"Ik heb onmiddellijk het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) gecontacteerd", legt directeur Sevenois uit. "Ik kreeg het advies om de leerlingen van de klassen met wie het kind in kwestie samen les had gevolgd, in hun lokaal te laten totdat we duidelij...

"Ik heb onmiddellijk het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) gecontacteerd", legt directeur Sevenois uit. "Ik kreeg het advies om de leerlingen van de klassen met wie het kind in kwestie samen les had gevolgd, in hun lokaal te laten totdat we duidelijk wisten welke maatregelen we moesten ondernemen. De arts van het CLB heeft contact opgenomen met het kind. Op basis van de gegevens die de arts vernam, heeft zij de school dan geadviseerd. Het gaat om oppervlakkige contacten, omdat de mondmaskers worden gedragen en er aandacht is voor voldoende afstand.""Concreet werd het volgende scenario gevolgd," gaat Hugo Sevenois verder. "De leerlingen van de vier klassen waar het om ging mochten na een uurtje de lessen hervatten. We hebben ze in de klas gehouden net voor de pauze van 10.15 uur en ze hebben weer les gekregen vanaf 11.20 uur. Ze krijgen allemaal een brief mee van het CLB met uitleg over oppervlakkige contacten. Concreet betekent dIt dat ze de komende 14 dagen, d.i. tot en met 21 oktober alert moeten zijn voor eventuele symptomen en mochten die zich ontwikkelen, moeten ze een dokter raadplegen. Om onrust bij de ouders te voorkomen, hebben we onmiddellijk de brief met een begeleidend schrijven ge-e-maild naar de ouders van de leerlingen in kwestie."(MVQ)