Corona weegt op Ardoois sterftecijfer

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

Het aantal overlijdens in de gemeente Ardooie tijdens de eerste vijf maanden van 2020 bedraagt 59. Dit is een gemiddelde van 11,8. In 2019 bedroeg het maandgemiddelde 6,58.

Het ziet er naar uit dat er een oversterfte is in de gemeente ten gevolge van het coronavirus. Vooral in de beginfase van de lockdown werd Ardooie getroffen door covid 19. Het aantal besmettingen is in mei afgenomen.

Bevolkingsstatistiek

De bevolkingsdienst gaf ons ook de bevolkingsstatistiek voor 2019. Ardooie klokte af met 9.077 inwoners waarvan 2.273 in deelgemeente Koolskamp. Er zijn 4.531 mannen en 4.546 vrouwen. Er zijn 320 inwoners met een vreemde nationaliteit en dit zijn overwegend mannen. Het aantal gezinnen in Ardooie bedraagt 2.942 en in Koolskamp 935. Het aantal geboorten en het aantal sterftegevallen hield elkaar in evenwicht met telkens 79. Er waren 42 huwelijken en 15 echtscheidingen.

Er vestigden zich 450 nieuwe inwoners in Ardooie, maar er vertrokken ook 456 Ardooienaren naar een andere bestemming. Ten slotte werden er 29 inwoners ambtshalve uitgeschreven. Met dank aan Marieke Damme voor de cijfergegevens.

(JM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.