Vrijdagavond organiseerde jeugdhuis De Harp voor de tweede keer een zoektocht waarbij jongeren de 'Jeugdbuis' dienden te zoeken. Dit is een ludieke zoektocht om de verveling bij de jongeren, nu het jeugdhuis zelf door de coronamaatregelen gesloten is, te verdrijven.
...

Vrijdagavond organiseerde jeugdhuis De Harp voor de tweede keer een zoektocht waarbij jongeren de 'Jeugdbuis' dienden te zoeken. Dit is een ludieke zoektocht om de verveling bij de jongeren, nu het jeugdhuis zelf door de coronamaatregelen gesloten is, te verdrijven.Bedoeling is dat de jeugd in groepjes van vier én met mondmasker op, op zoek gaat naar de 'Jeugdbuis'. Deze zit ergens verstopt en kan met tips via Instagram gevonden worden. De eerste tip verschijnt om 18 uur en men zorgt dat tegen 21 uur de buis zeker gevonden is. De zoektocht is echt wel ludiek opgevat, want als prijs is er een vlag van Kasteelbier Rouge en 'wat lekkers' te winnen.Vrijdagavond was dus de tweede editie. Maar deze verliep minder goed dan de week voordien. De buis zat deze keer verstopt in het uitgestrekte Lettenhofpark waar de jongeren van 15 à 16 jaar uiteindelijk dus ook op zoek gingen.De politie werd kennelijk getipt en kwam massaal ter plaatse. De agenten kamden het hele gebied uit om uiteindelijk 35 jongeren te verbaliseren. Ze kregen allen een boete van 250 euro. Het jeugdhuis zelf kreeg een boete van 750 euro.Uiteraard is dit voor het jeugdhuis een grote tegenslag. "We betreuren dat dit initiatief om verveling tegen te gaan bij de jongeren, fout is opgevat.", zegt Wannes Bouckenooghe van het Jeugdhuis.Burgemeester Doutreluingne zegt dat volgens hem zowel het jeugdhuis als de jongeren te goeder trouw hebben gehandeld. "De beslissing om de zoektocht te organiseren, werd genomen diezelfde dag dat de maatregelen strenger werden. Laten we eerlijk zijn, de opeenvolging aan nieuwe maatregelen was ook moeilijk te volgen. De communicatie zal blijkbaar niet bij de organisatoren geraakt zijn, zodat men zich van geen kwaad bewust de zoektocht liet doorgaan. Ook de jonge gasten die deelnamen, deden dat enkel te goeder trouw. Iemand als schuldige aanwijzen zal ik zeker niet doen. Het is spijtig, dat wel."De burgemeester zal bemiddelen bij het Parket en hen vragen mild te zijn bij de beoordeling van het dossier. "Ik heb al contact gehad met de korpschef om informatie te krijgen. Eerstdaags zal ik aan de mensen van het Parket het hele gebeuren kaderen en uitleggen hoe een en ander gelopen is. Ik hoop dat men daar oren zal naar hebben en de PV's tegen de jongeren zal seponeren. Dan zou enkel het jeugdhuis nog beboet worden."De burgemeester is wel van oordeel dat de politie gedaan heeft wat ze moest doen. "Wanneer er maatregelen uitgevaardigd worden, moet er ook controle zijn op de uitvoering ervan. Ik ben dan ook blij dat de politie gedaan heeft wat verwacht werd."