrum Boventoon in de Landstraat moest echter in volle coronacrisis het festival opschorten. Het werd met een jaar uitgesteld tot zondag 28 maart 2021. Er is veel begrip voor de overmacht bij de standhouders, aldus Andy, en hopelijk ook bij de festivalbezoekers. De tickets blijven geldig voor volgend jaar. Info: www.nageba.be/nageba-festifairDe wedstrijd van hondenclub Klein maar Dapper op zondag 29 maart vanaf 8 uur langs de Luchtstraat op de wijk 't Rozeveld werd geannuleerd. Dat meldt voorzitter Valeer Vermander. Er hadden zich 20 deelnemers met hun verdedigingshond ingeschreven, het maximum aantal. Klein maar Dapper bestaat intussen 48 jaar en is een vzw geworden.De overkoepelende De Jongelingskring meldt het annuleren van drie geplande concerten. Op zaterdag 28 maart het optreden door de Houtlandse Benjamins, op zaterdag 25 april door het Houtlands Jeugdensemble en op zondag 26 april door het Houtlands Harmonieorkest. Uiteraard hopen de muzikanten op betere tijden. Ze willen zo snel mogelijk weer kunnen repeteren en samen musiceren.De twee voorziene concerten van het koor van de zachte sector De Colores werden door de corona-uitbraak uitgesteld, maar er zijn nog geen nieuwe data voorzien. Na 42 jaar zeggen dirigent Filip Bisschop en de bestuursleden van het eerste uur het koor vaarwel, vandaar de twee geplande afscheidsconcerten 'Adem' in de kerk van Don Bosco: op zaterdag 28 maart om 19 uur en op zondag 29 maart om 17 uur. Het zondagsconcert was al uitverkocht, maar voor de zaterdag was er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Uiteraard zullen de tickets geldig blijven. Info: voorzitter Marijke Dewitte, 0475 93 01 46.Tordale bestaat 50 jaar en organiseert in het kader van die verjaardag de toneelproductie 'Een plaats uit de duizend' in een regie van Bart Cardoen. De opvoeringen waren gepland voor vrijdag 27 maart om 14 uur en om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere, maar kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Dit uiteraard tot grote ontgoocheling van de 14 acterende cliënten, aangevuld met zes leerkrachten en vrijwilligers. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de voorstellingen, want regisseur Bart Cardoen en zijn spelers willen de geïnvesteerde energie niet verloren laten gaan. De nieuwe opvoeringen zullen in het najaar plaatshebben. Je kunt de toegangskaarten behouden of laten terugbetalen. Info: receptie@tordale.be.Op zondag 22 maart zou in zaal De Bosgalm voor de derde keer het ontbijt van Kom op tegen Kanker plaatsvinden. Het werd als gevolg van de coronacrisis geannuleerd. Wie een kaart gekocht heeft, kan zijn geld terugkrijgen bij de bestuursleden van het organiserende SKAT, met name Erna Christiaen, Alida Cloet en Christelle Demoor. Ter controle moeten de kaarten ingediend worden. Het geld niet terugvragen en voor het goede doel laten, kan natuurlijk ook en zou een mooi gebaar zijn.Op zondag 22 maart zouden Broederlijk Delen en de Petrusgemeenschap het initiatief Culinair Solidair organiseren, maar die maaltijd ten voordele van projecten in Senegal, Congo en Colombia werd afgeblazen. Dat gebeurde uiteraard in het kader van de coronacrisis. Culinair Solidair was voorzien in de parochiezaal van Wijnendale.De Bierfeesten van de vzw Strike op zaterdagavond 21 maart in zaal De Mast zijn uitgesteld. Het gaat om de 19de editie van het populaire evenement. Strike gaat op zoek naar een nieuwe datum. De aangekochte tickets zullen uiteraard geldig blijven. Op de affiche staan 't Klein Muziekstje, De Alpenzusjes, Swoop, Die Schnappers, Cooldown Café, Schorre Chef & MC Vals, Daredevils en Ski-J Tône.Op zaterdag 21 maart om 19 uur in zaal Club de B zou Badmintonclub Torhout zijn tweede quiz organiseren. Voorzitter Erik Descheemaecker en zijn bestuursleden hoopten maximum 35 ploegen te mogen verwelkomen om naar de hoofdprijs te dingen: een bon van 240 euro voor een etentje in restaurant Noord 57. De coranacrisis steekt daar een stokje voor: de quiz werd afgelast. Op zaterdag 21 maart om 10.30 uur bood het Sportcenter The Move live op Facebook ruim een halfuur Body Toning voor thuis aan, 35 minuten om precies te zijn. De tweede les al. Wie wou deelnemen, hield een handdoek of een matje klaar, plus een fles water van 1 tot 2 liter, afhankelijk van hoe zwaar je de inspanning wenste. Het is de bedoeling om nog meer sessies te geven en die telkens 5 minuten langer te maken. Inneke Blockeel van The Move zorgt voor de deskundige uitleg en begeleiding. Ook kinderen kunnen probleemloos meedoen. Elk op zijn niveau!Om hun buitenlandse stages te financieren, organiseren de leerlingen van 7 Logistics, Logistiek Duaal en de keuzemodule Logistiek van het Technisch Instituut Sint-Vincentius voor de negende keer Comedy@Sivi. Dit keer staat Kamagurka op de affiche, maar de voorziene show op vrijdagavond 20 maart werd als gevolg van de coronacrisis naar een latere datum verplaatst. Als het onheil tegen dan bezworen is, zal Kamagurka optreden op vrijdag 29 mei om 20 uur in de feestzaal van de Scholengroep Sint-Rembert. Alle al aangekochte tickets blijven uiteraard geldig. Wie nog kaarten wil kopen (12 euro) kan dat aan het Sivi-onthaal of via www.ticketwinkel.be. Kamagurka geniet vooral bekendheid als cartoonist, maar is ook theater- en televisiemaker en allround kunstenaar.De Torhoutse woensdagmarkt van 18 maart zou aanvankelijk plaatshebben met uitsluitend marktkramers met voedingswaren, maar ook dat was niet het geval. Het stadsbestuur heeft in extremis beslist om de markt volledig te annuleren. Een streep door de rekening van mensen die nog graag wat verse voeding hadden willen kopen, maar wellicht de juiste ingreep in het kader van de volksgezondheid naar aanleiding van het coronavirus.Op zondag 15 maart vanaf 11.30 uur in parochiezaal De Biekorf op de wijk Driekoningen had het Fonds Palliatieve Thuiszorg Torhout zijn jaarlijkse Lentemaal voorzien. Helaas kon het als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan. Het fonds geeft financiële steun aan mensen die in een palliatief stadium van hun leven thuis verzorgd willen worden en steunt ook gezinnen die te maken krijgen met kinderkanker.Op zondag 15 maart om 11.30 uur in zaal Club de B zou Neos Torhout een toneelvoorstelling met lunch ten voordele van het home 't Groot Hersberge organiseren. In dat home worden jongeren tussen de 14 en de 21 jaar opgevangen die zich in verontrustende opvoedingssituaties bevinden. Na de maaltijd zou om 14.30 uur Theater Speranza het stuk De Droomexpres in een regie van Herman Becue opvoeren. De volledige activiteit werd echter afgeblazen. De boosdoener is bekend: het coronavirus. Info: Neos-secretaris Jozef VandenBussche, 050 21 30 16.De opendeur in het psychiatrisch verzorgingstehuis De Ent, voorzien op zondagnamiddag 15 maart, werd afgeblazen. Het initiatief kaderde in de Dag van de Zorg. De 60 bewoners keken er net als de begeleiders nochtans reikhalzend naar uit. Het was voor De Ent de allereerste opendeur sinds de opening vijftien jaar geleden. Er wordt gehoopt om het evenement op een latere datum te laten plaatsvinden, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Het psychiatrisch verzorgingstehuis is gelegen langs de Noordlaan, met toegang vanaf de Aartrijkestraat. De Ent is een onderdeel van Sint-Amandus uit Beernem. Het complex bestaat uit drie woonblokken: zowel individuele studio's als groepsappartementen.De Lenteshopping van zaterdag 14 en zondag 15 maart in de stadskern is niet doorgegaan. De winkels en horecazaken bleven dicht, op de voedingszaken na uiteraard. De winkelacties in het kader van de Lenteshopping zullen op weekdagen wél blijven doorlopen. Ook privé shopping is in het weekend verboden.Op zondag 15 maart om 10 uur in de schuur van de stedelijke kinderboerderij zou Tuinhier een voordracht over de bijenteelt organiseren. Spreker Dieter Vandekerckhove is echter niet ter plaatse gekomen om het te hebben over de bijenrassen, de bijenkasten, de bestuiving, de producten, enzovoort. De voordracht werd afgelast.Het concert St. Patrick's Day, dat op zaterdag 14 maart vanaf 19 uur in zaal Club de B zou plaatshebben, werd geannuleerd. Het Ishtar-duo Vangheluwe-Vromans zou optreden, net als de folkrockband Et Encore. De avond zou afgerond worden door dj Bertrand, alias gemeenteraadslid Bertrand Vander Donckt. Het organiserende Jong Groen Torhout vraagt om de aangekochte tickets bij te houden, want het evenement wordt met een... jaar verplaatst tot zaterdag 20 maart 2021. De groep Et Encore en dj Bertrand hebben al bevestigd. Helaas moet het duo Vangheluwe-Vromans voor 2021 afhaken, maar er wordt een vervangende act gezocht.De uitverkochte Comedy Night van de vzw Driekart op zaterdagavond 14 maart in Hostellerie 't Gravenhof werd afgelast. Op de affiche stonden Bram van der Velde, MC Christophe Stienlet, Thomas Smith, Zoe Bizoe en David Galle. Dit jaar nog een nieuwe datum voor het evenement vinden, is volgens Driekart-voorzitter Jürgen Soete onmogelijk. De zaal is de komende maanden niet vrij en bovendien willen de organisatoren voor de sfeer dat het tijdig donker is buiten, wat in de zomer niet het geval is. Wie een ticket heeft gekocht, wordt gecontacteerd en kan zijn geld terugvragen. Ook is het mogelijk om het ticket deels of volledig in Driekart-bier om te ruilen, waardoor de vzw de geleden verliezen voor een stukje kan compenseren. De volgende editie van de Comedy Night is voorzien op zaterdag 13 maart 2021 in zaal 't Gravenhof.Concertevents verplaatste de geannuleerde Euroschlagerparade van zaterdag 14 maart naar zaterdag 28 november op dezelfde locatie: zaal De Mast in Torhout. De aangekochte tickets blijven geldig. Ook de zeven artiesten blijven gelijk, met name Christoff, Vader Abraham, Laura Lynn, Jettie Pallettie, Swoop, Yves Segers en Luc Steeno.Als gevolg van de uitgevaardigde coronamaatregelen zijn alle vestigingen van De Kringwinkel minstens tot en met zondag 19 april gesloten. Eerder werd de Retrodag van zaterdag 14 maart in de Torhoutse Kringwinkel (Industrielaan) al afgeblazen. Maar nu geldt er een volledige sluiting.De onthaalnamiddag voor de toekomstige eerstejaarsleerlingen van de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert werd geannuleerd. De bijeenkomst was op zaterdagnamiddag 14 maart voorzien en lokt jaarlijks enkele honderden kinderen uit het zesde leerjaar van de basisschool samen met hun ouders. In principe zal de namiddag vervangen worden door een onthaalmoment op vrijdagavond 15 mei. Twee dagen later, op zondag 17 mei van 13.30 tot 17.30 uur, heeft de opendeur van de volledige Torhoutse campus van de Scholengroep Sint-Rembert plaats. Voor de middenschool is er nog een extra inschrijvingsmoment voorzien op woensdagnamiddag 29 april van 13.30 tot 19 uur.Op de campus Torhout heeft de hogeschool Vives alle lessen zo goed als volledig stopgezet. De lerarenopleiding is overgeschakeld op afstandsonderwijs. Vives heeft daarin uitgebreide expertise. Alleen voor bepaalde praktijklessen is zoiets onmogelijk. Bij ontmoetingen in gesloten ruimten wordt nabijheid ontraden. Om het onderwijs op afstand goed te kunnen voorbereiden, werden vanaf vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten tijdelijk stilgelegd. De evenementen op de campus zijn tot en met de paasvakantie geannuleerd, net als excursies in binnen- en buitenland. De examens zullen in principe wél plaatsvinden zoals gepland. Dat zou in voldoende grote lokalen gebeuren.Het jaarlijkse Lenteverbroederingsfeest in het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus werd als gevolg van het coronavirus uit voorzorg afgelast. Het zou op vrijdag 13 maart hebben plaatsgehad. Het initiatief van de seniorenadviesraad SAR bestaat traditioneel uit een receptie in de cafetaria van het rusthuis, een rondgang in de kamers van de rusthuisbewoners, een kaarting en een gezellig samenzijn. Daar kwam niets van in huis, want het woonzorgcentrum werd de dag voordien al voor alle bezoekers afgesloten.Wielervereniging De Koareltjes van Wijndaele heeft haar tweede bingoavond van vrijdag 13 maart om 20 uur in Taverne Stadhuis in Wijnendale uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd. De Koareltjes willen in het kader van de coronacrisis geen risico's nemen. Wie deelnamekaarten heeft gekocht, wordt gevraagd om ze goed bij te houden, want ze blijven geldig.Alle activiteiten van de vrouwenbeweging Femma Centrum zijn tot en met de paasvakantie geannuleerd. Daarna wordt het jaarprogramma, afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis, al dan niet voortgezet.