Gemeentehuis werkt enkel op afspraak

Naar aanleiding van het coronavirus is het gemeentehuis vanaf nu gesloten. Bewoners kunnen enkel langskomen op afspraak voor dringende zaken. Afspraken gebeuren telefonisch via 051 48 00 60 of via info@zonnebeke.be. Niet-dringende zaken worden per mail of telefonisch geregeld op werkdagen van 9 tot 16 uur.

Wat is dringend?

Burgerzaken: Identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, aangifte overlijdens, huwelijken, erkenningen, adreswijzigingen, Franse brieven i.v.m. pensioen en punten, strafregister, reistoelating minderjarigen, melding seizoenarbeiders.

Omgeving: Termijn gebonden omgevingsvergunningen, termijn gebonden stedenbouwkundige inlichtingen, GAS-procedures, leegstandprocedures.

Sociale dienst: Aanmelding i.f.v. dringende steunaanvragen of aanvragen leefloon, daklozendoorgangswoningen aanbieden in noodsituaties, vrijwilligers die de dienstverlening komen versterken.

Onthaal: Telefonisch onthaal en advies, verkoop afvalstickers en afvalzakken.

Volgende diensten sluiten de deuren maar blijven wel telefonisch en per mail bereikbaar: Bibliotheek en dienst vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, evenementen, uitleendienst), Memorial Museum Passchendaele 1917 en kenniscentrum, Dienst voor toerisme (inclusief tentoonstelling kerktoren en Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery)

De diensten die de normale openingsuren hanteren zijn: Kinderopvang BKO 't Bondgenootje en recyclagepark

(NVZ)

Naar aanleiding van het coronavirus is het gemeentehuis vanaf nu gesloten. Bewoners kunnen enkel langskomen op afspraak voor dringende zaken. Afspraken gebeuren telefonisch via 051 48 00 60 of via info@zonnebeke.be. Niet-dringende zaken worden per mail of telefonisch geregeld op werkdagen van 9 tot 16 uur.Wat is dringend?Burgerzaken: Identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen, aangifte overlijdens, huwelijken, erkenningen, adreswijzigingen, Franse brieven i.v.m. pensioen en punten, strafregister, reistoelating minderjarigen, melding seizoenarbeiders.Omgeving: Termijn gebonden omgevingsvergunningen, termijn gebonden stedenbouwkundige inlichtingen, GAS-procedures, leegstandprocedures.Sociale dienst: Aanmelding i.f.v. dringende steunaanvragen of aanvragen leefloon, daklozendoorgangswoningen aanbieden in noodsituaties, vrijwilligers die de dienstverlening komen versterken.Onthaal: Telefonisch onthaal en advies, verkoop afvalstickers en afvalzakken.Volgende diensten sluiten de deuren maar blijven wel telefonisch en per mail bereikbaar: Bibliotheek en dienst vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, evenementen, uitleendienst), Memorial Museum Passchendaele 1917 en kenniscentrum, Dienst voor toerisme (inclusief tentoonstelling kerktoren en Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery)De diensten die de normale openingsuren hanteren zijn: Kinderopvang BKO 't Bondgenootje en recyclagepark(NVZ)