Schepen Henk Kindt mocht aan den lijve ondervinden welke impact corona kan hebben op een gezin. "Mijn vrouw bleek besmet met het virus. Het was wat behelpen thuis, maar de rest van het gezin testte tot twee keer toe negatief. En onze zoon Remi voetbalt bij de beloften van Club Roeselare, dat ook al te kampen had met heel wat besmettingen. Maar ook hij bleek negatief."
...

Schepen Henk Kindt mocht aan den lijve ondervinden welke impact corona kan hebben op een gezin. "Mijn vrouw bleek besmet met het virus. Het was wat behelpen thuis, maar de rest van het gezin testte tot twee keer toe negatief. En onze zoon Remi voetbalt bij de beloften van Club Roeselare, dat ook al te kampen had met heel wat besmettingen. Maar ook hij bleek negatief."Maar ondertussen is de schepen uit quarantaine en kon hij ons ontvangen op zijn kabinet. Wij wilden wel eens weten welke impact de coronacrisis heeft op de stadskas. "In mei hebben wij ons relanceplan voorgesteld en de bedoeling was dat we daarmee vier maanden en zo de zomer zouden overbruggen. We hadden gehoopt dat 'het beestje' dan al verdrongen zou zijn, dat is dus anders uitgedraaid. We zitten nu nog altijd in een periode waarbij we niet weten wat op ons afkomt. Maar we maken ons als stadsbestuur sterk dat we ons bestuursakkoord zullen kunnen uitvoeren."Sommige van de relancemaatregelen van de stad Roeselare betekenden ook dat er minder inkomsten waren voor de stadskas. "We hadden dat op voorhand becijferd en kwamen op één miljoen euro uit. Dat valt uiteen in verschillende posten. Het tijdelijk afschaffen van de belasting op reclamedrukwerk kost ons 300.000 euro, het parkeren dat gratis werd zou ons in die periode normaal ook 300.000 euro opgeleverd hebben. De marktkramers werden vrijgesteld van standgeld en dat levert 100.000 euro minder inkomsten op, de kermis die niet doorging nog eens 20.000 euro. Ook inname van openbaar domein van frituren tot werkzaamheden brengt nu 55.000 euro minder op. Met het stadsbestuur gaan we nu samenzitten om te bekijken welke maatregelen we moeten verlengen en welke niet. Mochten we dezelfde maatregelen aanhouden dan kost ons dat nog eens minstens 125.000 euro per maand."Maar stad Roeselare besloot ook te investeren. Voor sociale maatregelen, verenigingen, de zorg, economie... werd nog eens twee miljoen euro vrijgemaakt. "Dat kon perfect binnen ons meerjarenplan. Eind 2019 hadden we een positief resultaat en die buffer kunnen we nu aanwenden."Stad Roeselare trok ook de subsidies voor verenigingen met de helft op. "Om geen discussie te hebben zochten we de hoogste subsidie van elke vereniging uit en deden daar 50 procent bij. We weten ook wel dat veel verenigingen het zwaar te verduren hebben. En we bekijken ook hoe we hen kunnen helpen bij de verhuur van onze zalen."Maar Roeselare kon ook een beroep doen op subsidies. "Van Vlaanderen ontvingen we 1,2 miljoen euro om aan te wenden in jeugd, cultuur en sport. We ontvingen ook nog eens 300.000 euro aan Vlaamse centen om aan armoedebestrijding te doen. Zelf hebben we ook gezorgd dat de extra kosten van kinderopvang vergoed werden, los van de Vlaamse ondersteuning. Federaal ontvingen we ook 700.000 euro om de extra kosten van het OCMW te lenigen. Van de provincie kregen we één euro per inwoner (62.000) voor de mondmaskers en één euro per inwoner voor 'Ik zomer West-Vlaams'. Allemaal centen die we goed hebben aangewend."Zelf zette de stad Roeselare geen mensen op tijdelijke werkloosheid. "Wij kunnen het als lokale overheid moeilijk maken om de sociale zekerheid te belasten. Bovendien zetten we ook zwaar in op telewerk. De werknemers van de Stedelijke Ateliers konden aan de slag blijven, want daar was werk genoeg. En mensen die wat meer ruimte hadden, zoals de poetsvrouwen, zetten we bijvoorbeeld in bij AZ Delta."Ondertussen is de budgetopmaak voor 2021 volop in de maak. "We houden ons daar aan ons meerjarenplan en via de autofinanciering proberen we wat marge te behouden. Ons jaarlijks budget bedraagt 125 miljoen euro en de drie grootste bronnen van inkomsten zijn de onroerende voorheffing, personenbelasting en het gemeentefonds. Uit het gemeentefonds ontvangen we jaarlijks zo'n 35 miljoen euro, er is geen reden om te denken dat dat zal wijzigen. Omdat de stad groeiende is verhogen de inkomsten uit de belastingen normaal jaarlijks. De onroerende voorheffing (1140 opcentiemen) brengen 30 miljoen op, de personenbelasting (8,5 procent) nog eens 21 miljoen euro. De nationale bank maakte al een prognose en schatte dat de inkomsten uit personenbelasting met 1,5 procent zouden dalen, in 2022 nog lager zouden zijn om dan in 2023 opnieuw te stijgen. Maar door de spreiding over de jaren heen zou de impact voor ons minder zwaar zijn. Vergeet ook bijvoorbeeld niet dat mensen die nu van hun bank uitstel kregen voor het betalen van hun hypotheek, straks minder van hun belastingen zullen kunnen aftrekken en dus meer zullen betalen.""We zullen zeker ook het sociale weefsel van Roeselare blijven ondersteunen, maar in al onze maatregelen willen we ondersteunend werken aan wat federaal en Vlaams aangeboden wordt."