Corona doet Torhoutse belastingen niet stijgen

Investeren in fietsveiligheid... Als alles naar wens verloopt, wordt hier nabij de Tuinstraat in juni een fietstunnel onder de sporen geschoven.©Johan Sabbe
Investeren in fietsveiligheid... Als alles naar wens verloopt, wordt hier nabij de Tuinstraat in juni een fietstunnel onder de sporen geschoven.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

De voornaamste Torhoutse belastingen – op inkomen en bezit – blijven ongewijzigd. Dat bleek maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Dat is in tijden van corona niet evident”, zei schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V). “Gelukkig is en blijft Torhout een financieel gezonde stad.”

Voor 2021 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting dus behouden op 8% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven status quo op 1.102.

Investeringsuitgaven van 47 naar 52 miljoen euro

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd voorgelegd en goedgekeurd. “De op financieel vlak geleverde inspanningen van de voorbije jaren werpen hun vruchten af”, vervolgde schepen Cuvelier. “Zo hebben we beleidsruimte kunnen creëren om de belangrijke uitdagingen waarvoor onze stad staat, nog doortastender te kunnen aanpakken.”

De totale investeringsuitgaven voor de periode 2020-2025 verhogen van 47 naar 52 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door de overdracht van investeringsprojecten uit 2019. Plus: door de aankoop van strategische gronden, met name de site Leda in de Warandestraat (660.000 euro) en de site ’s Gravenwinkel in de Fraeysstraat (850.000 euro).

“Het zwaartepunt van de investeringsuitgaven ligt in 2020 en 2021”, zei Joost Cuvelier. “Zo werd de eerste fase van de stadskernvernieuwing intussen opgestart. Begin 2021 volgt dan de aanleg van de rioleringen en een nieuw wegdek. Ook de voorbereidingen voor de aanleg van twee verborgen stadstuinen, de leestuin bij de bibliotheek en het park de Brouckere, starten volgend jaar. Voorts blijven we sterk inzetten op waterbeheersing.”

Fietstunnel nabij de Tuin- en Lichterveldestraat

Een andere prioriteit is de bescherming van de zwakke weggebruiker. Een van de cruciale projecten in dat verband is de fietssnelweg langs de spoorweg tussen Torhout en Lichtervelde, het zogenoemde traject Spoor 3. De fietstunnel nabij de Tuin- en de Lichterveldestraat wordt in 2021 gerealiseerd. Er zijn al heel wat voorbereidende werkzaamheden gebeurd en half maart wordt er gestart met de effectieve bouw van de tunnel in een open bouwput. Als alles naar wens verloopt, zal de tunnel onder de sporen geschoven worden tijdens het weekend van 12 en 13 juni. Het treinverkeer mag namelijk maar minimaal verstoord worden.

In de Rozeveldstraat wordt straks het fietspad vanuit Veldegem doorgetrokken op het grondgebied van Torhout. Daarnaast wordt het voorziene budget voor verkeersveiligheid met 100.000 euro verhoogd.

Stad loopt door corona een aantal inkomsten mis

“Aangezien we sinds 2012 geen nieuwe leningen meer hebben aangegaan, is de uitstaande lange termijnschuld gezakt tot 18,5 miljoen euro”, vervolgde de schepen. “Er is voorzien om 31,2 miljoen euro leningen op te starten in de periode 2020-2025. Dat zorgt mee voor een stijging van de langetermijnschuld tot 32,6 miljoen euro tegen eind 2025. De schuldgraad komt dan op 0,76.”

“De impact van corona laat zich uiteraard voelen. Dan denk ik aan de extra uitgaven voor noodplanning en het steunfonds Torhout Helpt. Bovendien loopt de stad heel wat inkomsten mis uit activiteiten van onder andere cultuur en sport, de extramurale poetsdienst, het centrum voor dagverzorging De Oase, enzovoort. Dat wordt voor een deel gecompenseerd door minder uitgaven voor evenementen en door de ontvangst van subsidies vanwege hogere overheden. Maar de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen vanaf volgend jaar sowieso sterk dalen.”

Valt een tijdelijke coronataks te overwegen?

“Dat ernaar gestreefd wordt om de belastingen niet te verhogen, is op zich positief”, reageerde onafhankelijk raadslid Koen Sap. “Maar in deze moeilijke coronaperiode moet een tijdelijke verhoging toch bespreekbaar zijn. Koken kost geld. Het merendeel van de bevolking is lovend over de vele initiatieven van het stadsbestuur, maar bijvoorbeeld de kostprijs van de uitgebreide kerstverlichting in de stad bedraagt ruim 20.000 euro. Eventueel kan er voor 2020 en 2021 een beperkte en tijdelijke coronataks overwogen worden om alle uitgaven te dekken.”

Eva Maes (N-VA): “We vragen om goed naar het bord te kijken, want alles moet betaalbaar blijven. Bomen groeien niet tot aan de hemel. Beperk u tot uitgaven dit écht het verschil kunnen maken.”

Haar collega Ward Baert (N-VA): “Het aantal leefloners in Torhout is gigantisch gestegen, met name met liefst 369%, veel meer dan elders in Vlaanderen. Waaraan mag dat liggen? Hier schort iets!”

Bertrand Vander Donckt (Groen): “Corona heeft een grote impact op de inkomsten en uitgaven. Laten we hopen dat dit alles straks snel achter ons ligt. Het geld moet vooral gaan naar zij die de centen het hardst nodig hebben.”

Schepen Joost Cuvelier (CD&V): “Het stijgende aantal leefloners heeft onder meer te maken met asielcentra die in de regio gesloten werden. Het is natuurlijk nooit prettig om als stad dit soort uitgaven te zien stijgen, maar je kunt de betrokken mensen niet aan hun lot overlaten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.