Controleactie op nachtwinkels en Chinese restaurants

De lokale politie van Bredene/De Haan heeft vrijdagavond, samen met een aantal externe diensten, een gecoördineerde controleactie gehouden op nachtwinkels en Chinese restaurants in De Haan en Bredene.

© belga

De controleactie gebeurde in een samenwerking met het Federaal Voedselagentschap (FAVV), Douane & Accijnzen, de cel namaak van de FOD Economie, de cel opsporingen van de FOD Financiën, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Men voerde nazicht uit op de naleving van diverse regelgevingen, rond uitbating, economisch recht, sociaal recht, volksgezondheid, verblijf, …

Tijdens deze zogenoemde ‘flexactie’ werden alle twaalf nachtwinkels en zes Chinese restaurants op het grondgebied van De Haan en Bredene aan een controle onderworpen door multidisciplinaire controleteams. Er werden dertien politiemensen en 21 mensen van externe diensten ingezet. Door met meerdere teams te werken konden verschillende zaken tegelijk gecontroleerd worden.

Vier personen die illegaal in het land verbleven werden opgepakt, waarvan naderhand twee mannen met Chinese nationaliteit opgesloten werden in het gesloten centrum te Steenokkerzeel met het oog op repatriëring. Een Pakistani kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten en een Indische vrouw bleek nog in de mogelijkheid om een aanvraag tot regularisatie in te dienen. Er werden ook twee personen aangetroffen die illegaal tewerkgesteld waren.

Tal van inbreuken

Zeven uitbaters bleken geen dagontvangstenboek bij te houden, zes hadden geen kasboek, twee waren niet correct aangemeld in de kruispuntbank voor ondernemingen, bij negen handelszaken stond de temperatuur van de koelkast te hoog, bij vier ontbraken de vervaldata op een aantal voedingswaren, vier konden geen verantwoordingsstukken voorleggen, bij twee waren de deeltijdse contracten niet in orde, bij vier werden inbreuken op de netheid vastgesteld, drie konden geen facturen voorleggen van hun aankoop van tabak, twee beschikten niet over een vergunning om alcohol en tabak te verkopen, bij één werden namaakproducten aangetroffen, bij één werd zwartwerk vastgesteld en één had geen aangifte gedaan van de aankoop van producten in het buitenland.

Het is niet de eerste keer dat de politie van Bredene/De Haan een samenwerkingsverband opzet met een externe partners. “We vinden het belangrijk dat diensten goed samenwerken en benadrukken daarmee dat veiligheid en het laten naleven van normen en voorschriften geen zaak is van de politie alleen, maar van iedereen en dat we door de krachten te bundelen, kennis en middelen te delen, elkaar versterken en tot betere resultaten kunnen komen, elk op zijn domein.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.