Eerder deze week waren er 7 bewoners van de afdeling Koriander en 7 personeelsleden besmet. Het aantal besmettingen is in enkel dagen opgelopen naar 19 positieve gevallen. Dit aantal werd bevestigd op de gemeenteraad van 19 november nadat de resultaten van de laatste testronde, omstreeks 17 uur bekend waren.
...

Eerder deze week waren er 7 bewoners van de afdeling Koriander en 7 personeelsleden besmet. Het aantal besmettingen is in enkel dagen opgelopen naar 19 positieve gevallen. Dit aantal werd bevestigd op de gemeenteraad van 19 november nadat de resultaten van de laatste testronde, omstreeks 17 uur bekend waren. Op donderdag 12 november werd bij één bewoners in de dementieafdeling symptomen van covid-19 vastgesteld en de test op vrijdag bevestigde dat. Alle bewoners van de Korianderafdeling en het personeel ondergingen een test en drie bewoners werden positief bevonden. Deze besmette bewoners kregen kamerquarantaine. De leidinggevende personeelsleden stelden aan de directie voor om de volledige afdeling in quarantaine te plaatsen, maar daar werd niet op ingegaan. Men wilde eerst de volledige afdeling testen."Het testen is pas op zaterdag gebeurd. In de tussentijd werden geen extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De familie van de bewoners kregen wel een brief met de info dat er een uitbraak was in Ter Luchte van covid-19, maar men wist niet wie of hoe", zegt raadslid Björd Grijp (SP.A). "Hoewel de familie dan wel op de hoogte was, wist het personeel niets van dit schrijven, noch van de inhoud ervan. De vragen van familie en bewoners kwamen wel bij hen terecht, maar het protocol of de afspraken waren niet bekend. We betreuren de gebrekkige communicatie naar zowel familie als personeel, maar vooral het laattijdig ondernemen van concrete acties."SP.A Oostkamp vroeg op de gemeenteraad meer info rond de omstandigheden en het protocol dat voorop werd gesteld om dit te voorkomen en aan te pakken. Een vraag die zal meegenomen worden naar de directie van Ter Luchte, aldus burgemeester Jan de keyser. Intussen zijn 11 bewoners en 8 personeelsleden besmet met covid en werd de quarantaine pas dinsdag gestart voor de afdeling Koriander in het woon-zorgcentrum. Eén bewoners is er ernstig aan toe. Van de 8 getroffen personeelsleden zijn er 5 die met ziekteverschijnselen thuis in quarantaine verblijven en 3 die op de afdeling nog aan het werk zijn. Het wegvallen van een deel van het verplegend personeel heeft momenteel volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) geen invloed op de dagelijkse werking van het woon-zorgcentrum op de vraag van gemeenteraadslid Carol Cartigny (Groen). "Ter Luchte zit nog niet in een toestand waarbij er noodzakelijke hulp van buitenaf moet worden aangevraagd. De groep Heilige familie kan het tijdelijke wegvallen van de vijf personeelsleden zelf opvangen maar de druk op het personeel is wel sterk toegenomen. Ik heb wel vernomen dat een aantal zelfstandige zorgkundigen zich spontaan hebben aangeboden om indien nodig bij te springen maar ook vanuit de groep zelf zijn er initiatieven genomen om snel te schakelen indien de toestand verergert." (GST)